intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo lãnh tín dụng

Xem 1-20 trên 844 kết quả Bảo lãnh tín dụng
 • Trong bài báo "Phát hiện malware dựa trên header của tập tin Portable Executable sử dụng Machine Learning", nhóm tác giả dựa vào cấu trúc phần Portable Executable header của các tập tin Portable Executable để đề xuất một hướng tiếp cận khác trong việc sử dụng Machine learning để phân loại các tập tin này, là tập tin mã độc hay tập tin lành tính. Kết quả thực nghiệm cho thấy, tiếp cận đề xuất vẫn sử dụng thuật toán Random Forest cho bài toán phân loại nhưng độ chính xác và thời gian thực thi được cải thiện so với một số công bố gần đây (độ chính xác đạt 99.71%).

  pdf6p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Mẫu Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA5) được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Nội dung tờ khai gồm 4 phần chính: phần khai thông tin người nước ngoài, phần thông tin của công ty/ người bảo lãnh, phần đề nghị, ký xác nhận.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 1 0   Download

 • Mẫu Đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu là mẫu đơn được lập khi có đề nghị giải tỏa bảo lãnh dự thầu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin về tổ chức hoặc cá nhân làm đơn (họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ hiện tại, chức vụ, đơn vị công tác,…) và nội dung đơn đề nghị giải tỏa bảo lãnh. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc1p thenthen19 15-06-2022 3 1   Download

 • TaiLieu.VN xin gửi đến các bạn “Mẫu Đơn bảo lãnh nhập hộ khẩu” Nội dung đơn xin bảo lãnh gồm các nội dung và thông tin đề nghị bảo lãnh như dưới đây. Mời các bạn tham khảo!

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số vấn đề cơ bản trong nghiệp vụ tín dụng; kế toán nghiệp vụ cho vay; kế toán nghiệp vụ bảo lãnh; kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính; kế toán phòng ngừa rủi ro tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

 • Trích từ Công nghệ thông tin với biến đổi khí hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuẩ khẩu ở Việt Nam,  Báo cáo này chủ yếu trình bài một số khái niệm và ứng dụng chính của công nghệ thông tin hiện nay trong và ngoài nước trong lảnh vực nông nghiệp nhằm giúp cho các nhà hoạch định chính sách nông nghiệp cũng như các nhà làm nông nghiệp có thể tiếp cận với các ứng dụng hiện nay của công nghệ thông tin trong nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p redrose24 13-04-2022 8 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu một số nội dung chính của Quy định chung của Liên minh châu Âu về bảo vệ thông tin cá nhân trong so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện các hoạt động thương mại trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu hoặc có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của công dân hoặc người thường trú trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu.

  pdf9p viplato 05-04-2022 9 0   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận về thanh toán bằng L/C, đồng thời xem xét đánh giá thực trạng các quy định hiện nay ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định này, tác giả mong muốn làm sáng tỏ cơ sở lý luận, bản chất của các quy định về thanh toán bằng thư tín dụng, từ đó đề xuất phương hướng hoàn thiện các quy định này.

  pdf132p badbuddy07 11-03-2022 8 0   Download

 • Thông qua nghiên cứu một cách hệ thống các vấn đề lý luận về bảo lãnh ngân hàng trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, thực tiễn áp dụng bảo lãnh ngân hàng và việc giải quyết các tranh chấp liên quan tới hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng..., đề tài mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo lãnh ngân hàng trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam trong giai đoạn mở cửa và hội nhập của nước ta hiện nay.

  pdf83p badbuddy07 11-03-2022 15 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về bản chất, đặc điểm, vai trò của Thư tín dụng trong đời sống kinh tế xã hội và khái niệm, đặc điểm của phương thức thanh toán bằng Thư tín dụng theo các quy định pháp luật hiện hành; phân tích các quy định hiện hành về chủ thể, quy trình thanh toán của phương thức thanh toán bằng Thư tín dụng; phân tích các loại rủi ro thường xảy ra và/hoặc có thể xảy ra trong quá trình thanh toán bằng Thư tín dụng.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p badbuddy07 11-03-2022 6 0   Download

