intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo vệ nước

Xem 1-20 trên 21228 kết quả Bảo vệ nước
 • Xói mòn đất là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của đất, bồi tụ phù sa trong các lưu vực và suy giảm chất lượng nước. Bài viết Tổng quan về các mô hình dự báo xói mòn đất và ứng dụng trình bày phân loại các mô hình xói mòn đất và ứng dụng; Xu hướng ứng dụng mô hình trong nghiên cứu xói mòn đất.

  pdf11p vikoenigsegg 26-09-2022 0 0   Download

 • Tiểu luận "Hoạt động quản lý báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế đối với người Việt Nam ở nước ngoài" với mục tiêu góр рhần làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý hоạt động báо сhí đối ngоại và truуền thông quốс tế đối với người Việt Nаm ở nướс ngоài; đánh giá, thựс trạng quản lý hоạt động báо сhí đối ngоại và truуền thông quốс tế đối với người Việt Nаm ở nướс ngоài, từ đó đề хuất định hướng, giải рháр tăng сường hоạt động quản lý về báо сhí đối ngоại và truуền thông quốс tế đối với người Việt Nаm ở nướс ngоài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc28p nguyenyenly310 23-09-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu lịch sử tỉnh Hải Dương - Tập 4: Từ năm 1945 đến năm 2015" trình bày về 10 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh trong cơ chế cũ với nhiều khó khăn và thách thức (1975 - 1985), từ năm 1986 đến năm 2015 là thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf365p tieuvulinhhoa 22-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TPĐN trong điều kiện vừa mới sáp nhập một số đơn vị, hình thành nên cơ cấu tổ chức quản lý mới.

  pdf129p unforgottennight04 14-09-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi Ngân sách Nhà nước tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam" là nghiên cứu cơ sở lý luận về phương pháp, kỹ thuật thanh tra, kiểm tra tài chính đang áp dụng tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam và phương pháp, kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính.

  pdf146p unforgottennight04 14-09-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường ở Cục Thuế thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu thực trạng kiểm soát thuế TN và phí BVMT tại cục Thuế TP Đà nẵng, qua đố chỉ ra những mặt tồn tại và đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thuế TN và phí BVMT ở Cục Thuế TP Đà Nẵng.

  pdf115p unforgottennight04 14-09-2022 5 2   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam; từ đó chỉ ra các điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.

  pdf99p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Tính giá và định giá tiêu thụ nước sạch tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam" cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về tính giá tiêu thụ nước sạch tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam và định giá tiêu thụ nước sạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tìm ra được những giải pháp hoàn thiện việc tính giá và định giá tiêu thụ nước sạch nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của đơn vị cấp nước và người sử dụng nước, giúp an sinh xã hội.

  pdf107p unforgottennight04 14-09-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai" nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, phân tích thực trạng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; từ đó chỉ ra các thành công, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

  pdf125p unforgottennight04 14-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai" là đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf143p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác QLNN về môi trường, luận văn "Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" xuất được các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN về môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf122p unforgottennight04 14-09-2022 2 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước" bao gồm các bài học về các chủ đề chung của kỹ thuật tài nguyên nước: Thủy nămg, thời tiết, ô nhiễm nước, chu trình thủy văn, luật nước, lũ lụt, quản lý tưới, và một số bài đọc bổ sung có nội dung liên quan đến các chủ đề đã nêu như luật về tài nguyên nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p unforgottennight03 27-08-2022 4 2   Download

 • Biên khảo Sơn Nam: Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam thế kỷ XX - Phần 2 là phần trích lục từ báo Lục Tỉnh Tân Văn và một số tài liệu khác. Mục đích là nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn đúng về việc sử dụng tiếng Việt đầu thế kỷ XX ở nước ta nói chung, trên báo chí ở miền Nam lúc bấy giờ nói riêng. Từ những phần trích lục đó, so với ngôn ngữ tiếng Việt thông dụng bây giờ, bạn đọc sẽ thấy được sự phát triển không ngừng của tiếng Việt.

