intTypePromotion=1
ADSENSE

Bosonization

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bosonization
 • In the paper "Mott transition in the dynamic Hubbard model within slave boson mean-field approach", the influences of the dynamics of the auxiliary boson field on the Mott transition are investigated. At finite boson frequency, the Mott-type features of the Hubbard model is found to be enhanced by increasing the pseudospin coupling parameter g.

  pdf9p runordie3 27-06-2022 12 1   Download

 • Bài viết Chuyển pha trong mô hình Falicov - Kimball ba thành phần nghiên cứu chuyển pha cho bài toán hỗn hợp fermionfermion trong mô hình Falicov - Kimball ba thành phần gồm hai thành phần nguyên tử nhẹ và một thành phần nguyên tử nặng.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 5 0   Download

 • Bài viết Định lý Goldstone đối với khí Bose đồng nhất ở nhiệt độ cực thấp nghiên cứu lý thuyết về sự phục hồi định lý Goldstone cho khí Bose đồng nhất ở nhiệt độ cực thấp bằng cách sử dụng phương pháp thế hiệu dụng Cornwall – Jackiw – Tomboulis (CJT) trong gần đúng bong bóng đúp.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 16 0   Download

 • In this paper, a new version of 3-3-1-1 model was proposed to solve the Landau pole problem of the previous versions. The masses of fermions where the masses of active neutrinos are generated through the seesaw mechanism, are calculated in detail. All the Higgs bosons and gauge bosons as well as their masses are identified and calculated.

  pdf13p meyerowitz 25-12-2021 1 0   Download

 • Khóa luận tập trung tìm hiểu về mô hình đối xứng trái phải tối thiểu, khối lượng boson chuẩn và tương tác của chúng. Nội dung khóa luận gồm 3 chương như sau: Chương I: Mô hình đối xứng trái phải tối thiểu; Chương II: Xác định khối lượng và đồng nhất các hạt; Chương III: Tương tác các boson chuẩn.

  pdf35p cucngoainhan2 02-11-2021 17 0   Download

 • Luận án trình bày khảo sát ảnh hưởng của xác suất phân bố, thăng giáng trong tương tác lên quá trình từ hóa trong mô hình Ising cho mạng vuông và mạng Shastry – Sutherland; Khảo sát giản đồ pha và các tham số trật tự đặc trưng trong mô hình Bose – Hubbard của các hạt boson lõi cứng và lõi mềm dưới tác dụng điện thế ghim tuần hoàn.

  pdf27p viyeri2711 14-09-2021 2 0   Download

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8b: Hạt cơ bản có nội dung trình bày về các hạt dưới nguyên tử, máy gia tốc và máy dò hạt, các hạt cơ bản, hạt cơ bản và lịch sử vũ trụ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf20p xusong 21-07-2021 20 1   Download

 • Lecture Physics A2: Atomic physics (Cont.). After studying this section will help you understand: orbital angular momentum, orbital magnetic momentum, spin angular momentum, spin magnetic momentum, Zeeman effect, finestructure of spectral line, Pauli exclusion principle, the periodic table, bosons and fermions,...

  pdf27p xusong 21-07-2021 5 0   Download

 • Lecture Physics A2: Elementary particles. After studying this section will help you understand: what are the basic building blocks of matter, what is inside the nucleus, what are the forces that hold matter together, how did the universe begin,...

  pdf18p xusong 21-07-2021 15 0   Download

 • Trong bài báo này, các đóng góp của các boson chuẩn, các fermion và các Higgs mang điện mới trong mô hình Zee vào quá trình rã được đưa ra, h -> Zy. Đồng thời, sử dụng kết quả để giải số cho giới hạn cỡ TeV. Đây là một trong những kênh rã đang được thực nghiệm quan tâm trong thời điểm hiện nay và trong tương lai gần.

  pdf7p nguaconbaynhay12 22-06-2021 11 0   Download

 • To solve the u problem of the Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM), a single field S is added to build the Next Minimal Supersymmetric Standard Model (NMSSM). Vacuum enlarged with non-zero vevs of the neutral-even CP is the combination of Hu, Hd and S.

