intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ giáo dục đào tạo

Xem 1-20 trên 6957 kết quả Bộ giáo dục đào tạo
 • Văn bản hợp nhất: Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008.

  pdf23p runordie3 27-06-2022 5 1   Download

 • Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học (Thực hiện Thông tư số 27/2020/TT -BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm có 6 nội dung cơ bản sau: Quan điểm về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; mục đích, yêu cầu và nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; đánh giá thường xuyên; đánh giá định kì; sử dụng kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá; trách nhiệm tổ chức thực hiện.

  pdf50p runordie3 27-06-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách "Hỏi - đáp về giáo dục và đào tạo dạy nghề" giúp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên và phụ huynh nhận thức rõ hơn về vai trò của giáo dục. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, với 69 câu hỏi đáp hay. Trong đó, Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung phần thứ nhất: hỏi đáp về quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, một số khái niệm về giáo dục và đào tạo dạy nghề.

  pdf56p ngoccthanh 27-06-2022 6 1   Download

 • Cuốn sách Nghiên cứu đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non được biên soạn nhằm giúp sinh viên ngành Sư phạm thuộc các bậc Đào tạo Cao đẳng, Đại học và sau Đại học tìm hiểu về việc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non và các phương pháp đánh giá trẻ trong giáo dục mầm non. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf80p bakerboys06 08-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Phát triển năng lực lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học cho hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Tây Nguyên trình bày kết quả khảo sát 579 cán bộ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu và giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện ở 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên, đã cho thấy: trong xu thế chuyển đổi số giáo dục hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học đã được triển khai đều khắp tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.

  pdf9p vianapatricia 22-06-2022 5 0   Download

 • "Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học" được biên soạn nhằm thực hiện Thông tư số 27/2020/TT -BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu trình bày các quan điểm về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; mục đích, yêu cầu và nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; đánh giá thường xuyên; đánh giá định kì; sử dụng kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá; trách nhiệm tổ chức thực hiện;...

  doc45p britaikridanik 22-06-2022 12 1   Download

 • Bài viết Điều chỉnh chương trình đào tạo giáo viên ngữ văn phù hợp yêu cầu đổi mới, thay sách giáo khoa các cấp học của bộ giáo dục và đào tạo hiện nay ở trường Đại học Quảng Bình trình bày khái quát, nhận xét nội dung chương trình đào tạo Ngữ văn ở trường Đại học Quảng Bình hiện hành, từ đó đưa ra một số đề xuất trong quá trình điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo phù hợp yêu cầu đổi mới thay sách giáo khoa hiện nay.

  pdf9p vimegwhitman 10-06-2022 9 1   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thầy giáo nhiều năm, đã từng đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng cho nên Người rất hiểu công lao to lớn và thầm lặng của người thầy. Một vấn đề mà Người hết sức quan tâm đó là vai trò và phẩm chất của người thầy giáo nhân dân trong sự nghiệp giáo dục. Tư tưởng của Người là cơ sở lý luận, là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục nói riêng, ngành giáo dục nói chung hiện nay.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 7 2   Download

 • Trong sự nghiệp giáo dục phải phát triển cá nhân có tính độc lập cao, tự hoàn thiện mình và tác động mạnh mẽ đến bước tiến cũng như số phận của cộng đồng và cả nhân loại. Vấn đề đặt ra không chỉ với Đại học Sư phạm Hà Nội mà toàn bộ ngành giáo dục nói chung là cần phải có một chiến lược giáo dục - đào tạo để phát huy nhanh chóng vai trò của cá nhân như một động lực phát triển đất nước và hạn chế mặt tiêu cực của xu thế đó. Bài viết này nêu ra một số quan điểm, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới giáo dục - đào tạo với sứ mạng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 4 1   Download

 • Học phần nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc trong chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho khối ngành kinh tế nói chung và cũng là môn học tiên quyết để học các môn chuyên ngành của ngành kế toán, tài chính nói riêng. Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản cho người học bắt đầu làm quen với các môn học liên quan đến kế toán. Bài viết "Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán" nhằm chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong việc giảng dạy môn học này một cách hiệu quả.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 11 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích ý nghĩa, vai trò của hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá, đánh giá thực trạng công tác tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá sinh viên Trường Đại học An Giang. Đề tài tiến hành lựa chọn các biện pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm điều kiện thực tế của trường, qua thực tiễn ứng dụng đã xác định các biện pháp lựa chọn có tính khả thi, bước đầu có tính hiệu quả cao trong nâng cao được thể lực chung của sinh viên theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 8 0   Download

 • Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng quản lý giáo dục cũng như nâng cao chất lượng dạy và học là chủ trương chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cấp học, đặc biệt là cấp mầm non. Hiện nay, việc tương tác giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh còn thụ động, một chiều.

  pdf11p vipatriciawoertz 02-06-2022 8 0   Download

 • Các học phần phương pháp giảng dạy bộ môn đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo ở các trường sư phạm. Bài viết trình bày về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học học phần “Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với Toán”, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên mầm non.

  pdf5p vipatriciawoertz 02-06-2022 20 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu năng lực thích ứng nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Kết quả khảo sát ý kiến của 34 cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh Nam Định cho thấy năng lực thích ứng nghề nghiệp của giáo viên mầm non có một số điểm mạnh và hạn chế.

  pdf7p vipatriciawoertz 02-06-2022 9 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát và đánh giá mức độ phù hợp giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thạc sĩ Dược lý và Dược lâm sàng với yêu cầu của các bên liên quan ngoài, từ đó có những đề xuất hội đồng khoa học sửa đổi và bổ sung chuẩn đầu ra.

  pdf12p vipatriciawoertz 02-06-2022 2 0   Download

 • Trong bài, tác giả làm rõ: Tầm quan trọng của giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong bối cảnh hiện nay; Biện pháp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho học sinh phổ thông, bao gồm: 1/ Nâng cao năng lực nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng của việc giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho học sinh; 2/ Kế hoạch hoá công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho học sinh;...

  pdf6p viirenerosenfeld 02-06-2022 10 0   Download

 • Sách được biên soạn dựa trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo về thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia. Vì vậy đây là tài liệu hết sức cần thiết hỗ trợ các em đạt được nguyện vọng trong kì thi sắp tới. Sách cũng là tài liệu cần thiết để các Thầy, Cô dạy ở bậc Trung học phổ thông sử dụng trong ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf241p bakerboys04 16-05-2022 11 1   Download

 • Triển khai Kết luận 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành xây dựng bộ chương trình, giáo trình 5 môn lý luận chính trị giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, đưa vào giảng dạy từ năm học 2019-2020. Trong nội dung bài viết, tác giả tập trung đề cập đến đổi mới nội dung trong chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các bậc đại học hiện nay.

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 20 1   Download

 • Trong đề tài này, nhóm tác giả dựa vào những quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, của nhà Trường và những quy định liên quan để thiết kế nội dung giảng dạy học phần thể thao chuyên sâu môn Điền kinh phù hợp với chương trình phổ thông mới.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết phân tích những ưu, nhược điểm của các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo cách truyền thống, qua đó, thấy được nhu cầu cần phải đổi mới hình thức đánh giá vì sự phát triển của học sinh khi việc thực hiện bước chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đánh giá thực kết quả học tập của học sinh sau quá trình đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ giáo dục đào tạo
p_strCode=bogiaoducdaotao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2