intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cách phát hiện đa cộng tuyến

Xem 1-20 trên 81 kết quả Cách phát hiện đa cộng tuyến
 • Các chuẩn giao tiếp không dây là nền tảng cần thiết để có thể phát triển các hệ thống Internet cho vạn vật (Internet of Things – IoT) một cách hiệu quả. Hiện nay, nhiều chuẩn giao tiếp không dây đã được phát triển như LoRa, NB-IoT, TI Sub-1 GHz,… Bài viết này tập trung thiết kế bo mạch phát triển dựa trên công nghệ LoRa nhằm làm nền tảng để phát triển cho các hệ thống IoT trong tương lai.

  pdf12p vimarillynhewson 02-01-2024 2 2   Download

 • Sự phát triển của mạng xã hội đã tác động làm thay đổi hành vi giao tiếp của con người và dần hình thành một cách khách quan những cộng đồng trực tuyến. Tới lượt mình, những cộng đồng này lại có những tác động ảnh hưởng, chi phối tới người tham gia cộng đồng cũng như tới xã hội thực nói chung. Vì vậy, việc khám phá cộng đồng trên mạng xã hội là một việc có nhiều ý nghĩa. Khám phá cộng đồng mạng xã hội dựa trên cơ sở lý thuyết đồ thị là một hướng nghiên cứu tiềm năng hiện đang nhận được nhiều quan tâm.

  pdf10p vijeff 01-12-2023 3 2   Download

 • Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về di tích và di vật khảo cổ học thời tiền sử trên địa bàn Đà Lạt và vùng phụ cận, như: Di tích Núi Voi (Đức Trọng), hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) tìm thấy các công cụ đá ghè đẽo thô sơ mang đặc trưng của giai đoạn sơ kỳ Đá cũ; giai đoạn hậu kỳ Đá cũ - Đá mới sớm cũng đã phát hiện rãi rác các di vật trên bề mặt; đặc biệt, đến giai đoạn hậu kỳ Đá mới – sơ kỳ Kim khí đã nghiên cứu 10 di tích công xưởng, cư trú – xưởng chế tác công cụ đá phân bố trên địa bàn huyện Lâm Hà.

  pdf7p chankora07 12-07-2023 2 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 6: Đa cộng tuyến, cung cấp cho sinh viên những nội dung về: bản chất của đa cộng tuyến; ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến; hậu quả của đa cộng tuyến; cách phát hiện đa cộng tuyến; biện pháp khắc phục;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt12p tukhongthienlac 22-06-2023 3 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Bắc (2004-2020)" ghi lại những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân Bắc đã giành được trong những năm 2004 - 2020. Đây là một tài liệu quý, góp phần tích cực cho công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn xã.

  pdf66p dangnhuy08 15-05-2023 3 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tụ Nhân (1962-2018)" ghi lại quá trình hình thành và phát triển qua những giai đoạn lịch sử, đặc biệt là những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tụ Nhân đã giành được trong những năm 1962-2018. Đây là một tài liệu quý, góp phần tích cực cho công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn xã.

  pdf108p hoangnhanduc 03-04-2023 2 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bản Luốc (1960-2018) được biên soạn nhằm tìm hiểu, khai thác và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách mạng để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong xã hiểu được sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha, anh đã cống hiến sức người, sức của để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây.

  pdf57p hoangnhanduc 03-04-2023 4 1   Download

 • Cuốn sách đã phản ánh tương đối đầy đủ, khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát triển, trưởng thành của ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong 80 năm qua; khẳng định những đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo trong mỗi giai đoạn cách mạng đối với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiêm sâu sắc phục vụ thiết thực cho công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

  pdf217p bapxao06 17-03-2023 2 1   Download

 • Bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã khái quát những thành tựu to lớn cuộc cách mạng tư tưởng của loài người. Lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng thành văn, triết học, sử học xuất hiện một quan niệm khoa học có hệ thống về lịch sử phát triển xã hội loài người qua các chế độ chính trị, kinh tế, về những động lực của lịch sử, về quá trình chế độ tư bản chủ nghĩa thay thế chế độ phong kiến, nhất là quá trình hình thành và những mâu thuẫn của hình thái kinh tế - xã hội tư bản và nguy cơ sự tan rã tất yếu của nó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf82p baphap09 24-02-2023 12 5   Download

 • Hiện nay, RFID đang dần trở thành công nghệ nhận dạng đối tượng phổ biến nhất trên thế giới. Hệ thống RFID chia làm 2 loại là hệ thống sử dụng thẻ RFID tích cực và thẻ thụ động. Trong đó thẻ tích cực có nhiều ưu điểm vượt trội hơn thẻ thụ động như khoảng cách, tốc độ đọc thẻ,…Nhóm đã nghiên cứu, thiết kế thành công hệ thống RFID sử dụng thẻ tích cực hoạt động ở tần số 2.4 GHz và ứng dụng nó cho hệ thống Login máy tính.

  pdf4p vicolinzheng 13-12-2021 28 2   Download

 • Mặt trận Việt Minh được thành lập (ngày 19-5-1941) đã thể hiện tính sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân đứng lên đấu tranh đánh đuổi phát xít Nhật – đế quốc Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc.