 • Luận văn có mục đích nghiên cứu pháp luật Việt Nam về bảo lãnh thực hiện hợp đồng và thực tiễn hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội. Thông qua việc nghiên cứu, luận văn đưa ra những bất cập trong quy định hiện hành cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hoạt động này trên thực tế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, từ đó đề ra các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp pháp lý nhằm đảm bảo và hạn chế rủi ro cho ngân hàng trong hoạt động bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

  pdf93p badbuddy05 16-02-2022 10 0   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận về bảo lãnh trong các giao dịch dân sự nói chung, bảo lãnh trong hoạt động ngân hàng nói riêng, đồng thời xem xét, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn của hoạt động bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trong ngân hàng ở nước ta trong thời gian qua, chúng tôi mong muốn làm sáng tỏ cơ sở lý luận và bản chất của pháp luật về bảo lãnh trong quan hệ vay tiền ở các tổ chức tín dụng, làm tiền đề cho việc hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh trong hoạt động ngân hàng của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

  pdf93p badbuddy05 16-02-2022 9 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nhằm làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng; nghiên cứu đánh giá về thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng hiện nay; nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Techcombank, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống pháp luật về bảo lãnh ngân hàng nói chung và hoạt động bảo lãnh tại Techcombank nói riêng.

  pdf113p badbuddy05 16-02-2022 9 3   Download

 • Trên cơ sở phân tích, đánh giá những quy định của luật Việt Nam (chủ yếu là luật ngân hàng) hiện hành về quyền và nghĩa vụ của ngân hàng thương mại trong trường hợp phát hành thư tín dụng theo pháp luật Việt Nam, thực tiễn áp dụng những quy định này từ đó đề xuất ý kiến để hoàn thiện những quy định đó, góp phần nâng cao vai trò của ngân hàng thương mại cũng như hiệu quả của dịch vụ phát hành thư tín dụng.

  pdf146p badbuddy05 16-02-2022 9 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về bảo lãnh thanh toán và thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến hoạt động bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, tìm ra những hạn chế, bất cập, từ đó đề ra các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp pháp lý nhằm đảm bảo và hạn chế rủi ro cho ngân hàng thương mại cho hoạt động bảo lãnh thanh toán.

  pdf99p badbuddy05 16-02-2022 8 1   Download

 • Nhận thấy được tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ bảo lãnh trong nền kinh tế hiện nay nhưng chưa được quan tâm đúng mức, tác giả muốn thông qua đề tài nghiên cứu này để có cái nhìn toàn diện về hoạt động bảo lãnh ngân hàng của Sacombank - Chi nhánh Long An.

  pdf5p vialexanderfleming 09-02-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu phân định và quản lý địa giới hành chính là một trong những nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về lãnh thổ. Lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính một cách khoa học, đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất là điều cần thiết. Bài báo này nêu kết quả thử nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính từ hồ sơ địa giới hành chính.

  pdf7p olivia36 17-01-2022 24 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về cho vay của ngân hàng thương mại có thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có thế chấp bằng quyền sử dụng đất, trên cơ sở đó tìm ra các bất cập để đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật.

  pdf124p badbuddy04 11-02-2022 5 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu đánh giá thực trạng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và các tranh chấp phát sinh từ hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam cũng như thực tế việc giải quyết những tranh chấp đó bằng cơ chế tài phán để trên cơ sở đó đề xuất các các giải pháp cần thiết góp phần giải quyết những tranh chấp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

  pdf92p badbuddy02 24-01-2022 19 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ vấn đề hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng theo pháp luật ở Việt Nam, trên cơ sở đó tìm ra các biện pháp và giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p badbuddy02 24-01-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo lãnh tín dụng
p_strCode=baolanhtindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2