intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách tính hiệu quả kinh tế

Xem 1-20 trên 947 kết quả Cách tính hiệu quả kinh tế
 • Qua chương này, người đọc nắm được những nội dung cụ thể sau: Khái niệm hiệu quả kinh tế trong kinh doanh. Bản chất và vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế. Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp.

  doc20p mi_coi 14-09-2010 395 148   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh đăk nông', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf82p bidao13 19-07-2012 212 74   Download

 • Áp dụng phương pháp thống kê mô tả, Mô hình Hồi quy tuyển tinh da hiến, Hàm ... hiện nhiều mô hình trồng cây ngắn ngày như: đậu phộng, bắp lai,.. mang lại hiệu quả ... Ðề tài: "Phân tích hiện quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả .... điều này chứng tô sản xuất đậu phộng của hộ tinh Trà Vinh là có hiệu quả kinh tế...

  pdf69p vovantungqtkd5a 04-01-2013 311 127   Download

 • Nghiên cứu tập trung phân tích và so sánh các chỉ số tài chính, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm BTC ở Bạc Liêu và Trà Vinh. Với các cách tiếp cận là phương pháp thống kê mô tả; phân tích lợi ích – chi phí; so sánh số tuyệt đối, tương đối; kiểm định Mann –...

  pdf118p vovantungqtkd5a 09-01-2013 270 95   Download

 • Luận văn phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt, tăng thu nhập cho người chăn nuôi ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới một cách bền vững.

  pdf126p thanhngan29092009 27-09-2018 83 14   Download

 • Đề tài: Hiệu quả kinh tế trồng cao su tại công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk tập trung tìm hiểu về hiệu quả kinh tế trồng cao su của công ty; các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trồng cao su; giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế trồng cao su.

  doc75p ngoisaored 28-06-2016 82 11   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình sản xuất lúa trên địa bàn xã, trong đó tập trung chủ yếu về mức độ đầu tư sản xuất của các nông hộ và cách thức lựa chọn và kết hợp có hiệu quả các yếu tố đầu vào nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn xã.

  pdf61p thangnamvoiva29 02-11-2016 60 11   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của hai mô hình nuôi chuyên canh Artemia và luân canh Artemia - tôm để đưa ra khuyến cáo mô hình nuôi thích hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi thủy sản tại địa phương. Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 60 hộ nuôi Artemia các thông tin liên quan về nuôi Artemia và đối tượng thủy sản khác mùa vụ 2018 vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng.

  pdf10p gaocaolon8 09-11-2020 15 1   Download

 • Bài viết nhằm cung cấp một cách tổng quát sáu nhóm giải pháp tăng trưởng xanh về hiệu quả kinh tế trong phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Long An, tập trung vào các khía cạnh sau đây: (1) Dịch chuyển cơ cấu sản xuất kinh tế; (2) định hướng sản xuất xanh và sạch hơn;...

  pdf15p vivatican2711 12-02-2020 15 0   Download

 • Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế xuất nhập khẩu hàng may mặc tại công ty may 10 phân tích hiệu quả xuất nhập khẩu hàng hóa và hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Nêu các nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá, cách tính hiệu quả xuất khẩu. Phần chính đi sâu đánh giá thực trạng sản xuất, xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty May 10 thời kỳ 1999 - 2003, đồng thời đề xuất các giải pháp vi mô và vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty May 10.

  pdf98p vespa_12 16-04-2014 203 73   Download

 • Nghề nuôi ngao ở xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải đã bắt đầu từ năm 1989, tuy nhiên gần đây có xu hướng phát triển không ổn định, đặc biệt về mặt kinh tế. Nghiên cứu này nhằm phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi ngao và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất ngao một cách bền vững hơn tại địa phương. Nghiên cứu sử dụng số liệu điều tra 48 hộ nuôi ngao và phỏng vấn sâu một số tác nhân liên quan vào năm 2012, sử dụng phân tích...

  pdf10p banhukute 18-06-2013 99 16   Download

 • Hiệu quả cải cách tư pháp phụ thuộc vào hiệu quả đổi mới công tác lập pháp, hiệu quả của pháp luật và hiệu quả của cách hành chính, bởi cải cách tư pháp có quan hệ chặt chẽ và biện chứng với đổi mới công tác lập pháp, xây dựng pháp luật và cải cách hành chính. Hoạt động xây dựng pháp luật không kịp thời sẽ làm chậm chương trình cải cách tư pháp. Hệ thống pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp thiếu thống nhất, toàn diện, mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ, không có tính khả thi, hiệu quả thấp tác động tiêu cực đến thực hiện cải cách tư pháp.