  pdf10p vijichoo2711 04-06-2021 3 0   Download

 • In the NMSSM, there are seven Higgs bosons (while there are five ones in the MSSM) with three scalar CP-even Higgs S1,2,3 (ms1< ms2< ms3), two pseudoscalar CPodd Higgs P1,2 (mP1 < mP2) and a pair of charged Higgs h+.

  pdf9p vijichoo2711 04-06-2021 1 0   Download

 • In this paper, the decay widths of the Higgs under different channels in Randall - Sundrum model are studied in detail. The results showed that the decay width depends strongly on the mass of radion. This suggests that the existence of radion in the Randall - Sundrum model is necessary.

  pdf5p vijichoo2711 04-06-2021 2 0   Download

 • At present, it is well known that neutrinos are massive that contradicts the Standard Model (SM). The experimental data show that masses of neutrinos are tiny small and neutrinos mix with special pattern in approximately tribimaximal form. The neutrino masses, dark matter and the baryon asymmetry of Universe (BAU) are the facts requiring extension of the SM.

  pdf12p vijichoo2711 04-06-2021 2 0   Download

 • The production of the Higgs boson and pho Abstract ton from the l+ l− collision when beams l+ l− are unpolarized and polarized are studied in detail in the Randall – Sundrum model (RS). Based on the results, we show that the advantageous direction to observe Higgs boson is the same direction of the lepton l− or antilepton l+.

  pdf7p vijichoo2711 04-06-2021 7 0   Download

 • The decays of the Higgs boson H_1→Z_γ are discussed in the simplest 3-3-1 model. Analytic formulas for one-loop contributions were constructed using well-known general results. We will show that new particles predicted by this simplest 3-3-1 model may gice significant effects to this decay of the standard model-like Higgs boson. From numerical investigation, some details and properties of this decay are presented the may be useful for comparing with the experimental results that will be detected in the future.

  pdf4p trinhthamhodang11 04-05-2021 3 0   Download

 • Trong vật lý các hạt cơ bản và các lực tương tác của chúng sinh ra thế giới vật chất. Để giải thích tính chất của các hạt này và sự tương tác của chúng, các nhà khoa học đã xây dựng được Mô hình chuẩn, dự đoán hầu hết các hạt đã biết và được thực nghiệm xác nhận với độ chính xác rất cao.

  pdf36p capheviahe29 17-03-2021 10 1   Download

 • Trong mô hình chuẩn các neutrino đều có khối lượng bằng không và không có sự chuyến hóa lẫn nhau giữa các thế hệ(sự dao động neutrino). Nhưng thực nghiệm đã chỉ ra rằng neutrino có khối lượng khác không dù rất nhỏ và có sự chuyển hóa giữa các neutrino khác thế hệ, vì vậy để giải quyết vấn đề trên Zee dã đề xuất một mô hình vật.

  pdf36p capheviahe29 17-03-2021 25 4   Download

 • Trong suốt một thời gian dài, các nhà vật lý đã không ngừng nổ lực tìm cách thống nhất các tương tác này lại với nhau, tức là tìm kiếm một lý thuyết duy nhất có khả năng mô tả cả 4 loại tương tác. Thống nhất các tương tác trên cùng một nền tảng sẽ giúp ta có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về bản chất các hiện tượng, các mối quan hệ động lực giữa chúng, đồng thời cũng từ đó đưa ra hàng loạt các tiên đoán mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p capheviahe28 01-03-2021 8 0   Download

 • Luận văn trình bày tương tác điện từ, tương tác yếu và tương tác mạnh của các hạt trong mô hình chuẩn. Trên cơ sở đó, chỉ ra được cách khớp thực nghiệm của các tham số trong phần tương tác điện yếu của mô hình. Đồng thời chỉ ra một số nhược điểm của mô hình chuẩn. Nghiên cứu về mô hình 331 phân cực phải, sắp xếp các hạt, các boson chuẩn, tương tác Yukawa, sự vi phạm số lepton.

  pdf37p capheviahe28 01-03-2021 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bosonization
p_strCode=bosonization

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2