intTypePromotion=3

Bài toán đường đi ngắn nhất

Xem 1-20 trên 104 kết quả Bài toán đường đi ngắn nhất
 • Trước mỗi chuyến xuất hành, chúng ta thường phải suy nghĩ và chọn ra cho mình một hành trình “tiết kiệm” nhất theo nghĩa tốn ít thời gian, tốn ít nhiên liệu hoặc tốn ít tiền nhất … Lý thuyết Đồ thị sẽ giúp chúng ta tìm ra giải pháp đó. 8.1. Bài toán Đường đi ngắn nhất Bài toán: Cho đồ thị G = (V, E) và hai đỉnh a, b. Tìm đường đi ngắn nhất (nếu có) đi từ đỉnh a đến đỉnh b trong đồ thị G. ý nghĩa thực tế: Bài toán này giúp chúng...

  pdf9p yeuthuong 01-12-2010 631 148   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Bài toán đường đi ngắn nhất nêu lên một số khái niệm mở đầu; đường đi ngắn nhất xuất phát từ 1 đỉnh; thuật toán Ford-Bellman; thuật toán Dijsktra; đường đi ngắn nhất giữa tất cả cặp đỉnh; thuật toán Floyd.

  ppt20p cocacola_09 26-11-2015 197 42   Download

 • Chương 5 giới thiệu về bài toán đường đi ngắn nhất với các nội dung liên quan như: Bài toán đường đi ngắn nhất; tính chất của đường đi ngắn nhất, giảm cận trên; thuật toán Bellman-Ford; thuật toán Dijkstra; đường đi ngắn nhất trong đồ thị không có chu trình; thuật toán Floyd-Warshal. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 95 30   Download

 • Nội dung chương 5 trình bày về bài toán đường đi ngắn nhất, thuật toán tìm bao đóng bắt cầu. Các bài toán này được giải và chứng minh bằng lý thuyết đồ thị. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf16p xaydungk23 19-04-2016 48 8   Download

 • Bài toán đường đi ngắn nhất: Mặc dù bài toán được phát biểu cho đồ thị có hướng có trọng, nhưng các thuật toán sẽ trình bày đều có thể áp dụng cho các đồ thị vô hướng có trọng bằng cách xem mỗi cạnh của đồ thị vô hướng như hia cạnh có cùng trọng lượng nối cùng một cặp đỉnh nhưng có chiều ngược nhau.

  pdf0p vantinh12a8 01-12-2009 453 150   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 8: bài toán đường đi ngắn nhất', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc9p hellangel2011 26-05-2011 426 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình đồ thị - bài toán đường đi ngắn nhất', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p yeuthuong 26-03-2011 122 15   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Đường đi ngắn nhất" cung cấp cho người học các kiến thức: Đường đi, tính chất đường đi ngắn nhất, đường đi ngắn nhất từ một đỉnh, đường đi ngắn nhất giữa mọi đỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p tieu_vu07 21-05-2018 15 3   Download

 • Mục đích của bài toán đường đi ngắn nhất là tìm đường đi P từ i đến j mà có trọng lượng nhỏ nhất trong số tất cả những đường đi có thể có.

  pdf0p mrcusutn 21-01-2010 187 58   Download

 • Kết quả chính của bài báo là nghiên cứu mối quan hệ giữa bài toán quy hoạch tuyến tính với bài toán đường đi ngăn nhất. Dựa trên cơ sở vận dụng thuật toán Dijkstra cải tiến để tìm đường đi ngắn nhất của cặp đỉnh bất kì trên mạng đồ thị và kết hợp lý thuyết đối ngẫu trong quy hoạch tuyến tính. Bài báo phân tích, chứng minh các kết quả đưa ra cũng như đánh giá độ phức tạp của thuật toán.

  doc8p toughhorse70 29-10-2014 72 13   Download

 • Bài viết giới thiệu một số tính chất hình học, giải tích của đường đi ít dốc và đề cập đến các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất - ít dốc trên địa hình lưới tam giác. Các kết quả thực nghiệm dựa trên thuật toán của Liu và Wong năm 2011 cũng được đưa ra và bàn bạc.

  pdf6p vimessi2711 02-04-2019 9 0   Download

 • Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Bài toán đường đi ngắn nhất" trình bày các nội dung: Bài toán đường đi ngắn nhất, tính chất của ĐĐNN, giảm cận trên, thuật toán Bellman-Ford, thuật toán Dijkstra, đường đi ngắn nhất trong đồ thị không có chu trình, thuật toán Floyd-Warshal. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 185 56   Download

 • Bài giảng "Toán rời rạc - Phần 2: Lý thuyết đồ thị" có cấu trúc gồm 5 chương trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, duyệt đồ thị, cây và cây khung của đồ thị, bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại trong mạng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên các ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf275p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 74 19   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Bài toán đường đi ngắn nhất của Nguyễn Trần Phi Phương sau đây bao gồm những nội dung về đồ thị có trọng số - bài toán đường đi ngắn nhất; thuật toán Ford-Bellman; thuật toán Dijkstra; thuật toán Floyd – đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh.

  pdf20p cocacola_10 02-12-2015 85 16   Download

 • Bài 9 "Bài toán đường đi ngắn nhất trên đồ thị" thuộc bài giảng Toán rời rạc cung cấp cho các bạn những kiến thức về bài toán đường đi ngắn nhất trên đồ thị, thuật toán Ford-Bellman, thuật toán Dijkstra, thuật toán Floyd.

  pdf21p lemanh1561994 17-12-2015 43 17   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 Một số bài toán tối ưu trên đồ thị nhằm trình bày về đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại, bài toán du lịch...cùng tìm hiểu bài giảng để có kiến thức về bài toán tối ưu trên đồ thị.

  pdf67p thick_12 12-07-2014 66 10   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Hamilton, đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất, định nghĩa và tính chất của cây, cây khung và bài toán cây khung nhỏ nhất, biểu diễn đồ thị trên máy tính, đường đi, chu trình và đồ thị liên thông, một số thuật ngữ cơ bản, định nghĩa đồ thị và giới thiệu về đồ thị.

  pdf34p kloikloi 07-10-2017 110 7   Download

 • Bài giảng "Toán rời rạc: Đồ thị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm và tính chất cơ bản, biểu diễn đồ thị bằng ma trận, đẳng cấu, đường đi, chu trình, đồ thị liên thông, bài toán đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p doinhugiobay_16 06-03-2016 55 6   Download

 •   Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 7: Đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và tính chất cơ bản; đường đi, chu  trình, đồ thị liên thông; bài toán đường đi ngắn nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf42p doinhugiobay_08 24-12-2015 64 4   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị (Graph Theory) trình bày những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, các thuật toán duyệt đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Haminton, bài toán cây khung nhỏ nhất, bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại, bài toán ghép cặp,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf132p nomoney3 10-02-2017 33 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài toán đường đi ngắn nhất
p_strCode=baitoanduongdingannhat

 

Đồng bộ tài khoản