intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản đồ ngoại nghiệp

Xem 1-20 trên 2295 kết quả Bản đồ ngoại nghiệp
 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài có cấu trúc gồm 4 chương trình bày tổng quan về thông tin vô tuyến, nguyên lý cơ bản kỹ thuật OFDM, kỹ thuật đồng bộ trong OFDM, kỹ thuật đồng bộ trong OFDMA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf72p bakerboys02 10-05-2022 5 0   Download

 • NGoài phần mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 chương trình bày : Tổng quan truyền hình số; tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB – T; ứng dụng truyền hình số mặt đất DVB – T tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf57p bakerboys02 10-05-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố quyết định đến lựa chọn đăng kí thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của khách hàng tại Trung tâmNgoại ngữ - Tin học HueITC, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút khách hàng cho dịch vụ thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trung tâm.

  pdf112p bakerboys02 10-05-2022 11 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích thực trạng năng suất lao động của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân và chỉ ra một số nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động, qua đó giúp các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân nhận thức đúng đắn vấn đề và có những biện pháp cải thiện, nâng cao năng suất lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng số liệu của 100 hộ canh tác chè năm 2018-2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Phương pháp phân tích thống kê kinh tế được sử dụng để phân tích thực trạng sản xuất chè, trong khi đó mô hình logit nhị phân được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết của hộ. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp ghép điểm xu hướng để phân tích tác động của liên kết tới thu nhập của hộ.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 42 1   Download

 • Bài viết "Hoạt động ngoại khóa nhìn từ góc độ lợi ích của người học" tập trung phân tích vấn đề làm thế nào để những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực sự không chỉ là hoạt động sinh hoạt chính trị được tổ chức khá hình thức, hay chỉ là những hoạt động thực hành mở rộng bài học trên lớp, mà trở thành những hoạt động đa dạng nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh các kỹ năng sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Hoạt động thực tế luôn là hoạt động gắn kết trực tiếp với quá trình đào tạo giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực tế và giúp sinh viên ứng dụng các kiến thức đã học tập từ quá trình đào tạo vào thực tế. Các chương trình đào tạo quốc tế luôn nhấn mạnh kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ là một kỹ năng cần thiết ban đầu của sinh viên nhằm hướng tới mục tiêu hội nhập môi trường làm việc quốc tế.

  pdf10p vithales 20-04-2022 31 0   Download

 • Bài viết phân tích các quan niệm về văn hóa trong lịch sử, qua đó chỉ ra, ngoài các động lực về kinh tế, xã hội thì động lực văn hóa tinh thần được coi như sức mạnh mềm giúp quốc gia phát triển bền vững. Do đó, việc khơi dậy và phát huy yếu tố tinh thần trong văn hóa dân tộc, chính là việc làm thiết thực góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đất nước phát triển bền vững.

  pdf10p viedison 13-04-2022 13 3   Download

 • Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, giúp người đọc hiểu rõ về vấn đề ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng và giới thiệu các phương pháp sử dụng rơm rạ hiệu quả, thân thiện với môi trường đang được phát triển, nhân rộng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf43p bakerboys01 07-04-2022 1 0   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề Khai thác vận tải đường bộ - Trình độ Trung cấp) trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, kiểm tra ghi sổ tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho người có nhu cầu sử dụng thông tin. Ngoài ra giáo trình còn tóm tắt phương pháp thực hiện các công việc kế toán chủ yếu trong một doanh nghiệp thông qua nghiên cứu một số quy trình kế toán cơ bản. Giáo trình gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p cucngoainhan8 14-03-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình.

  pdf44p cucngoainhan8 14-03-2022 21 5   Download

 • Giáo trình Kinh tế phát triển ngoài bài mở đầu ra thì giáo trình gồm 5 chương như sau: Bài mở đầu: Các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển, Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, Chương 2: Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Chương 3: Các nguồn lực với phát triển kinh tế, Chương 4: Phát triển các ngành kinh tế, Chương 5: Đường lối và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p cucngoainhan8 14-03-2022 11 3   Download

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê, ngoài ra nội dung trong phần thống kê doanh nghiệp được biên soạn theo cách tiếp cận thực tế và giản lược hóa để phù hợp với người học. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 5 chương, khái quát về thống kê doanh nghiệp, quá trình nghiên cứu và một số phương pháp cơ bản trong thống kê doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p cucngoainhan8 14-03-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê, ngoài ra nội dung trong phần thống kê doanh nghiệp được biên soạn theo cách tiếp cận thực tế và giản lược hóa để phù hợp với người học. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 5 chương với những nội dung sau: Khái quát về thống kê doanh nghiệp, quá trình nghiên cứu và một số phương pháp cơ bản trong thống kê doanh nghiệp, thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố sản kinh doanh trong doanh nghiệp và thống kê các yếu tố đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p cucngoainhan8 14-03-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật được thiết kế theo môn học thuộc hệ thống môn học/ mô đun của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề, và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Ngoài ra, tài liệu còn được dùng để tham khảo, học tập cho các nghề đào tạo khác. Giáo trình này được thiết kế gồm 4 chương, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf64p cucngoainhan8 14-03-2022 9 3   Download

 • Cùng với sự phát triển của xã hội, lĩnh hội kỹ năng giao tiếp trở thành đòi hỏi bức thiết của nhiều nghề. Nằm trong chương trình đào tạo nghề Điện dân dụng, môn học kỹ năng giao tiếp nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giao tiếp ứng xử, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức môn học vào các tình huống giao tiếp hàng ngày cũng như trong hoạt động nghề nghiệp sau này. Ngoài ra sách còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh các khoa, ngành khác có quan tâm đến vấn đề này.

  pdf74p cucngoainhan8 14-03-2022 8 3   Download

 • Bài viết phân tích các thuận lợi và khó khăn mà các doanh nghiệp sản xuất nông sản Việt Nam đã và sẽ gặp phải khi Việt Nam tham gia ký kết và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do. Đưa ra cácbiện pháp cấp bách nhằm bảo vệ các doanh nghiệp Việt Nam, theo đó cần có sự tham gia sâu rộng từ cấp độ Nhà nước đến bản thân các doanh nghiệp sản xuất nông sản và sự chuẩn bị, hỗ trợ từ các đội ngũ chuyên gia pháp lý, luật sư trong và ngoài nước.

  pdf10p cuchoami2510 29-03-2022 1 0   Download

 • Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết ngày 01/08/2020 là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu. EVFTA yêu cầu Việt Nam và EU tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động. Chính vì thế, EVFTA không chỉ mang lại lợi ích về số lượng việc làm mà còn có khả năng làm tăng tiền lương của người lao động thông qua hoạt động của thị trường hiệu quả, tác động lan toả về tiền lương từ các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 5 0   Download

 • Từ thực tiễn của hoạt động mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đang diễn ra sôi động tại Việt Nam, tác giả luận văn làm rõ hơn quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp nói chung và quy định cụ thể về mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, so sánh đối chiếu với pháp luật một số quốc gia trên thế giới trong việc quy định về hoạt động mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

  pdf42p badbuddy08 25-03-2022 3 1   Download

 • (NB) Giáo trình Thực tập cơ sở với mục tiêu giúp người học có thể lập được vận dụng được những kiến thức của môn học, mô đun đã học để áp dụng vào thực tiê sản xuất; Vận dụng được những kiến thức của các môn học, mô-đun trong chương trình đã học để tổ chức, thực hiện nhiệm vụ làm đề tài tốt nghiệp nghề Cắt gọt kim loại đạt kết quả và hiệu quả theo nội dung đã được giao; Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề, bảo quản và hiệu chỉnh được các loại dụng cụ đo đúng yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1.

  pdf121p hoatudang09 15-03-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản đồ ngoại nghiệp
p_strCode=bandongoainghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2