  pdf171p runordie8 05-09-2022 15 2   Download

 • Cuốn "Từ điển bách khoa về Việt Nam đất nước, con người" cung cấp kiến thức cơ bản, chủ yếu về Tổ Quốc, về quê hương Việt Nam. Cuốn sách có gần 20 nghìn từ và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cáo. Nội dung các từ ngữ bao gồm hầu hết lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người Việt Nam: lịch sử, địa lý, dân tộc, tổ chức, hành chính, kinh tế giáo dục, quân sự, nhân vật, các phong tục, tập quán, lễ hội, đình, chùa, danh lam thắng cảnh, động vật, thực vật... Sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bắt đầu từ chữ A đến chữ K. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf956p runordie8 05-09-2022 6 1   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu Thăng Long thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX thông qua tư liệu nước ngoài" bao gồm một số bài viết, viết về Thăng Long - Hà Nội trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần... từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 qua những tư liệu của người nước ngoài viết, suy nghĩ về Thăng Long. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Tổng quan về Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh Đàng Ngoài và Việt Nam; Thăng Long - Hà Nội nhìn từ đời sống văn hóa vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf293p runordie8 05-09-2022 4 1   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 bao gồm các bài viết viết về Thăng Long - Hà Nội với tôn giáo; tín ngưỡng dân gian (thờ cúng, giỗ chạp, bói toán, vàng mã); nghi lễ vòng đời người, hội hè trong năm, vui chơi, giải trí; giáo dục và khoa cử; quan hệ với Trung Quốc; quan hệ với các nước châu Á và các nước phương Tây;…Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf203p runordie8 05-09-2022 8 1   Download

 • Cuốn "Thông báo văn hóa dân gian 2001" được biên soạn nhằm tổng hợp những bài viết, nghiên cứu về những hiện tượng, những tư liệu văn hóa dân gian mới phát hiện; thông tin những kết quả nghiên cứu mới nhất trong một lĩnh vực (hoặc một đề tài) cụ thể; trình bày kinh nghiệm giảng dạy, hoặc nêu những điều cần tranh luận đối với một tác phẩm văn học, văn nghệ dân gian được giảng dạy trong nhà trường; giới thiệu tình hình nghiên cứu mới nhất về văn hóa dân gian ở nước ngoài. Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf888p runordie8 05-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử và di sản tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Bình (1954 - 1995)" được biên soạn nhằm giới thiệu đến độc giả những nét đặc trưng cho nè tiểu thủ công nghiệp nước ta, một nền sản xuất hàng hóa "phi nông nghiệp" của một nước nông nghiệp điển hình. Cuốn sách đề cập đến một lĩnh vực kinh tế dựa trên góc độ lịch sử và di sản, phản ánh thực trạng của các hoạt động công nghệ truyền thống tại một vùng đất qua các giai đoạn lịch sử.

  pdf111p runordie8 05-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Phân chia tuyến biển và giao quyền quản lý tuyến biển ven bờ cho các cộng đồng ngư dân" tập trung phân tích sự cần thiết phải phân chia tuyến biển ở Việt Nam, kinh nghiệm phân chia tuyến biển của các nước trên thế giới, và đề xuất một số định hướng để phân chia tuyến biển trong điều kiện ở Việt Nam cũng như đề xuất các cơ chế, về tổ chức thực hiện, chủ yếu thông qua việc áp dụng tiếp cận đồng quản lý và phân cấp quản lý các tuyến biển.

  pdf4p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Trạm bơm cấp thoát nước và công trình thu nước" giới thiệu về các loại nguồn nước thiên nhiên được sử dụng trong cấp nước và các loại công trình thu nước tương ứng, với mỗi loại công trình thu nước đều có trình bày một cách chi tiết sơ đồ cấu tạo, nguyên tắc làm việc, điều kiện ứng dụng, cách tính toán thiết kế và quy trình quản lý vận hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p lacvuchi 09-09-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ nước
p_strCode=baovenuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2