intTypePromotion=1
ADSENSE

Biến số kinh tế vĩ mô

Xem 1-20 trên 559 kết quả Biến số kinh tế vĩ mô
 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc đo lường các biến số, thu nhập và chi tiêu của một nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước, khái niệm GDP, các phương pháp tính GDP,...

  pdf65p sangbanmai_0906 17-01-2018 124 8   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của tỷ giá và các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản đến FDI tìm hiểu việc có tồn tại hay không mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá và dòng FDI vào VN hay không? Đồng thời, xem phản ứng của dòng vốn FDI trước các biến số vĩ mô cơ bản.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 75 5   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản" tìm hiểu về đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội; xây dựng các phương pháp xác định GDP; phân tích các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf33p angicungduoc9 04-01-2021 6 2   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô" trình bày đo lường tổng sản phẩm trong nước; đo lường chỉ số giá tiều dùng (CPI) và ứng dụng chỉ số CPI để điều chỉnh các biến số kinh tế theo lạm phát.

  pdf16p gaocaolon10 27-02-2021 7 2   Download

 • Phần 1 Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô gồm nội dung 6 chương: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; đo lường các biến số kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế; tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; thất nghiệp; tổng cầu và tổng cung.

  pdf85p lalala01 02-11-2015 656 89   Download

 • Bài luận văn sử dụng phương pháp định lượng bằng việc áp dụng mô hình Structural Vector Autoregression (Structural VAR), gọi tắt là SVAR, để nghiên cứu tác động của các cú sốc bên ngoài, nhất là cú sốc từ nền kinh tế Mỹ, đã tác động như thế nào tới các biến số kinh tế vĩ mô trong nước như cung tiền M1, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa, chỉ số giá tiêu dùng CPI, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP),... tại Việt Nam và một số nước trong khu vực Châu Á giai đoạn từ 2004 đến 2012. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p pnq9292 14-03-2017 89 21   Download

 • Bài nghiên cứu dựa trên số liệu kiểm nghiệm thực tế để tìm ra % tác động của mỗi biến số kinh tế vĩ mô lên giá cổ phiếu ngân hàng để giúp nhà đầu tư hoàn thiện hơn nữa trong việc phân tích và quyết định đầu tư, giúp nhà quản lý biết ảnh hưởng của các biến số để đưa ra các chính sách điều tiết.

  pdf80p bautroibinhyen1 02-11-2016 49 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô trình bày về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, hệ thống kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ của ktvm, một số khái niệm và mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf32p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 101 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hai biến số kinh tế vĩ mô quan trọng; tìm hiểu định nghĩa, nội dung, cách thức đo lường, tầm quan trọng và ứng dụng của từng biến số trên trong đánh giá kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p abcxyz123_07 04-04-2020 32 5   Download

 • Bài viết này xem xét tác động của biến số kinh tế vĩ mô đến đầu tư gián tiếp nước ngoài tại VN trong giai đoạn 2005-2012. Số liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu IFS của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Kiểm định ADF và Phillips-Perron với độ trễ 3 được dùng để kiểm tra thuộc tính của các biến chuỗi thời gian, phương pháp hồi quy GLS được áp dụng thay OLS nhằm tăng tính hiệu quả của mô hình.

  pdf6p vihitachi2711 03-05-2019 35 4   Download

 • Nội dung của bài giảng giới thiệu bức tranh tổng quát về kinh tế vĩ mô, nội dung và ý nghĩa của các biến số kinh tế vĩ mô, những vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản, các mô hình kinh tế vĩ mô căn bản nhằm phân tích tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế đối ngoại và hoạt động tổng quát của nền kinh tế.

  ppt6p kloikloi 12-10-2017 35 3   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản" cách đo lường các chỉ tiêu sản lượng quốc gia như GNP và GDP; các chỉ tiêu về mức giá cả chung; cách đo lường tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế; các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf51p kequaidan9 16-12-2020 8 1   Download

 • Môn học giới thiệu những nét tổng quát về kinh tế vĩ mô; nội dung và ý nghĩa của các biến số kinh tế vĩ mô; những khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản như lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề khác có liên quan. Môn học cũng giới thiệu một số mô hình căn bản và các chính sách kinh tế vĩ mô...

  pdf193p whoami_2601 24-09-2011 3116 1850   Download

 • Để hiểu được những yếu tố nào quyết định cán cân thương mại của một quốc gia và các chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến nó như thế nào, chúng ta cần một lý thuyết kinh tế vĩ mô về nền kinh tế mở. Trong chương trước đã giới thiệu một số biến số kinh tế vĩ mô cơ bản dùng để miêu tả mối quan hệ của một nền kinh tế với các nước khác như xuất khẩu ròng, đầu tư nước ngoài ròng, tỷ giá hối đoái danh nghĩa và thực tế. Chương này sẽ phát triển một...

  doc19p teo1961988 15-12-2010 1249 182   Download

 • Phần 2 Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô gồm nội dung 6 chương: Tổng cầu và chính Tài liệu tài khóa; tiền tệ và chính Tài liệu tiền tệ; lạm phát; kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf77p lalala01 02-11-2015 435 88   Download

 • Môn học giới thiệu những nét tổng quát về kinh tế vĩ mô; nội dung và ý nghĩa của các biến số kinh tế vĩ mô; những khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản như lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề khác có liên quan. Môn học cũng giới thiệu một

  pdf191p coc_xanh 18-01-2013 214 65   Download

 • Nghiên cứu này phân tích tác động của các biến số kinh tế vĩ mô bao gồm cung tiền (MS), lãi suất cho vay (ITR), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ giá hối đoái (EXR) và giá trị sản lượng công nghiệp (IP) đến thị trường chứng khoán Việt Nam (VNINDEX) trong giai đoạn 2001 đến 2013.

  pdf9p bautroibinhyen17 13-02-2017 124 19   Download

 • Bài giảng chương 1 "Kinh tế vĩ mô II" giúp các bạn sinh viên ôn tập lại Kinh tế vĩ mô I với một số nội dung cơ bản như: Khái quát chung về kinh tế vĩ mô (KTVM), đo lường các biến số KTVM, tổng cầu và chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp và lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt112p namthangtinhlang_01 31-10-2015 119 16   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô giới thiệu những nét tổng quát về kinh tế vĩ mô; nội dung và ý nghĩa của các biến số kinh tế vĩ mô; những khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản như lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề khác có liên quan. Môn học cũng giới thiệu một số mô hình căn bản và các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p allbymyself_10 24-02-2016 132 14   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô do thạc sĩ Nguyễn Xuân Hớng biên soạn trình bày tổng quan về nền kinh tế học vĩ mô, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, đo lường các biến số kinh tế vĩ mô,… Hãy tham khảo tài liệu này vì nó có ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf109p lamtran89 11-07-2014 89 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biến số kinh tế vĩ mô
p_strCode=biensokinhtevimo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2