intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản chất thế giới quan duy vật

Xem 1-20 trên 68 kết quả Bản chất thế giới quan duy vật
 • Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu khái niệm thế giới quan và các hình thức cơ bản của thế giới quan; lịch sử hình thành và phát triển thế giới quan duy vật; nắm vững nội dung, bản chất thế giới quan duy vật biện chứng.

  pdf55p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 36 9   Download

 • Bài giảng "Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học" do Prof.Dr. Vũ Tình biên soạn, trình bày về các nội dung: thế giới quan và thế giới quan khoa học; những hình thức cơ bản của thế giới quan; thế giới quan duy tâm, thế giới qua duy vật và lịch sử phát triển của thế giới quan duy vật; nội dung và bản chất của thế giới quan duy vật biện chứng; ý nghĩa của phương pháp luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt41p model_12 22-04-2014 210 40   Download

 • Bài viết nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p danhnguyentuongvi 15-12-2018 20 0   Download

 • Đề cương bài giảng môn Triết học Chương VI "Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở của thế giới quan khoa học" do - PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng và TS. Lê Hữu Ái biên soạn, có kết cấu nội dung về: thế giới quan và thế giới quan khoa học; nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân của TGQ duy vật; những nguyên tắc phương pháp luận của TGQ duy vật biện chứng và sự vận dụng vào sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

  ppt27p dacnac 28-08-2012 872 182   Download

 • Vấn đề “tồn tại” và “không tồn tại” đã được đặt ra ngay từ trong triết học cổ đại phương Đông và phương Tây. Trong việc nhận thức thế giới, vấn đề đầu tiên nảy sinh với tư duy triết học là: Thế giới quanh ta có thực hay chỉ là sản phẩm thuần túy của tư duy con người? Thế giới có tồn tại hay không? Và vấn đề mà nhận thức triết học phải đi tới là quan niệm về sự tồn tại của thế giới. Không thừa nhận sự tồn tại của thế giới thì không thể nói tới việc nhận...

  doc6p vuhong_1212 22-04-2010 253 71   Download

 • Tiểu luận môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chủ nghĩa duy vật biện chứng – cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học trình bày về thế giới quan và thế giới quan khoa học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng, quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và vận dụng ý nghĩa phương pháp luận vào sự nghiệp cách mạng ở việt nam giai đoạn hiện nay.

  doc10p khtn12cmt 04-12-2014 560 138   Download

 • Mục đích: Hình thành thế giới quan duy vật khoa học, giúp các em nắm được bản chất của thế giới là vật chất, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất và hiểu và nắm được định nghĩa vật chất của Lênin. Yêu cầu (trọng tâm): Định nghĩa vật chất của Lênin. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Nguồn gốc, bản chất của ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức....

  doc7p taonemay108 11-12-2010 407 100   Download

 • Thế giới xung quanh ta có vô vàn các sự vật và hiện tượng phong phú, đa dạng. Nhưng dù có phong phú và đa dạng đến đâu chăng nữa, chúng cũng chỉ thuộc một trong hai lĩnh vực: vật chất hay ý thức. Vậy, bản chất của thế giới là gì? Là vật chất hay ý thức?

  doc62p trandau2521993 08-10-2013 74 3   Download

 • Như các bạn đã biết đời sống của chúng ta luôn tồn tại 2 mặt song song: đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Trong đó, đời sống vật chất được gọi là tồn tại xã hội còn đời sống tinh thần được gọi là ý thức xã hội. Trong hệ thống quan niệm duy vật biện chứng về lịch sử, nguyên lý tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội là 1 nguyên lý cơ bản, đánh dấu sự đối lập căn bản giữa thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm về xã hội....

  doc6p phuchau1234 24-12-2010 716 227   Download

 • 1. Thế giới quan và thế giới duy vật Thế giới quan và các hình thức TGQ TGQ là TGQ có vị trí quan trọng Sự thống nhất giữa tr.thức và n.tin, l.trí và t.cảm TGQ huyền thoại, tôn giáo, triết học TGQ duy vật và lịch sử phát triển của TGQDV Vấn đề cơ bản của TGQ Đây cũng là vấn đề c.bản của TH Mặt 1: VC&YT, chất phát, siêu hình, biện chứng Mặt 2: ý thức fản ánh TGQ, c.người nhận thức TG ...

  pdf7p tuoanh04 19-07-2011 143 43   Download

 • Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học: Nội dung vấn đề cơ bản của triết học: Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề mối quan hệ giữa tư duy với tồn tại (giữa tinh thần với tự nhiên, giữa ý thức với vật chất).

