intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách viết luận văn

Xem 1-20 trên 6838 kết quả Cách viết luận văn
 • Cuốn sách này viết về cách thức nghiên cứu khoa học giáo dục trẻ em trên nhiều cấp độ, từ phương pháp luận đến các phương pháp nghiên cứu cụ thể ở nhiều bình diện khác nhau (sinh học, văn hóa, tâm lí, giáo dụ) nhằm giới thiệu với sinh viên Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học, những cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học về giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Sách được kết cấu thành 4 nội dung chính, phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản sau: Những vấn đề chung trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, những phương pháp cụ thể trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Mời các bạn tham khảo.

  pdf93p runordie1 10-05-2022 2 1   Download

 • Cuốn sách tổng quan các kiến thức về phần Tiếng Việt, phần làm văn và phần văn bản văn học. Trong phần này toàn bộ chương trình học của 3 năm lớp 10, 11 và 12 sẽ được khái quát đầy đủ và chi tiết bằng sơ đồ khối. Giúp em hiểu nhanh và nhớ lâu các kiến thức về tác giả, tác phẩm một cách khoa học nhất. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf109p bakerboys04 16-05-2022 1 0   Download

 • Nội dung của bài viết này được trình bày theo bố cục như sau: Phần I giới thiệu chung. Phần II giới thiệu các công trình liên quan đến đánh giá độ khó văn bản. Phần III trình bày các phương pháp chúng tôi đề xuất. Phần IV nói về cách thu thập ngữ liệu. Phần V là thực nghiệm và kết quả. Cuối cùng phần VI kết luận lại vấn đề và hướng đi trong tương lai.

  pdf7p visherylsandberg 18-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết này sẽ đề cập đến tất cả các vấn đề nói trên theo một cách tiếp cận mới, là tiếp cận theo hệ thống nông thực phẩm. Trong cách tiếp cận này, khu vực nông nghiệp được đưa vào một khung quan sát rộng hơn, nơi nó chỉ là một cấu thành của thị trường nông thực phẩm. Bài viết tổng hợp các mảng vấn đề khác nhau của thị trường này, sau đó thảo luận hướng giải quyết tổng thể.

  pdf15p viellenkullman 17-05-2022 2 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Triết học: Nghệ thuật và vai trò của nghệ thuật trong việc hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam giai đoạn hiện nay được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích làm rõ bản chất của nghệ thuật và nhân cách; khảo sát chiều tác động của nghệ thuật đến nhân cách từ đó xác định tính quy luật của sự tác động của nghệ thuật đến nhân cách; khảo sát, phân tích làm rõ sự biến động của nhân cách con người Việt Nam trước và sau thời kỳ đổi mới trong sự tác động của những biến đổi của xã hội;...

  doc91p nguyenvanthuong2011 19-05-2022 19 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích, luận giải các vấn đề pháp lý về hòa giải trong tố tụng trọng tài như: Cách thức tiến hành hòa giải trong tố tụng trọng tài, hiệu lực của quyết định công nhận sự thoả thuận của các bên, sự việc đã được giải quyết trong quyết định công nhận sự thoả thuận của các bên.

  pdf21p viindranooyi 09-05-2022 6 0   Download

 • Bài tiểu luận được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu một cách hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề độc lập dân tộc. Đánh giá tình hình thế giới và đất nước hiện nay và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc20p hluu22 14-05-2022 85 7   Download

 • Bài viết làm rõ những lý luận cơ bản về tra tấn và phòng, chống tra tấn, được phân tích từ cách tiếp cận toàn diện trong Luật Nhân quyền quốc tế, nhằm phân tích, đánh giá sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật hiện hành của Việt Nam về vấn đề này.

  pdf11p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Bài viết phân tích sự phát triển của tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, đặc biệt kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6 và tác động của nó đến hệ thống chính sách, pháp luật và kết quả hoạt động trên lĩnh vực này. Theo các tác giả, mặc dù có những thành tựu đáng khích lệ, tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện vẫn còn một số hạn chế, trong đó đặc biệt là về tính toàn diện trong cách tiếp cận và tính đột phá trong chiến lược, giải pháp.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 6 0   Download

 • Cải cách tư pháp hình sự ở Việt Nam đáp ứng đòi hỏi trong NNPQ, nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. Trong Chiến lược cải cách tư pháp sắp tói không thể không dựa trên kết quả nghiên cứu lý luận ở phương diện lý luận chung cũng như khoa học pháp lý chuyên ngành trong đó có TPHS. Nhiệm vụ của lý luận TPHS cần tiếp tục phát hiện những vấn đề có tính chất quy luật từ thực tiễn tư pháp Việt Nam đồng thời lấy lý luận để giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

  pdf30p viindranooyi 09-05-2022 18 2   Download

 • Bài viết "Để phát triển thị trường nghệ thuật Việt Nam: Một vài nhận thức và cách tiếp cận" nghiên cứu nhận thức đúng những vấn đề lý luận về thị trường nghệ thuật, đánh giá thực trạng và có những cách tiếp cận phù hợp để phát triển thị trường nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết tập trung tìm hiểu sự biểu hiện của giới trong thơ nữ Việt Nam từ sau năm 1986 trên hai phương diện quan niệm sáng tác và ngôn ngữ nghệ thuật để bước đầu thâm nhập vào thế giới thơ nữ Việt Nam một cách hệ thống, khoa học.

  pdf11p viindranooyi 07-05-2022 7 1   Download

 • Tuyên ngôn độc lập là văn kiện có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với những người yêu chuộng tự do và hòa bình trên thế giới. Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ các yếu tố của một bài diễn văn vĩ đại: Cấu trúc chặt chẽ của bài diễn thuyết trước công chúng; chủ đề quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam được thể hiện một cách trang trọng mà tràn đầy xúc cảm; lập luận nhân quả phức hợp với các luận cứ có sự thiêng liêng của những giá trị tinh thần phổ quát của nhân loại, sự thâm trầm của lịch sử và sức nặng của sự thật.

  pdf9p viindranooyi 07-05-2022 23 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu những chủ đề cơ bản thuộc loại kinh điển của xã hội học giáo dục như cơ hội giáo dục và chức năng xã hội của giáo dục. Xã hội học phải đối mặt với những vấn đề thực tiễn và lý luận cần phải phải giải quyết theo cách tiếp cận lý thuyết hệ thống tổng quát với những dữ liệu thống kê xã hội về giáo dục có “vấn đề luôn khan hiếm”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p atarumoroboshi 05-05-2022 17 1   Download

 • Trên cơ sở, hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đề tài luận văn khảo sát cách thức tạo từ khóa trên báo điện tử, từ đó đề xuất một số giải pháp và quy tắc tạo từ khóa hiệu quả trên báo điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p bakerboys02 27-04-2022 5 0   Download

 • Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, cùng các bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay.Phần 1 gồm hai nội dung: vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf450p lavender2022 26-04-2022 23 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác nhận hiện tượng tiêu điểm có vai trò quan trọng trong cấu trúc thông tin khi sử dụng câu với tƣ cách nhƣ 1 đơn vị thông tin trong giao tiếp; đề tài góp phần miêu tả, phân tích các mô hình tiêu điểm hóa của cấu trúc câu tiếng Việt nhằm rút ra những những đặc thù của cấu trúc thông tin bên cạnh cấu trúc chủ - vị và đề - thuyết.

  pdf128p badbuddy10 21-04-2022 8 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển vùng biên Việt Trung; đặc điểm tộc người và những năng động kinh tế xã hội của cư dân vùng biên giới Việt - Trung, những khác biệt và tương đồng trong cách tiếp cận và phân loại tộc người ở vùng biên; các chƣơng trình phát triển vùng biên của Việt Nam và Trung Quốc từ sau 1990 đến nay, nội dung, bản chất của các chương trình phát triển và tác động của nó tới các cộng đồng tộc người xuyên biên giới.

  pdf213p badbuddy10 21-04-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nêu lên một cái nhìn khách quan và lịch sử về quá trình thực hiện cải cách ruộng đất ở Kiến An; rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo và chỉ đạo trong cải cách ruộng đất ở Kiến An, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng mới.

  pdf123p badbuddy10 21-04-2022 9 0   Download

 • Luận án nhằm nhận diện, phân tích, luận giải diện mạo, đặc điểm, thành tựu và đóng góp của tản văn Việt Nam từ 1986 đến nay; từ đó làm rõ vai trò, vị thế của tản văn trong đời sống văn học cũng như đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm, diện mạo, thành tựu của tản văn từ năm 1986 đến nay, thông qua những trường hợp tiêu biểu, luận án nhằm góp phần làm rõ hơn những đặc trưng của thể tản văn trong hệ thống thể loại văn học Việt Nam hiện đại.

  pdf180p linyanjun_2408 21-04-2022 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách viết luận văn
p_strCode=cachvietluanvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2