intTypePromotion=4
ADSENSE

Bộ luật thương mại pháp lý

Xem 1-20 trên 229 kết quả Bộ luật thương mại pháp lý
 • Bài giảng Pháp luật thương mại điện tử của thạc sĩ Trần Đoàn Hạnh, dành cho các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh đang học bộ môn kinh tế, nhằm giúp các bạn hiểu thêm về quy định pháp luật thương mại điện tử.

  pdf135p trentroicosao 06-03-2014 326 84   Download

 • Bộ luật thương mại (Handelsgesetzbuch) của CHLB Đức bao gồm một số quy định khác so với Bộ luật dân sự (Bürgerliches Gesetzbuch) - bộ luật cơ bản trong hệ thống luật tư của Đức. Những quy định về pháp luật thương mại trong Bộ luật này được xem như luật dân sự đặc biệt (luật tư đặc biệt) của các thương nhân, được áp dụng chỉ trong giao dịch giữa các doanh nghiệp. Khi xuất hiện thuộc tính thương mại thì các quy định pháp luật đặc biệt cũng như các tập quán thương mại chưa được chuẩn hoá...

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 169 22   Download

 • Luật Thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 10 tháng 5 năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1998. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất từ trước đến nay quy định thống nhất về hoạt động thương mại trên lãnh thổ Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ luật này qua tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf124p thuongdanguyetan10 09-03-2019 22 1   Download

 • Từ vấn đề 1 - thương nhân và hành vi thương mại đến vấn đề 6 - Một số vấn đề pháp lý đặc thù về doanh nghiệp có vốn Nhà nước TM1.T1 - 1. Phân tích chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp. TM1.T1 - 2. Phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp. TM1.T1 - 3. Phân tích đặc điểm "một chủ sở hữu" của doanh nghiệp tư nhân. TM1.T1 - 4. Nêu và nhận xét quy định về vốn điều lệ của công ty cổ phần trong Luật Doanh...

  doc10p enbaby4268 09-10-2011 281 90   Download

 • Dưới góc độ khoa học luật thương mại quốc tế, quy tắc xuất xứ hàng hoá (Rules of Origin – RO) được hiểu là tập hợp các quy định pháp luật và quyết định hành chính để xác định quốc gia được coi là đã sản xuất ra hàng hoá (nước xuất xứ của hàng hoá). Hiện nay, do nhiều sản phẩm hàng hoá được sản xuất theo các công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn được thực hiện ở mỗi quốc gia khác nhau nhằm tận dụng các lợi thế liên quan của quốc gia đó (như nhân công,...

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 123 20   Download

 • Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế năm 1980 (CISG)(1) đóng vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất luật pháp quốc tế về hợp đồng mua bán hàng hoá. Hiện nay, trên thế giới đã có 76 quốc gia tham gia Công ước,(2) trong đó nhiều quốc gia là đối tác kinh tế, thương mại của Việt Nam ..

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 128 18   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại là: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại, các nguyên tắc và phương pháp, hệ thống tổ chức bộ máy, nội dung cơ bản, kế hoạch hóa thương mại, pháp luật về thương mại,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 318 39   Download

 • Bên cạnh các loại hình doanh nghiệp quen thuộc như Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Luật Doanh nghiệp năm 2005 cũng đề cập đến Công ty hợp danh. Hiện tại, tuy loại hình này không phổ biến tại Việt Nam nhưng Luật Doanh nghiệp 2005 đã có những đổi mới so với Luật Doanh nghiệp 1999 để tạo điều kiện thông thoáng cho công ty hợp danh phát triển hơn nữa trong tương lai. Để hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp...

  pdf18p 7sac_cauvong 24-06-2010 1688 618   Download

 • Ký kết, nội dung hợp đồng và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 3. Các biện pháp chế tài và các trường hợp miễn, giảm trách nhiệm 4. Hợp đồng vô hiệu và cách xử lý hợp đồng vô hiệu 5. Thời hiệu khiếu nại và khởi kiện. Trong quan hệ giao dịch hàng ngày, ngoài hợp đồng lao động (xác lập trong quan hệ mua bán sức lao động), từ 01/01/2006, khi áp dụng Bộ luật dân sự 2005 và Luật thương mại 2005, các giao dịch khác đươc xếp vào một trong hai loại...