  ppt59p nguyenngoctrieu13019 16-09-2010 2155 470   Download

 • Các nhà triết học duy tâm: nguồn gốc củ mối liên hệ phổ biến là do thần linh sinh ra. Các nhà triết học siêu hình: không thừa nhận mối liên hệ phổ biến. Triết học Mác – Lênin: thế giới thống nhất ở vật chất, nên tất yếu giữa chúng có mối liên hệ chằng chịt với nhau. Mối liên hệ có nhiều thuộc tính.

  doc4p taonemay108 11-12-2010 1476 259   Download

 • 1. Bản chất của thế giới Thế giới xung quanh ta có vô vàn các sự kiện và hiện tượng , phong phú, đa dạng. Nhưng dù phong phú đa dạng, đa dạng thế nào chăng nữa, chúng chỉ thuộc một trong hai lĩnh vực: vật chất hay ý thức. Vậy bản chất của thế giớilà gì? Là vật chất hay ý thức? Trả lời vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng khái quát lại thành hai quan điểm trái ngược nhau : Duy tâm hoặc duy vật....

  doc261p vuthanhvuong1989 05-05-2011 190 56   Download

 • Nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm cho các bạn và các thầy cô tham khảo chúng tôi đã chọn lọc những giáo án có nội dung và hấp dẫn. Đồng thời giáo viên giúp cho học sinh biết được khái niệm của vận động và phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phân loại được 5 hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất. Với bộ sưu tập này quý thầy cô nâng cao được kĩ năng biên soạn và giảng dạy tốt hơn cho môn học Giáo dục công dân lớp 10.

  ppt15p minhkieu4444 03-04-2014 548 55   Download

 • Bài giảng Triết học (cao học): Chương II - Chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật - Cơ sở lý luận của thế giới quan và phương pháp luận khoa học có nội dung trình bày về thế giới quan và thế giới quan khoa học; bản chất của chủ nghĩa duy vật Mácxít và các nội dung khác.

  ppt8p votinhdon91 15-08-2014 114 39   Download

 • Khác với nhiều nhà triết học trước đó, phủ nhận vai trò của nhận thức cảm tính, tuyệt đối hoá vai trò của nhận thức lý tính, Đêmôcrít đã chia nhận thức thành hai dạng là nhận thức cảm tính và nhận thức chân lý. Mặc dù triết học của Đêmôcrít còn mang tính chất thô sơ, chất phác song những đóng góp của ông về các tư tưởng biện chứng và thế giới quan duy vật là rất đáng ghi nhận. h. Xôcrát và Platôn Xôcrát và Platôn là hai đại diện tiêu biểu của hệ thống triết học...

  pdf7p caott9 26-07-2011 87 26   Download

 • Quy luật phủ định của phủ định khái quát khuynh hướng phát triển tiến lên theo hình thức xoáy ốc thể hiện tính chất chu kỳ trong quá trình phát triển. Phủ định biện chứng đòi hỏi phải tôn trọng tính kế thừa có chọn lọc. Tóm lại, sự hình thành thế giới quan duy vật biện chứng của Mác và Ăngghen vừa là kết quả khái quát kinh nghiệm đấu tranh cách mạng và kế thừa có phê phán di sản lý luận của loài người, vừa là kết quả nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc các thành...

  pdf6p caott9 26-07-2011 76 21   Download

 • Sản xuất là loại hình hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người, bao gồm: SX vật chất, SX tinh thần và SX ra bản thân con người. Sản xuất vật chất là loại hình hoạt động thực tiễn với mục đích cải biến các đối tượng của giới tự nhiên theo nhu cầu tồn tại và phát triển của con người và XH.Đặc trưng của sản xuất vật chất: Là hoạt động không thể thiếu được của con người và xã hội loài người; Là hành động có ý thức, có mục đích của con người; Là hoạt động có tính khách quan, tính xã hội,...

  ppt59p huuthanh0938433784 02-03-2013 82 21   Download

 • Chương 5 Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học (tr.273-309) thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: thế giới quan & thế giới quan khoa học, nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguyên tắc tôn trọng khách quan, chống chủ quan duy ý chí; phát huy tính năng động chủ quan, chống trông chờ, ỷ lại.

  pdf45p good_12 28-06-2014 98 13   Download

 • Chương 4 trình bày những nội dung liên quan đến chủ nghĩa duy vật trong Triết học như: Tồn tại của thế giới và sự thống nhất của thế giới; vật chất và các hình thức tồn tại của nó; nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p nganga_07 12-10-2015 49 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản chất thế giới quan duy vật
p_strCode=banchatthegioiquanduyvat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2