intTypePromotion=1
ADSENSE

Bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối
 • Pháp lệnh này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó. Mời các bạn cùng tìn hiểu vấn đề này qua phần 1 được chia sẻ dưới đây.

  pdf49p thuongdanguyetan07 04-05-2019 35 0   Download

 • Nghị định Số: 70/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

  doc7p cancer_em 20-11-2014 99 1   Download

 • Pháp lệnh Số: 06/2013/UBTVQH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

  doc9p cancer_em 20-11-2014 103 3   Download

 • về một số điểm mới trong báo cáo chính trị đại hội Đảng IX và những vấn đề đặt ra đối với luật học Thứ ba, ngoài hai “điều kiện cần” nêu trên, đối với “quyết định hành chính, hành vi hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…”, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2006 còn quy định các “điều kiện đủ” như:

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 70 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  pdf14p mualan_mualan 03-04-2013 55 4   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005; Pháp lệnh này quy định về hoạt động ngoại hối. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Pháp...

  pdf17p abcdef_42 01-11-2011 107 6   Download

 • Để thống nhất quản lý nhà nước về Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi trong thương mại quốc tế; thực hiện có hiệu quả chính sách kinh tế đối ngoại, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ...

  doc3p emerald_pt512 18-11-2010 271 68   Download

 • Lệnh số 07/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng; Pháp lệnh Người cao tuổi và Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh16 19-11-2009 113 5   Download

 • Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 32-NQ/UBTVQH9 ngày 10/3/93 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  doc4p ngoctrang 17-08-2009 224 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối
p_strCode=bosungphaplenhngoaihoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2