intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ văn hóa thông tin

Xem 1-20 trên 3488 kết quả Bộ văn hóa thông tin
 • Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn là nghiên cứu thiết bị ước lượng thông số bước đi, ứng dụng INA và bộ lọc Kalman mở rộng vào việc ước lượng thông số bước đi cho IMU đặt trên bàn chân, nhằm tạo ra ứng dụng tự động ước lượng thông số bước đi cho người dùng phục vụ cho việc đánh giá tình trạng sức khỏe của người dùng từ đó cung cấp các thông tin đáng tin cậy và khách quan về thông số bước đi của người dùng làm giảm sai số và nhầm lẫn trong phương pháp đo chủ quan.

  pdf26p runordie2 06-06-2022 6 1   Download

 • Ra đời ở Việt Nam từ nửa đầu thế kỷ XX, đến nay đạo Cao Đài đã ảnh hưởng rộng rãi đến đời sống tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Bài viết tập trung nghiên cứu về sự tiếp biến văn hóa Đông – Tây trong đạo Cao Đài thông qua hình tượng Tam Thánh Cao Đài ký hòa ước.

  pdf5p vimarissamayer 02-06-2022 1 1   Download

 • Bài viết giới thiệu về bảo quản số- vấn đề đang được quan tâm trong các thư viện và cơ quan lưu trữ; phân tích, minh họa mô hình Hệ thống thông tin lưu trữ mở (The Open Archival Information System- OAIS) và các yếu tố Quản lý - Công nghệ - Nội dung để xây dựng thành công một dự án bảo quản số, đồng thời nêu những thách thức và chiến lược trong bảo quản số.

  pdf10p vimarissamayer 02-06-2022 16 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách khoa học về quy trình xây dựng hệ thống thông tin tin học hóa quản lý và vấn đề quản lý hồ sơ tư vấn ở các công ty tư vấn xây dựng của Bộ Xây dựng, luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và làm rõ hơn về những khái niệm tin học hóa, HTTT tin học hóa, HTTT tin học hóa quản lý, các thành phần của HTTT tin học hóa và mối quan hệ giữa các thành phần ấy... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf221p bakerboys03 02-05-2022 14 1   Download

 • Bài báo nghiên cứu vấn đề thiết kế các ma trận xử lý tuyến tính ở bộ phát và thu trong hệ thống thông tin nhiều cell sử dụng nhiều antenna phát và nhiều antenna thu nhằm tối đa hóa bậc tự do của hệ thống. Khác với các kỹ thuật sắp xếp can nhiễu truyền thống, kỹ thuật sắp xếp can nhiễu trong bài báo sẽ tập trung giảm thiểu ảnh hưởng của can nhiễu rò rỉ vào không gian tín hiệu ở mỗi user, đồng thời can nhiễu giữa các luồng tín hiệu và nhiễu của từng user cũng được tối thiểu.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Các lễ hội trong cuốn sách được sắp xếp theo vùng miền, địa phương theo thứ tự bảng chữ cái, cung cấp một số thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội; nhân vật thờ; đặc điểm di tích; đặc trưng của lễ hội,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf118p bakerboys01 13-04-2022 13 1   Download

 • Cuốn sách này giới thiệu phong tục, nghi lễ thờ cúng tổ tiên của một số dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam như: dân tộc Tày, Nùng, Thái, Hà Nhì Đen, Mông, Ê Đê... Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày, Nùng; nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Khmer Nam Bộ; nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Thái; nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Hà Nhì Đen. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p cucngoainhan9 07-04-2022 10 2   Download

 • Trên cơ sở tập hợp tư liệu, kết quả nghiên cứu của các học giả đi trước, xử lý, hệ thống hóa thông tin thu thập từ thực địa, tác giả đưa ra một kết quả thống kê, khảo tả một cách đầy đủ, khách quan các di tích, di vật văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế. Đồng thời đi sâu tìm hiểu về đặc điểm phân bố, hiện trạng, kỹ thuật xây dựng, phong cách, chủ nhân và niên đại… của một số di tích tiêu biểu.

  pdf266p badbuddy09 05-04-2022 12 1   Download

 • Giáo trình Marketing 2 (Nghề Khai thác vận tải đường bộ - Trình độ Trung cấp) bao gồm: Chương 1 hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing, chương 2 nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường, chương 3 chiến lược sản phẩm, chương 4 thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm, chương 5 chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

  pdf28p cucngoainhan8 14-03-2022 8 0   Download

 • TTCK có thể phát triển ổn định và bền vững được hay không phần lớn tùy thuộc vào môi trường kinh doanh, chất lượng hàng hoá giao dịch trên thị trường, thông tin được cung cấp trên thị trường là yếu tố góp phần tăng thêm chất lượng, củng cố niềm tin của các chủ thể kinh doanh. Về phía Nhà nước nhằm thực hiện điều này, đã ban hành Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành vào đầu năm 2007.