  pdf11p tukhuyen123 11-09-2012 239 70   Download

 • Hoạt động nhượng quyền thương mại đầu tiên trên thế giới xuất hiện từ khoảng những năm 50 của thế kỉ trước. Vào những năm 80 và 90, thế giới chứng kiến sự bùng nổ những thương vụ nhượng quyền thương mại của các thương hiệu tên tuổi trong lĩnh vực kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh, giáo dục, đào tạo, thời trang, bất động sản, du lịch như KFC, Mc Donald’s, Qualitea, Starbuck Café, Lotteria, Jollibee, Aptech, Mariott, Hyatt… Bắt đầu từ năm 2001 - 2002 cho đến nay, Việt Nam cũng đã chứng kiến các giao dịch...

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 178 53   Download

 • Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của...

  pdf195p nuber_12 26-08-2013 207 52   Download

 • Hiệp định về vận tải biển thương mại giữa giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Inđônêxia

  pdf5p lawdvpl2 10-11-2009 133 34   Download

 • Chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế theo Công ước Rome 1980 về luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng Phạm vi và nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 2.1. Chế độ chính trị Điều 6 chương Chế độ chính trị cần được bổ sung hình thức dân chủ trực tiếp, theo đó Điều 6 cần được quy định lại như sau: “Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của...

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 81 18   Download

 • Tổng quan quá trình phát triển của pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam a. Sự ra đời của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam và Trung tâm trọng tài kinh tế Tại Việt Nam, mô hình trọng tài thương mại (với bản chất là hình thức giải quyết tranh chấp do các bên tranh chấp lựa chọn) bắt đầu hình thành vào những năm 1960, với sự ra đời của Hội đồng trọng tài ngoại thương(1) và Hội đồng trọng tài hàng hải.(2) Năm 1993, trên cơ sở hợp nhất hai hội đồng trọng tài...

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 113 18   Download

 • Nhượng quyền thương mại ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn Toà sơ thẩm cấp 2 tổ chức ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Đây là toà sơ thẩm có thẩm quyền rộng. Toà phúc thẩm thành lập ở các thành phố lớn trực thuộc trung ương và mỗi khu vực gồm vài ba tỉnh lân cận.

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 61 13   Download

 • Mối quan hệ giữa chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự hiện hành với chế định hợp đồng trong Luật Thương mại và các luật chuyên ngành 1.1 Quan niệm chung về hợp đồng Hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. Dù được hình thành trong lĩnh vực quan hệ xã hội nào thì hợp đồng luôn có những điểm chung sau đây: ...

  pdf13p dontetvui 20-01-2013 101 12   Download

 • Thủ tục giải quyết các yêu cầu liên quan đến hoạt động của trọng tài thương mại Việt Nam Vì vậy, Nhà nước phải có các biện pháp bảo vệ người làm chứng để họ cũng như những người thân của họ không bị xâm hại về tính mạng, sức khoẻ hay tài sản. Việc Nhà nước áp dụng các biện pháp đó chính là bảo vệ các quyền cơ bản của công dân không bị xâm hại.

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 70 11   Download

 • Bước đầu đánh giá thực trạng pháp luật về thực thi quuyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ lợi ích thương mại ở Việt Nam Sau khi điều trị, doanh nghiệp phải bố trí công việc phù hợp với mức độ suy giảm khả năng lao động của người lao động và phải khám sức khoẻ định kì 6 tháng/lần cho người lao động.

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 46 6   Download

 • Sự hỗ trợ của cơ quan tư pháp đối với hoạt động của trọng tài thương mại theo Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 Bổ sung thêm quy định về việc thành lập Thanh tra Quốc hội và Kiểm toán Quốc hội, các quy định về Thanh tra Quốc hội và Kiểm toán Quốc hội sẽ được quy định trong một luật riêng. Về cơ cấu tổ chức của Quốc hội, để quy trình làm luật chặt chẽ hơn, cần chuyển Quốc hội từ một viện sang Quốc hội hai viện, bao gồm thượng viện và hạ viện, các...

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 36 6   Download

 • Chương 3 - Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh (Theo luật thương mại năm 2005 và bộ luật dân sự 2005) trình bày khái niệm về hợp đồng, khung pháp lý điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong kinh doanh,... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf95p lalala02 12-11-2015 36 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
774 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bộ luật thương mại pháp lý
p_strCode=boluatthuongmaiphaply

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2