intTypePromotion=1
ADSENSE

Beginning iphone 3

Xem 1-16 trên 16 kết quả Beginning iphone 3
 • Beginning iPhone 4 Development is here! The authors of the bestselling Beginning iPhone 3 Development are back, with the same excellent material completely updated for iOS 4 and written from the ground up using the latest version of Apple's Xcode 3. All source code has been updated to use the latest Xcode templates and current APIs, and all-new screenshots show Xcode 3 in action.

  pdf586p rose_12 06-12-2012 40 2   Download

 • Tham khảo sách 'beginning iphone 4 development exploring the ios sdk', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf674p coc_xanh 16-01-2013 51 7   Download

 • Beginning iPad Development for iPhone Developers: Mastering the iPad SDK has all the answers, and you’ll find them presented with the same easy-to-follow style and thorough coverage you've come to expect from titles like Beginning iPhone 3 Development—everything an aspiring iPad developer needs to know to create great apps.

  pdf274p coc_xanh 16-01-2013 45 4   Download

 • The preface to our previous book, Beginning iPhone 3 Development, started with the phrase, “What an amazing journey!” Well, it’s true. We’re having a blast, making a lot of new friends and, above all, learning, learning, learning. The iPhone SDK continues to evolve, and with each new release, it brings new concepts to explore and new design patterns to master. As its name implies, More iPhone 3 Development assumes you’ve read Beginning iPhone 3 Development or one of the other terrific titles out there, or have tackled the iPhone dev learning curve on your own.

  pdf578p tiramisu0908 15-10-2012 42 5   Download

 • iPhone and iPad In Action, compiled by mobile software developer and blogger Brandon Trebitowski, simplifies existing iPhone topics while also updating them to account for the 3.4 SDK framework including iPad coverage. Beyond covering the basics of iPhone development, this edition also explores exciting topics such as the accelerometer, p

  pdf433p coc_xanh 16-01-2013 47 4   Download

 • Cài đặt ứng dụng hoạt động như một giao diện người sử dụng phổ biến cho các cơ chế mặc định của iPhone. Mặc định sử dụng là một phần ưu đãi ứng dụng mà các cửa hàng và lấy các ưu đãi. Mặc định người sử dụng được thực hiện bởi lớp NSUserDefaults.

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 47 1   Download

 • Cài đặt ứng dụng biểu tượng là một phần ba trong cột cuối cùng. Nó có thể được trong một vị trí khác nhau trên iPhone của bạn hoặc iPod touch, nhưng nó luôn luôn có sẵn. Cài đặt ứng dụng và mặc định sử dụng

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 35 1   Download

 • Includes a chapter on developing games in Flash for the iPhone! Gary Rosenzweig's ActionScript 3.0 Game Programming University, Second Edition is the best hands-on tutorial for learning ActionScript 3.0, the programming language behind Flash Professional CS5. You will master all the basics of ActionScript programming by building 16 robust games. One step at a time, you'll learn techniques (and get tested code) that can be adapted to virtually any project, from games to training and advertising....

  pdf592p bluesky_12 25-12-2012 71 18   Download

 • The Unreal UDK features Epic's award-winning Unreal Engine 3, used to create bestselling games such as Infinity Blade for iOS, and popular console games like Borderlands and Bioshock. Now, you can build your own Unreal game for the iOS platform. Beginning iOS 3D Unreal Games Development covers using the Unreal UDK game creation system to create 3D games for the iOS platform, which includes the iPhone, iPod touch and iPad.

  pdf393p hoa_can 29-01-2013 65 11   Download

 • It’s in magazines and newspapers, it’s on television and radio, it’s on buses and billboards and pretty much everywhere you look. The iPad is the touchscreen tablet from Apple, representing the next generation of mobile computing. Packed with dozens of new features, the iOS 3.2 SDK enables you to build sophisticated, desktop-quality apps for this exciting new platform. Every iPhone and iPod touch app developer looking to take the next step and move into the iPad arena will want to read this book from cover to cover....

  pdf274p hoa_can 28-01-2013 39 4   Download

 • Nếu bạn đã thực hiện chương trình ca cao trên Mac, bạn có thể đã quen thuộc với NSUserDefaults, bởi vì nó là lớp được sử dụng để lưu trữ và đọc các ưu đãi trên Mac. Ứng dụng của bạn sẽ sử dụng NSUserDefaults để đọc và lưu trữ dữ liệu ưu đãi bằng cách sử dụng một giá trị quan trọng,

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 36 2   Download

 • Mô hình MVC phân chia tất cả các chức năng thành ba loại khác nhau: Tạo thành các cửa sổ, điều khiển, và các yếu tố khác mà người sử dụng có thể xem và tương tác với các liên kết mô hình và xem lại với nhau và logic ứng dụng quyết định làm thế nào để xử lý đầu vào của người dùng

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 43 1   Download

 • Mục đích của MVC là làm cho các đối tượng thực hiện các loại mã như khác biệt với nhau càng tốt. Bất cứ đối tượng nào bạn viết nên được dễ dàng nhận dạng là thuộc vào một trong ba loại, với rất ít hoặc không có chức năng bên trong nó có thể được phân loại trong một trong hai. x

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 47 1   Download

 • Mục đích của MVC là làm cho các đối tượng thực hiện các loại mã như khác biệt với nhau càng tốt. Bất cứ đối tượng nào bạn viết nên được dễ dàng nhận dạng là thuộc vào một trong ba loại, với rất ít hoặc không có chức năng bên trong nó có thể được phân loại trong một trong hai.

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 55 1   Download

 • Một đối tượng mà thực hiện một nút, ví dụ, không nên chứa mã để xử lý dữ liệu khi nút đó là khai thác, và mã

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 47 1   Download

 • cũng giống như bạn sẽ truy cập dữ liệu có khóa từ một NSDictionary. Sự khác biệt là NSUserDefaults dữ liệu tồn tại hệ thống tập tin thay vì được lưu trữ trong một thể hiện đối tượng trong bộ nhớ. trong

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 29 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Beginning iphone 3
p_strCode=beginningiphone3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2