Biomass

Xem 1-20 trên 266 kết quả Biomass
 • Thuật ngữ sinh khối (biomasse) chỉ toàn bộ khối lượng tế bào vi sinh vật được thu hoạch từ quá trình nuôi cấy VSV trong các nồi lên men (Fermentor) có chứa môi trường dinh dưỡng phù hợp và được thông khí đầy đủ.

  doc4p thuylieu89 03-11-2009 1179 282   Download

 • Biomass là các chất hữu cơ có thể sinh nhiệt năng (trừ nhiên liệu hóa thạch), bao gồm gỗ, củi, rơm rạ, thân cây cỏ, phân động vật khô, …. Năng lượng từ biomass đã được con người biết đến và sử dụng từ lâu. Tuy nhiên biomass bị quên lãng do sự lấn át của các loại thiết bị chuyển đổi năng lượng cả trên phương diện kỹ thuật, công nghệ và kinh tế.

  doc32p minhhai20789 26-04-2011 296 134   Download

 • Tìm hiểu các thực trạng trên, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài này nhằm đóng góp một cách tổng quan về các phương pháp nâng cấp sản phẩm nhiệt phân biomass thành nhiên liệu (xăng sinh học và diesel sinh học...) góp phần định hướng lựa chọn cho các nghiên cứu tiếp theo.

  doc40p 187198402 02-01-2014 110 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:sản xuất bio oil từ nhiệt phân biomass', luận văn - báo cáo, khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p nobita_12 14-11-2013 95 34   Download

 • This two-volume book on biomass is a reflection of the increase in biomass related research and applications, driven by overall higher interest in sustainable energy and food sources, by increased awareness of potentials and pitfalls of using biomass for energy, by the concerns for food supply and by multitude of potential biomass uses as a source material in organic chemistry, bringing in the concept of bio-refinery. It reflects the trend in broadening of biomass related research and an increased focus on second-generation bio-fuels.

  pdf460p bunmang_1 03-05-2013 46 11   Download

 • This report provides a summary of some of the existing knowledge and literature related to the production of woody biomass from bioenergy with a particular focus on the economic perspective. The most commonly discussed woody biomass feedstocks are described along with results of existing economic modeling studies related to the provision of biomass from short rotation woody crops, harvest residues, and hazardous fuel reduction efforts. Additionally, the existing social science literature is used to highlight some challenges to widespread production of biomass energy.

  pdf56p loixinloi 08-05-2013 33 9   Download

 • Tham khảo sách 'biomass now – sustainable growth and use', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf552p bunmang_1 03-05-2013 41 8   Download

 • Nam Dinh. is a big agricultural province in Red River delta of North Vietnam, where were planted three main agricultural products: rice, corn, peanut. By case-study investigation and energy analysis, the report put out detail information on biomass energy of rice straw, rice husk, com straw, corn core, peanut straw and total biomass energy from agricultural wastes in Nam Dinh province. According to investigation data, yearly the total agricultural wastes in Nam Dinh province is more than 1l million tons.

  pdf8p dem_thanh 22-12-2012 31 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu chế tạo một lò hóa khí tầng sôi có thể sử dụng để nghiên cứu hóa khí biomass; công suất dự kiến khoảng 50 kg mùn cưa/h; nghiên cứu các tham số/thông số thiết kế, vận hành đến sản phẩm khí đầu ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p bautroibinhyen24 20-04-2017 11 4   Download

 • Biomass Properties and Prediction Tools for Vegetation Wildland-Urban Interface (WUI) Fires 1.1 Overview Wildland fires are natural calamities that bring enormous environmental and economic damage worldwide and some of them cause human death. Achieving effective fire fighting is associated with the possibilities of predicting the characteristics of fire behaviour. Special attention needs to be drawn to meteorological conditions and their effect on fire spread in a bed of vegetation.

  pdf61p tuanloc_do 04-12-2012 31 3   Download

 • Bài viết Một số đặc trưng cấu trúc của vật liệu mao quản trung bình MSU-S trên cơ sở mầm Zeolit tổng hợp từ cao lanh Việt Nam, định hướng cho quá trình nhiệt phân Biomass đưa ra quy trình tổng hợp, các phương pháp đặc trưng cấu trúc vật liệu, kết quả và giải luận.