  pdf12p vibigates 04-11-2021 43 2   Download

 • Thực tế công tác giảng dạy và huấn luyện cho đối tượng trên hiện nay tuy đã được Nhà trường đầu tư đáng kể, nhưng thực chất chưa định hướng rõ vấn đề then chốt cần giải quyết một cách triệt để. Do vậy, vấn đề lựa chọn các bài tập phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tiễn của Nhà trường nhằm phát triển sức bền tốc độ cho đối tượng nghiên cứu là một việc làm cấp thiết.

  pdf4p caygaocaolon12 11-07-2021 31 1   Download

 • Sự phát triển của công nghệ đa phương tiện và công nghệ thông tin cũng như việc sử dụng Internet trong xu thế của cuộc cách mạng 4.0 được xem là những kỹ thuật giảng dạy mới hiện đại đã làm thay đổi cơ bản phương thức giảng dạy truyền thống. Bài viết này hướng tới việc giới thiệu một số công cụ đào tạo trực tuyến đã và đang được áp dụng thành công và một số gợi ý với đào tạo trực tuyến của Việt Nam hiện nay.

  pdf13p vihampshire2711 11-03-2021 37 2   Download

 • Từ việc khảo sát nghiên cứu thực tế hiệu quả sử dụng Story trên mạng xã hội của một cách khách quan, bài viết đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tính năng này trong công tác phát triển thương hiệu báo Thanh Niên.

  pdf16p vidakota2711 27-02-2021 31 2   Download

 • 170 năm đã trôi qua kể từ khi tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ra đời. Trong khoảng thời gian ấy, dù thế giới có những đổi thay nhưng những nguyên lý của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đối với cách mạng thế giới nói chung, đối với cách mạng Việt Nam vẫn nguyên giá trị; đặc biệt là những chỉ dẫn về con đường xây dựng một xã hội tương lai xã hội cộng sản chủ nghĩa. Bài viết trình bày tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản – Cương lĩnh chính trị của giai cấp vô sản, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với con đường cách mạng Việt Nam hiện nay.

  pdf7p vicoachella2711 20-10-2020 57 3   Download

 • Trong lịch sử hình thành và phát triển, Chợ Lách là nơi sản sinh ra nghề trồng cây cây ăn trái, hoa kiểng bắt nguồn từ việc nhà bác học Trương Vĩnh Ký trực tiếp đưa hàm lượng khoa học vào sản xuất nông nghiệp khi ông đã tuyển chọn, du nhập nhiều giống cây trồng từ nước ngoài về cho người làm vườn Chợ Lách, từ đó hình thành nghề trồng cây ăn trái và cây kiểng, tạo tiền đề xuất hiện mô hình làng nghề hoa kiểng truyền thống đa dạng với nhiều địa danh: Làng nghề hoa kiểng Cái Mơn, làng nghề hoa kiểng Sơn Định… Thời gian qua, làng nghề truyền thống hoa kiểng Chợ Lách đã góp phần làm thay đổi diệ...

  pdf10p angicungduoc2 03-01-2020 46 1   Download

 • Bạc Liêu là một tỉnh cực nam của Tổ quốc có diện tích tự nhiên tương đối lớn chiếm 1/16 diện tích đồng bằng sông Cửu Long, có 56 km chiều dài bờ biển, cách Thành phố Hồ Chí Minh 280 km, cách trung tâm thành phố Cần Thơ 120 km. Dân số của tỉnh chỉ bằng 5% so dân số của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh hiện có 07 đơn vị hành chính cấp huyện với 64 xã, phường, thị trấn. Bạc Liêu là tỉnh có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển về sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

  pdf4p nguathienthan2 25-12-2019 43 0   Download

 • Sự ra đời của Trung tâm bóng đá trẻ Hải Phòng sẽ đem lại một số lợi ích cho thể thao quốc gia: Cơ hội để phát hiện đào tạo các tài năng phục vụ đội tuyển quốc gia, giúp rút ngắn khoảng cách trình độ giữa nước ta với các nước trong khu vực. Đem lại lợi ích cho học viên theo học: Giúp các em được học tập chuẩn quốc tế trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, học tập trong một môi trường kết hợp giữa bóng đá và văn hoá.

  pdf18p xylitollimemint 19-11-2019 55 6   Download

 • Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện nay và đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, dạy học có ứng dụng internet phát triển mạnh mẽ. Blend learning (là mô hình học tập pha trộn, học trực tuyến và học tập trực tiếp) đã trở thành mô hình mà các tổ chức giáo dục ngày càng chấp nhận và áp dụng nhiều ở nhiều cơ sở giáo dục các nước tiên tiến đạt được những mục tiêu mà xã hội yêu cầu.

  pdf7p viconandoyle2711 03-09-2019 59 5   Download

 • Bộ công cụ mô phỏng mạng NS-2 [1,9] được sử dụng để quan sát kết quả mô phỏng, đánh giá giải thuật xây dựng và bảo trì tối ưu cây khung đa phát trong mạng MANET so với các giao thức đa phát khác như MAODV và PUMA với số lượng nút lớn để đánh giá chính xác hơn về hiệu năng mạng theo các tham số như thông lượng, độ trễ, chi phí phụ tải,… để thể hiện sự tối ưu của giải thuật STM như chi phí định tuyến thấp hơn, hiệu năng tốt hơn so với phương pháp thông thường.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 76 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2