intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng biến thiên

Xem 1-20 trên 1773 kết quả Bảng biến thiên
 • Tục ngữ của dân tộc Thái rất phong phú về nội dung, rộng lớn và đa dạng về không gian được đề cập trong đời sống con người và xã hội, phản ánh một góc đời sống vật chất, sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Thái. Cuốn sách Tục ngữ dân tộc Thái này được biên soạn nhằm giới thiệu với bạn đọc hình ảnh quê hương, thiên nhiên, con người, kinh nghiệm lao động sản xuất, mối quan hệ giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, con người với lao động,… của dân tộc Thái. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 là phần tục ngữ, thành ngữ được viết bằng tiếng Thái.

  pdf161p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật hoàn thiện trang trí (Nghề: Nề hoàn thiện - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về vẽ hình trang trí; mô tả được quy trình các bước đắp, gắn họa tiết trang trí và gia công họa tiết trang trí bằng thạch cao; nêu được các phương pháp pha màu, phối màu, tô màu trong trang trí; trình bày được yêu cầu kỹ mỹ thuật và các phương pháp trang trí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p lacvuchi 09-09-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Nề hoàn thiện - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật; nêu được các bước vẽ hình học, cách biểu hiện vật thể trên bản vẽ; đọc được các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết của nghề; biểu diễn được vật thể trên 3 mặt phẳng hình chiếu và trên bản vẽ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p lacvuchi 09-09-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Địa vật lý" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp biến đổi trường trọng lực; Biến đổi trường bằng phương pháp phổ; Biến thiên trọng lực và địa triều; Phương pháp đo và máy đo trọng lực; Công tác khảo sát trọng lực ngoài thực địa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf150p vihennessey 08-09-2022 5 1   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng" nhằm tìm hiểu lý luận về công tác vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf101p vuhuyennhi 06-09-2022 6 1   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ" nhằm tìm hiểu lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf88p vuhuyennhi 06-09-2022 4 2   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Xăng dầu Khu vực III – TNHH Một thành viên" được chia thành ba chương: chương 1 - Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; chương 2 - Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Xăng dầu Khu vực III; chương 3 - Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Xăng dầu Khu vực III. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p vuhuyennhi 06-09-2022 5 2   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Minh Cường" nhằm nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền; mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Minh Cường; đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p vuhuyennhi 06-09-2022 3 1   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần hóa chất Hải Hà" tìm hiểu lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền theo Thông tư 200/2014/TT-BTC; tìm hiểu thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf92p vuhuyennhi 06-09-2022 3 1   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng" nhằm tìm hiểu lý luận về công tác vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf88p vuhuyennhi 06-09-2022 6 1   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Vũ" nhằm Hệ thống hóa lý luận về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; mô tả thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Vũ; đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Vũ nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác kế toán.

  pdf69p vuhuyennhi 06-09-2022 6 2   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải Thành An Phát" nhằm tìm hiểu lý luận về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải Thành An Phát; đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải Thành An Phát nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác kế toán.

  pdf68p vuhuyennhi 06-09-2022 16 2   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Nhu" được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền; khảo sát thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Trần Nhu; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp Công ty TNHH Trần Nhu làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf88p vuhuyennhi 06-09-2022 11 1   Download

 • Bài viết Cải thiện bám dính giữa các lớp in 3D bê tông bằng hồ xi măng biến tính trình bày nghiên cứu nhằm đưa ra một giải pháp cải thiện bám dính giữa các lớp bê tông in 3D bằng cách sử dụng bốn loại hồ xi măng tạo thành một lớp trung gian giữa các lớp bê tông làm tăng cường độ bám dính và giảm thiểu lỗ rỗng.

  pdf7p vibugatti 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Chương 6: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh giải thích được cách tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị; giải thích được cách tính phương sai độ lệch chuẩn; nhận biết được bảng số liệu; sử dụng kiến thức về các số đặc trưng để giải quyết bài toán; xác định được các số đặc trưng để nhận xét đánh giá bảng số liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 55 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh quan sát được tranh, ảnh, video để rút ra khái niệm về thiên hà, Ngân Hà và Hệ Mặt Trời là một phần của Ngân Hà; tính được độ dài của một năm ánh sáng; làm được mô hình bằng giấy về Ngân Hà;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hiện được các thao tác hoàn thiện và in một bảng tính; thực hành hoàn thiện dự án; sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 6 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu đặc điểm phân bố của một số loài thực vật ngoại lai xâm hại tại khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng" tiến hành điều tra, xác định được thành phần loài, hiện trạng phân bố các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu BTTN Bà Nà – Núi Chúa; xây dựng được cơ sở dữ liệu về các loài TVNLXH trên địa bàn xã Hòa Ninh thuộc Khu BTTN Bà Nà – Núi Chúa - Đề xuất được biện pháp quản lý bằng GIS.

  pdf137p unforgottennight02 20-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Phân tích động lực phi tuyến của vỏ trụ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên dưới tác dụng của lực khí động sử dụng lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất phân tích các đặc trưng động học của vỏ trụ mỏng FGM dưới tác dụng của lực khí động. Trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất và mô hình khí động lực theo lý thuyết Piston đã thiết lập các phương trình cơ bản của vỏ trụ FGM trong dòng khí chuyển động vượt âm.

  pdf15p viaudi 29-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Quan trắc sự biến thiên nhiệt độ và mô phỏng ảnh hưởng của chúng đến sự phân bố ứng suất trong một số cầu dầm hộp bê tông cốt thép ở giai đoạn khai thác trình bày một số kết quả quan trắc thực địa sự biến thiên nhiệt độ trong bê tông của một số dầm cầu dạng hộp kín bằng bê tông cốt thép trong giai đoạn khai thác ở Việt Nam.

  pdf15p viaudi 29-08-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bảng biến thiên
p_strCode=bangbienthien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2