  pdf5p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 12 3   Download

 • We established cell suspension culture on ginseng and some attempts have been made to increase ginsenoside yield of ginseng cell culture through manipulation various culture factors and process variable. The maximum biomass yields of cell suspension culture of ginseng was obtained in medium containing 2,4-D as compared to IBA or NAA. However, ginsenoside production was much higher in IBA or NAA containing medium and 7 mg/L IBA was determined to be optimal for cell growth (10.1 mg/L DW) and ginsenoside production (7.2 mg/g DW)....

  pdf6p tuanlocmuido 13-12-2012 25 2   Download

 • Study on the accumulation of copper from soil to biomass of some vegetables. The results of this work showed that the absorption of copper from soil to these plants depended on biolog ical features of each plant and thus, might be usefully applicable in agricultural cultivation of the mentioned plants.

  pdf8p lehasiphuong 22-05-2018 2 0   Download

 • This could be fortuitous at modest scales because oxygen is relatively costly (Consonni and Larson 1994a). However, for the production of methanol from biomass, the use of air increases the volume of inert (N 2 ) gas that would have to be carried through all the downstream reactors. Therefore, the use of oxygen thus improves the economics of synthesis gas processing. Air-fired, directly heated gasifiers are considered not to be suitable before methanol production. This gasifier produces a CO 2 rich gas.

  pdf281p ntgioi120404 12-11-2009 178 115   Download

 • Việt nam là một nước nông nghiệp và hàng năm thải ra một lượng lớn đến hàng chục triệu tấn các chất phế thải(sinh kh ối) như trấu, bã mía, vỏ hạt điều, mùn cưa, rơm... Sử dụng nguồn sinh khối này một cách thích hợp để sản xuất nhiệt và điện năng sẽ đem lại cơ hội mới cho Nông nghiệp, cải thiện an ninh năng lượng, và mang lại lợi ích cho môi trường và xã hội. Bài nghiên cứu giới thiệu kỹ thuật chuyển sinh khối thành viên nhiên liệu bằng cách...

  pdf6p meoden89nd 20-01-2011 234 93   Download

 • With shortages of fossil energy and heavy biomass energy use occurring in both developed and developing countries, a major focus has developed worldwide on renewable energy systems. Currently, a heavy focus is on biofuels made from crops, crop residues and wood. Though it may seem beneficial to use renewable plant materials for biofuel, their use raises many concerns about major environmental problems, including food shortages and serious destruction of vital soil resources.

  pdf513p chipmoon 19-07-2012 161 64   Download

 • With the depletion of oil resources as well as the negative environmental impact of fossil fuels, there is much interest in alternative energy sources. Focusing on some of the most important alternate energy sources for the foreseeable future, the Handbook of Plant-Based Biofuels provides state-of-the-art information on the status of the production of biofuels, in particular, bioethanol and biodiesel. After profiling plant-based biofuels, the book gives an overview of the production of biofuels from biomass materials by thermochemical and biochemical methods.

  pdf292p ktct_1669 03-05-2012 100 52   Download

 • Biomass là đề tài của nghiên cứu công nghệ xử lý các phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp như rơm, rạ, trấu… nhằm sản xuất Bio-ethanol (cồn nguyên liệu), tiến tới xây dựng mô hình “Thị trấn Biomass” tại Việt Nam.

  pdf6p heoxinhkute3 23-09-2010 121 34   Download

 • Là một nguồn năng lượng tái sinh. Có thể kiểm soát được. Vừa cung cấp nhiệt, vừa cung cấp. điện năng.Đáp ng nhu c u khí ứ ầ đốt. Điện khí hóa khu vực nông thôn. Đảm bảo an ninh năng lượng. Mang lại lợi ích kinh tế lớn. Giảm sự phụ thuộc vào các dạng năng lượng hóa thạch. Giải quyết tình trạng thay đổi khí hậu. Cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường.Nhiên liệu gỗ 75-80tr tấn/ năm Từ chất thải nông nghiệp 30tr tấn/năm..

  ppt14p phanlongbien 24-05-2013 91 26   Download

 • Biomass has been a close companion of man since the dawn of civilization to present. The use of it as food, energy resources, including the body and building materials set the key areas of the expanded use of biomass to this day. With the appearance agricultural land productivity increased significantly, especially for farming new plant varieties, with the emergence of intensive soil fertility. in that context, the emergence and use of fossil fuels for energy and chemical materials industry but is a film about the horizon of human history....

  pdf508p samsungwifi 04-04-2012 111 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản