intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách sử dụng hệ điều hành

Xem 1-0 trên 0 kết quả Cách sử dụng hệ điều hành
 • Lý luận hệ hình có tiềm năng lớn trong việc đem lại những hiểu biết sâu rộng về cách giáo dục được tổ chức và vận hành trong những điều kiện lịch sử nhất định nhưng chưa được quan tâm đúng mức trong nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam. Bài viết Một số vấn đề của lý luận hệ hình trong nghiên cứu giáo dục thảo luận một số vấn đề của lý luận hệ hình trong nghiên cứu giáo dục.

  pdf10p vimelindagates 18-07-2022 10 1   Download

 • Khởi động đen là quy trình khôi phục lại nguồn điện bằng cách sử dụng các nhà máy phát điện trong trường hợp hệ thống truyền tải điện quốc gia bị mất điện hoàn toàn hoặc một phần. Bài viết trình bày các giải pháp khởi động đen và vận hành ở chế độ ốc đảo được đề xuất cho nhà máy thủy điện Đăkrơsa tại tỉnh Kontum.

  pdf6p visherylsandber 04-07-2022 4 1   Download

 • Ngày càng có nhiều sự quan tâm đến ý tưởng về các nhà máy thông minh với 92% giám đốc điều hành sản xuất tin rằng đây là con đường của tương lai, với lượng dữ liệu đang tăng lên từng ngày mô hình nhà máy thông minh là một môi trường nơi máy móc và thiết bị có thể cải thiện quy trình thông qua tự động hoá và tối ưu hoá, do đó cần tận dụng các giải pháp thông minh hơn để làm cho toàn bộ quy trình của nhà máy hiệu quả và có thể mở rộng.

  pdf5p vistephenhawking 26-04-2022 28 1   Download

 • Bài viết phân tích quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về các nguyên tắc chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế chủ yếu trên cơ sở so sánh quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 với các điều ước quốc tế phổ biến liên quan, từ đó đưa ra đánh giá và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành về việc giới hạn quyền lựa chọn hệ thống pháp luật của các bên trong hợp đồng cũng như xác định hệ thống pháp luật có mối liên hệ gắn bó nhất một cách hợp lí.

  pdf12p vinikolatesla 28-03-2022 13 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về đăng ký bất động sản, qua đó xây dựng các khái niệm, các đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của việc đăng ký bất động sản hiện nay. Đồng thời tìm hiểu và có sự so sánh một cách có hệ thống về các quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh vấn đề này so với các quy định của pháp luật trước đó và hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản của các quốc gia khác.

  pdf102p badbuddy08 16-03-2022 12 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, khái quát lý luận về Trọng tài thương mại; nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh về các hình thức Trọng tài nói chung và Trọng tài vụ việc nói riêng; phân tích thực trạng của việc sử dụng Trọng tài vụ việc trong giải quyết các tranh chấp thương mại của các doanh nghiệp và thương nhân Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p badbuddy07 11-03-2022 22 0   Download

 • (NB) Giáo trình Lạnh cơ bản với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm, cung cấp các kiến thức về kết nối, lắp ráp, vận hành mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

  pdf273p hoababytrang2510 10-03-2022 13 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật chấm dứt hợp đồng lao động như mối quan hệ của cơ chế thị trường và pháp luật lao động, đặc trưng của quan hệ lao động (sự kiện phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ lao động). Từ đó cho thấy những yêu cầu của việc điều chỉnh pháp luật về chấm dứt HĐLĐ; nghiên cứu và đánh giá một cách toàn diện thực trạng các quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật chấm dứt hợp đồng lao động. Thông qua đó nêu lên những tồn tại hạn chế, bất cập của pháp luật chấm dứt hợp đồng lao động hiện hành.

  pdf94p badbuddy07 11-03-2022 29 17   Download

 • (NB) Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm với mục tiêu giúp người học hiểu rõ các quy trình chẩn đoán và khắc phục lỗi về Phần mềm máy tính. Cài đặt, cấu hình, sử dụng các phần mềm. Khắc phục lỗi liên quan đến hệ điều hành. Biết cách khắc phục lỗi về cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng, trình duyệt và các phương thức kết nối Internet.

  pdf137p hoababytrang2510 10-03-2022 38 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống các quy định của luật hình sự về các điều kiện áp dụng biện pháp hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cũng như công tác, tổ chức thi hành các biện pháp này theo luật hình sự Việt Nam hiện nay, thực tiễn áp dụng các chế định này tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đó xác định những bất cập, hạn chế.

  pdf87p badbuddy06 04-03-2022 10 0   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá tính độ hiệu lực cấu trúc của các hội chứng tâm bệnh văn hóa đặc hiệu ở Campuchia bằng cách sử dụng thang đo triệu chứng cơ thể phiên bản Campuchia (CSSI). Để đánh giá độ hiệu lực cấu trúc của CSSI, nghiên cứu này đã xem xét mối quan hệ giữa (a) CSSI, (b) các hội chứng tâm thần dựa trên các tiêu chí chẩn đoán của phương Tây (các triệu chứng trầm cảm và lo âu), và (c) các chỉ số bệnh lý bao gồm suy giảm chức năng, hành vi tìm kiếm điều trị vấn đề sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống.

  pdf28p vikissinger 03-03-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet trang bị cho sinh viên ngành Marketing các kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet bao gồm: các khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến máy tính, mạng máy tính, các giao thức mạng, các hệ điều hành, các công cụ truy nhập mạng và Internet….cách thức sử dụng các công cụ trên Internet để áp dụng vào thực tiễn giúp sinh viên nhận biết các thành phần cơ bản của hệ thống mạng máy tính và Internet và trang bị cho sinh viên các kỹ năng thiết lập, sử dụng các công cụ Internet: Email, website, blog...

  pdf62p chenlinong_0310 23-02-2022 17 2   Download

 • Quyết định số 862/2021/QĐ-BNV ban hành về việc điều chỉnh kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực trạng cải cách bộ máy của Chính phủ Lào. Luận văn nghiên cứu về các văn kiện Đảng, các chƣơng trình cải cách và hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật điều chỉnh về bộ máy của Chính phủ. Đồng thời, luận văn chỉ ra những tồn tại và trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp, phương hướng nhằm góp phần cải cách bộ máy của Chính phủ nước Lào trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập kinh kế quốc tế.

  pdf92p badbuddy03 22-02-2022 17 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp giữa điều tra và công tố, những tồn tại và vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, những quy định của pháp luật hiện hành để đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về mối quan hệ giữa điều tra và công tố theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay.

  pdf106p badbuddy03 22-02-2022 1 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu về các cơ chế hoạt động của các loại kiến trúc cửa sổ với tác động của bức xạ mặt trời. Tác giả sử dụng công cụ mô phỏng số ANSYS và WINDOW giúp định lượng sự khác biệt giữa các kiến trúc này trong việc giảm bức xạ mặt trời, và cho thấy rằng có thể vận hành các quy trình mô phỏng tương tự cho cả hai phần mềm trong cùng điều kiện biên nhiệt độ.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 10 1   Download

 • Bài viết này giới thiệu cách thiết kế một bộ chuyển đổi DC/DC mới phù hợp với sự thay đổi công suất của hệ thống điện mặt trời. Bộ chuyển đổi này được hình thành từ bộ biến đổi boost cơ bản, trong đó có sự cải tiến nhằm mục đích nâng đôi điện áp ra.

  pdf4p vialexanderfleming 09-02-2022 26 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài luận văn là nhằm tiếp cận một cách có hệ thống và toàn diện nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm do phạm nhân thực hiện tại các trại giam khu vực miền Đông Nam Bộ trên cả hai bình diện lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở thống nhất về mặt nhận thức, kết quả nghiên cứu của luận văn tìm ra những đặc điểm của nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm do phạm nhân thực hiện tại các trại giam khu vực miền Đông Nam Bộ.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p badbuddy02 24-01-2022 10 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 1: Tổng quan về hệ thống máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của máy tính; tầm quan trọng của hệ thống máy tính; hoạt động của máy tính; phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng; Cách biểu diễn từ và ký tự trên thiết bị số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt73p hoaanhdao709 19-01-2022 30 1   Download

 • Bài giảng Tin học: Chương 2.1 Làm việc với hệ điều hành, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ điều hành làm việc như thế nào?Cách khởi động và thoát khỏi hệ điều hành Windows đúng cách; mối quan hệ giữa phần cứng và phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt40p hoaanhdao709 19-01-2022 24 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách sử dụng hệ điều hành
p_strCode=cachsudunghedieuhanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2