  pdf83p badbuddy08 25-03-2022 12 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch đối với sản phẩm du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả ước lượng cho thấy, quyết định lựa chọn điểm đến của du khách phụ thuộc vào sáu nhóm nhân tố, gồm: (1) Động cơ muốn giao lưu và thư giãn; (2) Động cơ muốn khám phá; (3) Giá cả của du lịch nông thôn; (4) Nguồn thông tin của du lịch nông thôn; (5) Các sản phẩm đặc trưng của du lịch nông thôn; (6) Quản lý môi trường của du lịch nông thôn.

  pdf13p vinikolatesla 25-03-2022 23 2   Download

 • Quá trình thông thương trao đổi hàng hóa cũng như hợp tác với các tổ chức, đơn vị các doanh nghiệp về nông sản hàng hóa nói riêng và chủ lực tiêu thụ như thế nào cho hiệu quả và lượng nhuận. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải xác định được vấn đề sống còn của mình là sản xuất ra các sản phẩm phải đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng và làm thế nào để đưa sản phẩm đó đến được người tiêu dùng.

  pdf6p vikissinger 03-03-2022 4 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu này vẫn chưa được tiến hành. Kết quả nhóm tác giả chúng tôi chỉ ra rằng chiến lược đa dạng hóa địa lý và đa dạng hóa ngành có tác động thuận chiều tới mức độ CBTT TNXH bên cạnh những đặc điểm doanh nghiệp như đòn bảy, lợi nhuận, quy mô và việc sử dụng đơn vị kiểm toán độc lập. Mời các bạn tham khảo!

  pdf16p huangminghao_1902 27-02-2022 10 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu khái quát một cách có hệ thống toàn bộ các văn kiện chủ yếu của ASEAN về vấn đề hội nhập kinh tế nội khối, giúp cho người đọc hình dung được tổng thể các lĩnh vực và hoạt động hợp tác của ASEAN từ khi thành lập đến hiện nay, góp phần cung cấp thông tin về tầm quan trọng của ASEAN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của từng quốc gia cũng như lợi ích của từng người dân trong khu vực.

  pdf150p badbuddy07 26-02-2022 8 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những quy định của pháp luật, đánh giá thực trạng và hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, làm rõ những bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành, những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện những quy định đã hoặc chưa phù hợp để đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với việc thực hiện trên thực tế hoạt động giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế tại địa phương.

  pdf128p badbuddy03 22-02-2022 11 0   Download

 • Khi thực hiện đề tài này người viết đặt ra mục tiêu sau: Trước tiên là cung cấp những thông tin cần thiết về chính thể Liên bang Nga từ đó rút ra quy luật và lý giải cho những quy luật đó; qua việc nghiên cứu hình thức chính thể nhà nước Nga người viết cũng rút ra những ý kiến đóng góp bước đầu trong quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam.

  pdf88p badbuddy03 22-02-2022 9 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm 2 mục tiêu: Cung cấp những thông tin cần thiết về chính thể Liên bang Nga từ đó rút ra quy luật và lý giải cho những quy luật đó; rút ra những ý kiến đóng góp bước đầu trong quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p badbuddy02 24-01-2022 5 0   Download

 • Đề tài góp phần giúp học sinh trở thành “người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới”.

  pdf128p tomjerry007 18-01-2022 12 2   Download

 • Nghiên cứu các chuẩn trên thế giới cùng với các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam có liên quan đến dữ liệu viễn thám nhóm tác giả đã đề xuất được danh mục sáu quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến dữ liệu viễn thám. Bài báo này sẽ tập trung giới thiệu một bộ khung quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn cao là khung Quy chuẩn dữ liệu sản phẩm ảnh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p thebadguys 15-01-2022 17 1   Download

 • Việc nghiên cứu về văn hoá đọc của học sinh THPT thông qua dạy học theo chủ đề thơ hiện đại Việt Nam 1945-1975 ( Ngữ Văn 12- Cơ bản ), nhằm đưa ra những giải pháp, chương trình thiết thực giúp học sinh đẩy mạnh phong trào đọc sách báo, biết lựa chọn sách và thông tin phù hợp để đọc, biết vận dụng kiến thức từ sách để nâng cao kiến thức bộ môn, vận dụng kiến thức hữu ích từ sách vào đời sống, đồng thời nuôi dưỡng, bồi đắp thêm những vẻ đẹp cho tâm hồn…...

  doc38p tomjerry009 04-01-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ văn hóa thông tin
p_strCode=bovanhoathongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2