intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu diễn thuật toán

Xem 1-20 trên 731 kết quả Biểu diễn thuật toán
 • Bài giảng "Nhập môn lập trình: Biểu diễn thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các bước xây dựng chương trình, biểu diễn thuật toán, cài đặt thuật toán bằng NNLT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p larachdumlanat 27-10-2020 5 0   Download

 • Chương 1 Thuật toán và độ phức tạp thuộc bài giảng thuật toán, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm thuật toán, thiết kế - phân tích – đánh giá thuật toán, biểu diễn thuật toán, ngôn ngữ diễn đạt thuật toán (tựa c), đánh giá độ phức tạp thuật toán.

  pdf77p conchimnhai 28-06-2014 114 29   Download

 • Bài giảng tuần 15 "Thuật toán và lưu đồ" giới thiệu đến các bạn những nội dung về từ bài toán đến chương trình, khái niệm thuật toán, các đặc trưng của thuật toán, ngôn ngữ biểu diễn thuật toán, một số cấu trúc suy luận cơ bản,... Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf29p thuytonh 27-09-2015 88 17   Download

 • Giáo án Tin học lớp 10: Bài toán - Thuật toán (tiết 2) được biên soạn nhằm giúp các em biết cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và bằng liệt kê các bước; hiểu được một số thuật toán thông dụng; biết xây dựng thuật toán của một số bài toán thông dụng.

  doc3p hungal 24-07-2016 103 13   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - Bài toán và thuật toán được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiễn thức về khái niệm vấn đề và bài toán; thuật toán và các phương pháp biểu diễn thuật toán; các bước để giải một bài toán trên máy tính; chuyển đổi bài toán thành chương trình máy tính.

  pdf59p cocacola_10 02-12-2015 95 6   Download

 • Sau khi học xong bài 2 "Thuật toán", sinh viên có khả năng: Hiểu được khái niệm cơ bản như bài toán, thuật toán, các tiêu chuẩn của thuật toán, các phương pháp biểu diễn thuật toán, áp dụng lưu đồ (sơ đồ khối) hay mã giả để mô tả một số thuật toán đơn giản, diễn tả quá trình thực hiện thuật toán trên bộ dữ liệu cụ thể.

  pdf32p phongphong321 05-07-2018 36 3   Download

 • Nội dung trình bày: Thuật toán; Biểu diễn thuật toán; Các bước giải quyết bài toán trên máy tính.

  ppt25p mu11011991 10-10-2010 218 59   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 1 : Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và thuật toán trình bày về các tiêu chuẩn của thuật toán, biểu diễn thuật toán, đánh giá thuật giải, đồ thị hàm số, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình, quy trình làm phần mềm. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt41p phuongpham357 22-07-2014 163 15   Download

 • Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt47p abcxyz123_09 19-04-2020 66 5   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các bước xây dựng chương trình, biểu diễn thuật toán, cài đặt thuật toán bằng NNLT, câu hỏi và Bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt54p thangnamvoiva20 20-09-2016 55 4   Download

 • Bài giảng do GV. Hà Đại Dương biên soạn. Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm thuật toán, cách biểu diễn thuật toán, tính đúng đắn và hiệu quả của thuật toán; đánh giá độ phức tạp thuật toán: độ tăng của hàm, độ phức tạp của thuật toán, đánh giá bằng thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p hetiheti 04-03-2017 40 3   Download

 • Nội dung chính của chương này cung cấp cho người học nhái niệm cơ bản về thuật toán như: Thuật toán là gì? Tính chất của thuật toán, chứng minh thuật toán đúng, biểu diễn thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p youcanletgo_03 14-01-2016 28 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 1 - Giới thiệu bao gồm những nội dung về cấu trúc dữ liệu, thuật toán, biểu diễn thuật toán, cách viết giải mã. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf28p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 24 1   Download

 • Bài báo nghiên cứu lĩnh vực tự động hóa quy trình phát triển phần mềm, bài toán sinh dữ liệu kiểm thử tự động, hướng giải quyết cùng các khó khăn. Đề xuất cách tiếp cận biểu diễn thuật toán dựa trên khái niệm đồ thị, ứng dụng vào giải quyết bài toán sinh dữ liệu kiểm thử tự động.

  pdf5p vidoraemi2711 18-06-2019 13 1   Download

 • Với một vấn đề đặt ra có thể có nhiều thuật toán giải, chẳng hạn người ta đã tìm ra rất nhiều thuật toán sắp xếp một mảng dữ liệu (chúng ta sẽ nghiên cứu các thuật toán sắp xếp này trong chương 17). Trong các trường hợp như thế, khi cần sử dụng thuật toán người ta thường chọn thuật toán có thời gian thực hiện ít hơn các thuật toán khác. Mặt khác, khi bạn đưa ra một thuật toán để giải quyết một vấn đề thì một câu hỏi đặt ra là thuật toán đó có ý nghĩa thực tế không?...

  doc21p daodangson01041991 20-09-2010 294 132   Download

 • Với nội dung của bài Thuật toán và bài toán học sinh biết khái niệm bài toán và thuật toán, các tính chất của thuật toán, hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và bằng liệt kê các bước, hiểu một số thuật toán thông dụng, xây dựng được thuật toán giải một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối hoặc liệt kê các bước. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc27p havang_11 06-03-2014 690 42   Download

 • Chương 4 Thuật toán tham lam thuộc bài giảng thuật toán, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: thuật toán tham lam, một số thí dụ minh họa.

  pdf42p conchimnhai 28-06-2014 130 30   Download

 • Chương 3 Quy hoạch động thuộc bài giảng thuật toán, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: thuật toán quy hoạch động tổng quát, một số thí dụ minh họa.

  pdf67p conchimnhai 28-06-2014 117 29   Download

 • Chương 2 Chia để trị thuộc bài giảng thuật toán, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: thuật toán chia để trị tổng quát, một số thí dụ minh họa.

  pdf65p conchimnhai 28-06-2014 85 18   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 7 - Thuật toán có nội dung trình bày về bài toán và thuật toán, các phương pháp biểu diễn thuật toán, các đặc trưng của thuật toán và một số nội dung liên quan khác.

  ppt15p connhangheo91 30-06-2014 79 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biểu diễn thuật toán
p_strCode=bieudienthuattoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2