intTypePromotion=1
ADSENSE

Cán bộ viên chức

Xem 1-20 trên 2442 kết quả Cán bộ viên chức
 • Tiểu luận Giao tiếp trong quản lý "Giải pháp nhằm hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức trong quản lý nhà nước tại UBND phường Vĩnh Bảo" nhằm góp phần nâng cao các kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức. Bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ năng giao tiếp sau khi được học tập và chỉ giáo của giảng viên nhằm học tập và rút kinh nghiệm cho bản thân trong giao tiếp tại cơ quan, đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc36p 0917913133 21-08-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Hệ điều hành (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ điều hành để làm nền tảng cho việc lập trình giải quyết các vấn đề cần thiết, tối ưu hóa hệ thống máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p hayatogokudera 18-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Quản trị văn phòng trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết của quy trình quản trị các hoạt động hành chính trong các văn phòng, đặc biệt là văn phòng doanh nghiệp. Cùng với đó là những kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghiệp vụ văn phòng như: Tiến trình xử lý công văn, thu thập xử lý thông tin, hoạch định tổ chức các cuộc hội họp, các chuyến công tác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf23p namkimcham25 19-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Quản trị văn phòng trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết trong quá trình quản trị hoạt động hành chính trong các văn phòng, nhấn mạnh đến hành chính trong các doanh nghiệp (hành chính kinh doanh). Đồng thời qua môn học sinh viên còn được trang bị những kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghiệp vụ văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p dongcoxanh25 12-07-2022 18 2   Download

 • Bài viết Đánh giá thực trạng hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường phân tích, đánh giá thực trạng các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường, từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường trong xu thế hội nhập hiện nay.

  pdf9p vigeneralmotors 12-07-2022 11 2   Download

 • Giáo trình "Kiểm toán căn bản" cung cấp các kiến thức cơ bản về các loại hình kiểm toán, các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, quy trình kiểm toán, phương pháp kiểm toán và các loại báo cáo kiểm toán. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quy trình kiểm toán; kiểm toán viên và tổ chức bộ máy kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Qua các mẩu chuyện, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf192p bakerboys07 05-07-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách tập hợp tương đối đầy đủ các bài nói, bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà qua đó thể hiện tư tưởng của Người về vấn đề tiếp công dân, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức chính quyền để làm tốt công tác này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf333p bakerboys07 05-07-2022 16 1   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ nhà hàng: Cách tiếp cận thực tế" nhằm giới thiệu về các kỹ năng phục vụ ăn uống, do đó nội dung của nói tập trung chủ yếu vào các kỹ năng và kiến thức cơ bản cần thiết cho các nhân viên bộ phận nhà hàng, đồng thời tập trung vào các phương pháp và chuẩn mực quốc tế. Giáo trình gồm 9 chương được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống; sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc; chuẩn bị phục vụ;...

  pdf76p ryomaechizen 01-07-2022 20 0   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: bản chất, chức năng và nhiệm vụ của kế toán; đối tượng và phương pháp kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tài khoản kế toán;...

  pdf93p ryomaechizen 01-07-2022 22 2   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị;...

  pdf114p ryomaechizen 01-07-2022 17 1   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý quản lý kinh tế" được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cốt lõi, mang tính tổng quan về lý thuyết quản lý kinh tế cho sinh viên chuyên ngành Quản lý kinh tế, cũng như các chuyên ngành đào tạo khác. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp quản lý kinh tế; công cụ quản lý kinh tế; cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế; thông tin và quyết định quản lý kinh tế;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 17 2   Download

 • Giáo trình "Quản lý nhà nước về thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình bao gồm 9 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần; bản chất và vai trò của quản lý nhà nước về thương mại; các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại; nội dung quản lý nhà nước về thương mại;...

  pdf138p ryomaechizen 01-07-2022 16 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế, các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước và cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf37p namkimcham10 04-07-2022 18 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; các loại hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; cán bộ quản lý kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực căn bản - Chương 4: Tổ chức bộ máy quản trị nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vai trò tổ chức bộ máy quản trị nhân lực; chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản trị nhân lực; hình thức tổ chức bộ máy quản trị nhân lực; lựa chọn bộ máy quản trị nhân lực; bộ phận chuyên trách hoạt động quản trị nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 2   Download

 • Mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ nhằm giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận chính quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những khuyết điểm và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng. Mẫu trình bày các thông tin: thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ; tự nhận xét chung trong thời gian giữ chức vụ.

  doc4p thenthenn 23-06-2022 7 1   Download

 • Cuốn sách Quản lý văn hóa nhà trường được viết với mong muốn cung cấp cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường; học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý giáo dục và bạn đọc những kiến thức chung nhất về văn hóa nhà trường, đồng thời gợi mở những hướng tiếp cận nghiên cứu về văn hóa nhà trường nói chung và văn hóa nhà trường ở Việt Nam nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf99p dongcoxanh25 22-06-2022 49 3   Download

 • Mẫu Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên đưa ra cam kết về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và từ đó làm đánh giá để xét kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm...

  doc30p thanhthanh191 23-06-2022 13 1   Download

 • Luật số 52/2019/QH14 được Quốc hội ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p britaikridanik 22-06-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cán bộ viên chức
p_strCode=canbovienchuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2