intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Báo cáo ngân hàng

Xem 1-20 trên 8223 kết quả Báo cáo ngân hàng
 • Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án được xây dựng nhằm quy định các trình tự, thủ tục trong quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá triển khai Dự án VILG ở cấp Trung ương và địa phương. Sổ tay được xây dựng dựa trên các quy định của Hiệp định tài trợ, Tài liệu thẩm định Dự án và các hướng dẫn quản lý thực hiện Dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các văn bản pháp lý có liên quan của Chính phủ Việt Nam.

  pdf139p anhnangmattroi09 21-03-2023 0 0   Download

 • Năm 2011, sự khó khăn về kinh tế và những diễn biến bất thường của thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và đời sống của đại bộ phận người dân, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

  pdf79p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Trong năm 2012, các điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã ổn định đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước vẫn còn những khó khăn do kinh tế thế giới chưa ổn định, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều địa phương, đã ảnh hưởng không nhỏ tới một bộ phận dân cư, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

  pdf76p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Năm 2013 là năm đánh giá chặng đường 11 năm Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách tại Việt Nam. Trong 11 năm qua, đã có trên 23,4 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi, nguồn vốn được vay đã nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Mời các bạn cùng tham khảo "Báo cáo thường niên Ngân hàng Chính sách xã hội 2013" dưới đây để nắm rõ hơn!

  pdf70p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Năm 2014, mặc dù hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

  pdf64p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Trong năm 2015, cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội đã nỗ lực nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf60p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Năm 2017 là năm đánh dấu chặng đường 15 năm Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong việc nâng cao đời sống và xóa đói giảm nghèo thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi đặc biệt của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo "Báo cáo thường niên Ngân hàng Chính sách xã hội 2017" dưới đây để nắm rõ hơn!

  pdf64p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt các lĩnh vực đào tạo, lao động, việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đời sống người dân được cải thiện, nhất là ở khu vực nông thôn; tỉ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 5,35%. Mời các bạn cùng tham khảo "Báo cáo thường niên Ngân hàng Chính sách xã hội 2018" dưới đây để nắm rõ hơn!

  pdf64p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Năm 2019, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, những tác động tiêu cực do thiên tai, dịch bệnh nhưng tiếp tục là năm đất nước đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chủ động thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt hoạt động.

  pdf68p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả song song với công tác phòng chống dịch Covid -19, góp phần tích cực vào sự ổn định của nền kinh tế, chính trị - xã hội đất nước.

  pdf68p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước.

  pdf60p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Năm 2021 trong bối cảnh trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trong đó có Việt Nam, đồng thời cũng tác động trực tiếp đến hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và Ngân hàng Chính sách xã hội nói riêng.

  pdf68p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thiết lập và vận hành ngân hàng sữa mẹ" được biên soạn với cấu trúc gồm 4 phần. Phần 1: Tổng quan về ngân hàng sữa mẹ; Phần 2: Quy trình hoạt động của ngân hàng sữa mẹ; Phần 3: Quản lý chất lượng, giám sát, theo dõi và báo cáo; Phần 4: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu!

  pdf68p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Thiết kế tuyến đường mới qua 2 điểm B-D" nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển các vùng nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; nâng cao đời sống vật chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân khu vực lân cận tuyến; phục vụ cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển; làm cơ sở cho việc bố trí dân cư, giữ đất, giữ rừng.

  pdf254p starandsky08 05-03-2023 3 3   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco" nghiên cứu cách thức vận dụng các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn Việt Nam về lập báo cáo tài chính hợp nhất. Đồng thời tham khảo các hướng dẫn thực hành kế toán quốc tế để áp dụng vào công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam.

  doc27p starandsky08 05-03-2023 1 1   Download

 • Đè tài "Phân tích hiệu quả tài chính tại TCT Hàng không Việt Nam" Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến tài chính doanh nghiệp và phân tích hiệu quả tài chính; phân tích thực trạng hiệu quả tài chính của TCT trong giai đoạn từ năm 2007-2009; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính tại TCT Hàng không Việt Nam.

  doc28p starandsky08 05-03-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam" nghiên cứu cách thức vận dụng các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn Việt Nam về lập báo cáo tài chính hợp nhất; tham khảo các hướng dẫn thực hành kế toán quốc tế để áp dụng vào công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam; hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam từ đó làm cơ sở để áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất ở các doanh nghiệp khác.

  pdf113p starandsky08 05-03-2023 2 2   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC)" hệ thống và phân tích quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty AISC; đánh giá thực trạng kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán Báo cáo tài chính, trên cơ sở đó nêu ra được những tồn tại và bất cập cần phải hoàn thiện; đề xuất những định hướng và những biện pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty kiểm toán độc lậ...

  pdf109p starandsky08 05-03-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài 'Báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng Công ty Indochina Gole couse" Báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty Indochina Gole couse" là nghiên cứu phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; cách thức vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế vào công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty Indochina Hoian Golf Course; gợi ý hoàn chỉnh phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty.

  pdf88p starandsky08 05-03-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An" là tổng hợp một cách hệ thống cơ sở lý thuyết về hiệu quả tài chính doanh nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng về hiệu quả tài chính của Công ty cổ phần Du lịch –Dịch vụ Hội An thông qua một số chỉ tiêu tài chính; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty cổ phần Du lịch –Dịch vụ Hội An.

  pdf103p starandsky07 03-03-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1371 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo ngân hàng
p_strCode=baocaonganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2