  pdf9p quenchua9 19-11-2020 10 0   Download

 • Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất trên địa bàn một tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quy hoạch phát triển nền kinh tế đia phương. Bài viết này muốn đưa ra phương pháp đánh giá hiệu quả tối ưu việc sử dụng đất của một tỉnh làm cơ sở đề xuất lựa chọn các loại hình sử dụng cây trồng có hiệu quả kinh tế cao nhất.

  pdf4p phalinh18 18-08-2011 141 33   Download

 • A. CÂY VỪNG I. Giá trị kinh tế của cây vừng II. Vài nét về tình hình sản xuất vừng trên thế giới và trong nước ta III. Vài nét cơ sở sinh học của cây vừng IV. Yêu cầu về sinh lý, sinh thái của cây vừng V. Giống vừng B. KỸ THUẬT TRỒNG VỪNG I. Chọn và làm đất II. Chế độ luân canh III. Bón phân IV. Thời vụ và cách gieo hạt V. Chăm sóc VI. Phòng trừ sâu bệnh VII. Thu hoạch và bảo quản VIII. Vài nét về hiệu quả kinh tế của sản xuất vừng...

  pdf10p myxaodon07 28-05-2011 99 28   Download

 • A. CÂY VỪNG I. Giá trị kinh tế của cây vừng II. Vài nét về tình hình sản xuất vừng trên thế giới và trong nước ta III. Vài nét cơ sở sinh học của cây vừng IV. Yêu cầu về sinh lý, sinh thái của cây vừng V. Giống vừng B. KỸ THUẬT TRỒNG VỪNG I. Chọn và làm đất II. Chế độ luân canh III. Bón phân IV. Thời vụ và cách gieo hạt V. Chăm sóc VI. Phòng trừ sâu bệnh VII. Thu hoạch và bảo quản VIII. Vài nét về hiệu quả kinh tế của sản xuất vừng...

  pdf10p myxaodon07 28-05-2011 95 23   Download

 • A. CÂY VỪNG I. Giá trị kinh tế của cây vừng II. Vài nét về tình hình sản xuất vừng trên thế giới và trong nước ta III. Vài nét cơ sở sinh học của cây vừng IV. Yêu cầu về sinh lý, sinh thái của cây vừng V. Giống vừng B. KỸ THUẬT TRỒNG VỪNG I. Chọn và làm đất II. Chế độ luân canh III. Bón phân IV. Thời vụ và cách gieo hạt V. Chăm sóc VI. Phòng trừ sâu bệnh VII. Thu hoạch và bảo quản VIII. Vài nét về hiệu quả kinh tế của sản xuất vừng...

  pdf10p myxaodon07 28-05-2011 88 17   Download

 • A. CÂY VỪNG I. Giá trị kinh tế của cây vừng II. Vài nét về tình hình sản xuất vừng trên thế giới và trong nước ta III. Vài nét cơ sở sinh học của cây vừng IV. Yêu cầu về sinh lý, sinh thái của cây vừng V. Giống vừng B. KỸ THUẬT TRỒNG VỪNG I. Chọn và làm đất II. Chế độ luân canh III. Bón phân IV. Thời vụ và cách gieo hạt V. Chăm sóc VI. Phòng trừ sâu bệnh VII. Thu hoạch và bảo quản VIII. Vài nét về hiệu quả kinh tế của sản xuất vừng...

  pdf10p myxaodon07 28-05-2011 71 13   Download

 • A. CÂY VỪNG I. Giá trị kinh tế của cây vừng II. Vài nét về tình hình sản xuất vừng trên thế giới và trong nước ta III. Vài nét cơ sở sinh học của cây vừng IV. Yêu cầu về sinh lý, sinh thái của cây vừng V. Giống vừng B. KỸ THUẬT TRỒNG VỪNG I. Chọn và làm đất II. Chế độ luân canh III. Bón phân IV. Thời vụ và cách gieo hạt V. Chăm sóc VI. Phòng trừ sâu bệnh VII. Thu hoạch và bảo quản VIII. Vài nét về hiệu quả kinh tế của sản xuất vừng...

  pdf10p myxaodon07 28-05-2011 65 13   Download

 • Một thí nghiệm nuôi dưỡng được tiến hành trong 3 tháng tại huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) để đánh giá ảnh hưởng của độ tuổi và mức sử dụng thức ăn tinh trong khẩu phần đến tăng trọng và hiệu quả kinh tế vỗ béo bò thịt. Theo sơ đồ thiét kế thí nghiệm nhân tố 2 x 3 tổng số 30 bò đực...

  pdf5p thulanh3 08-09-2011 51 9   Download

 • Các cách thức định giá và sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp và tác động của nó tới giá và sản lượng cân bằng thị trường. Tính hiệu quả kinh tế và sự phân chia phúc lợi xã hội ở những loại thị trường khác nhau. Những đặc thù của thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm.

  ppt22p p3ng0cthjxs0ck 28-12-2013 57 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách tính hiệu quả kinh tế
p_strCode=cachtinhhieuquakinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2