Brillouin

Xem 1-9 trên 9 kết quả Brillouin
 • Bài giảng Vật lý chất rắn - Chương 2: Sóng phản xạ và mạng đảo. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nhiễu xạ của sóng bởi tinh thể, biên độ sóng tán xạ, vùng Brillouin, biểu diễn Fourier của các cơ sở.

  pdf27p whocare_d 22-09-2016 22 9   Download

 • Brillouin scattering was discovered in 1922 by Louis Brillouin [1]. It is one of a number of characteristic scattering phenomena that occur when light interacts with solid, liquid or gaseous media and corresponds to the scattering of light from thermally-induced acoustical waves (propagating pressure/density waves) present in media at all temperatures. At normal light levels the amount of scattering is small. The characteristics of the scattering can offer interesting information about the properties of the medium (temperature, pressure) and form the basis for remote fibre sensor devices.

  pdf208p bachduong1311 07-12-2012 52 2   Download

 • Cho mạng lập phương tâm xếp chặt. Xét mặt ( 110) mật độ nguyên tử theo mặt với một mặt phẳng nguyên tử đã cho được định nghĩa là tỉ số , là diện tích mặt đáy nằm trong một ô. SC là phần diện tích của SP , bị nguyên tử chiếm chỗ, Tình mật độ nguyên tử với mặt ( 110) . Tìm mạng đảo của tâm thể mặt phương tâm khối, lập phương tâm mặt và lục giác

  pdf57p leotopaz287 06-09-2012 369 140   Download

 • This book presents a comprehensive account of recent advances and researches in fiber optic sensor technology. It consists of 21 chapters encompassing the recent progress in the subject, basic principles of various sensor types, their applications in structural health monitoring and the measurement of various physical, chemical and biological parameters.

  pdf0p cucdai_1 16-10-2012 43 18   Download

 • Lasers continue to be an amazingly robust field of activity, one of continually expanding scientific and technological frontiers.

  pdf0p echbuon 02-11-2012 38 15   Download

 • Stimulated Brillouin and Stimulated Rayleigh Scattering Chúng tôi đã thấy tại mục 8.1 ánh sáng tán xạ có thể xảy ra chỉ như là kết quả của sự biến động trong các thuộc tính quang học của một hệ thống vật chất. Một quá trình tán xạ ánh sáng được cho là được tự phát nếu các biến động (thường là hằng số điện môi) gây ra ánh sáng tán xạ được kích thích bởi nhiệt hoặc các hiệu ứng không điểm quantummechanical.

  pdf43p hoatuongvihong 06-11-2011 35 6   Download

 • Trong chương này, chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề truyền sóng trong môi trường với pháp luật tùy tiện của sự phụ thuộc permittivity phối hợp, có nghĩa là, chúng tôi sẽ cho rằng permittivity có dạng ε = ε (r) trong trường hợp thông thường. Chậm sự biến đổi không gian của permittivity được giả định là tương tự như xấp xỉ (WKB) Wentzel-Kramers-Brillouin thực hiện trong Chương 3.

  pdf25p hoakimthienduong 21-12-2011 27 5   Download

 • Tham khảo sách 'phase conjungate laser optics', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf424p nhulan0908 02-10-2012 33 5   Download

 • The theoretical results provide comprehensive understanding for recent experimental observations on the shift of the absorption energy assigned to E1 direct transitions within L and Γ points in the Brillouin zone of Si1-xGex alloy nanocrystals.

  pdf6p truongtien_09 08-04-2018 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản