Cấu trúc dữ liệu một chiều

Xem 1-20 trên 104 kết quả Cấu trúc dữ liệu một chiều
 • Từ trước tới nay chúng ta mới chỉ nghiên cứu các CTDL để biểu diễn tập dữ liệu, trong đó dữ liệu được hoàn toàn xác định bởi một thuộc tính được gọi là khoá của dữ liệu, và khoá của dữ liệu được sử dụng trong các phép toán tìm kiếm, xen, loại. Chúng ta sẽ nói đến các dữ liệu được xác định chỉ bởi một thuộc tính khoá như là các dữ liệu một chiều.

  doc22p daodangson01041991 20-09-2010 182 87   Download

 • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK. Ví dụ : .STACK 100H ; Xin cấp phát 256 bytes làm stack .Là 1 phần của bộ nhớ, được tổ chức lưu trữ dữ liệu theo cơ chế vào sau ra trước (LIFO).

  ppt32p thanhtungt_hy 10-09-2010 114 36   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 9: Bảng" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Ma trận 2 chiều với ma trận một chiều, đánh giá Radix sort, giải thuật Radix sort trên DSLK, mã C++ Radix sort trên DSLK, nối các queue liên kết, tăng tốc tra cứu, phương pháp địa chỉ mở,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 18 6   Download

 • Môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nhằm mục tiêu giúp sinh viên mô tả được vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tính toán được các phép so sánh hay phép hoán vị (gán) khi cài đặt các giải thuật, nắm vững và minh họa được các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp cơ bản trên mảng một chiều, danh sách liên kết đơn, hàng đợi, ngăn xếp, cây nhị phân tìm kiếm.

  pdf13p fast_12 25-06-2014 33 5   Download

 • Bài giảng Ôn thi tốt nghiệp: Cấu trúc dữ liệu do giảng viên Trần Ngọc Bảo biên soạn giúp người học ôn tập và cũng cố kiến thức về cấu trúc dữ liệu mảng, danh sách liên kết và cấu trúc dữ liệu cây. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng để ôn tập kiến thức chuyên ngành của mình một cách hiệu quả.

  pdf27p namthangtinhlang_01 03-11-2015 15 5   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Tổ chức ngăn xếp (Stack) & Hàng đợi (Queue) trên mảng một chiều" cung cấp cho người học các khái niệm Ngăn xếp (Stack) và Hàng đợi (Queue), các thao tác trên Ngăn xếp và Hàng đợi, minh họa các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p bautroibinhyen13 10-01-2017 7 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về nội dung cấu trúc dữ liệu mảng (array), cách truy xuất phần tử trong mảng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p hetiheti 03-03-2017 8 2   Download

 • Mảng là kiểu dữ liệu trong đó mỗi phần tử của nó là một tập hợp có thứ tự các giá trị có cùng cấu trúc được lưu trữ liên tiếp nhau trong bộ nhớ; mảng có thể một chiều hay nhiều chiều. Và để hiểu rõ hơn về mảng mời các bạn tham khảo bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 3 - Danh sách đặc (mảng) sau đây.

  pdf53p cocacola_10 02-12-2015 18 1   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Giải thuật tìm kiếm" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Xác định được vai trò của tìm kiếm và sắp xếp trong hệ thống thông tin, nắm vững và minh họa được giải thuật tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân trên mảng một chiều, cài đặt được giải thuật tìm kiếm bằng ngôn ngữ C#.

  ppt26p bautroibinhyen13 10-01-2017 8 1   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Tổ chức ngăn xếp (Stack) & Hàng đợi (Queue) trên mảng một chiều" trình bày khái niệm Ngăn xếp (Stack) và Hàng đợi (Queue), các thao tác trên Ngăn xếp và Hàng đợi, tổ chức dữ liệu dùng mảng 1 chiều, minh họa các ứng dụng

  ppt64p bautroibinhyen13 10-01-2017 6 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2.1: Giải thuật tìm kiếm" giúp người học xác định được vai trò của tìm kiếm và sắp xếp trong hệ thống thông tin, nắm vững và minh họa được giải thuật tìm tuần tự và tìm kiếm nhị phân trên mảng một chiều, cài đặt được giải thuật tìm kiếm bằng ngôn ngữ C.

  ppt28p nguoibakhong01 02-09-2017 7 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2.2: Giải thuật sắp xếp" được biên soạn nhằm giúp người học có thể: Nắm vững, minh họa và tính toán được các phép gán (hoán vị) các giải thuật sắp xếp cơ bản trên mảng một chiều, cài đặt được các giải thuật bằng ngôn ngữ C.

  ppt124p nguoibakhong01 02-09-2017 4 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Tổ chức ngăn xếp (Stack) & hàng đợi (Queue) trên mảng một chiều" trình bày các nội dung: Trình bày khái niệm ngăn xếp (Stack) và hàng đợi (Queue), các thao tác trên ngăn xếp và hàng đợi, minh họa các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt65p nguoibakhong01 02-09-2017 6 1   Download

 • Từ trước tới nay chúng ta mới chỉ nghiên cứu các CTDL để biểu diễn tập dữ liệu, trong đó dữ liệu được hoàn toàn xác định bởi một thuộc tính được gọi là khoá của dữ liệu, và khoá của dữ liệu được sử dụng trong các phép toán tìm kiếm, xen, loại.

  doc22p vuthithuy11a 26-11-2011 44 17   Download

 • Nội dung chương 4 gồm: Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc. Sự đặc tả kiểu dữ liệu có cấu trúc. Sự cài đặt các cấu trúc dữ liệu. Vectơ (mảng một chiều). Mảng nhiều chiều. Mẩu tin và mẩu tin có cấu trúc thay đổi. Chuỗi ký tự. Cấu trúc dữ liệu có kích thước thay đổi (Danh sách, Con trỏ, Tập hợp, Tập tin).

  ppt44p chuotphatxit 19-09-2010 379 88   Download

 • Ma trận (mảng 2 chiều) là một mảng màmỗi phần tử là một mảng một chiều C lưu trữ mảng nhiều chiều theo thứ tự ưu tiên hàng–mỗi phần tửlàmột hàng Mảng nhiều chiều vẫn được lưu trữ kếtiếp như mảng một chiều.

  pdf68p anhnam_xtanh 30-09-2012 137 39   Download

 • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK. Ví dụ : .STACK 100H ; Xin cấp phát 256 bytes làm stack

  pdf32p suatuoi_thomngon 31-07-2011 54 15   Download

 • Chương 4: DANH SÁCH (LIST) 4.1. Khái niệm về danh sách Danh sách là tập hợp các phần tử có kiểu dữ liệu xác định và giữa chúng có một mối liên hệ nào đó. Số phần tử của danh sách gọi là chiều dài của danh sách. Một danh sách có chiều dài bằng 0 là một danh sách rỗng. 4.2. Các phép toán trên danh sách Tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất của từng loại danh sách mà mỗi loại danh sách có thể có hoặc chỉ cần thiết có một số phép toán (thao tác) nhất định nào đó.

  pdf65p grayswan 05-07-2011 56 8   Download

 • Xác định được vai trò của tìm kiếm và sắp xếp trong hệ thống thông tin Nắm vững và minh họa được giải thuật tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân trên mảng một chiều Cài đặt được giải thuật tìm kiếm bằng ngôn ngữ C/C++

  ppt110p batman_1 10-01-2013 45 7   Download

 • Chương 2.2 trình bày về giải thuật sắp xếp. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nắm vững, minh họa và tính toán được các phép gán (hoán vị) các giải thuật sắp xếp cơ bản trên mảng một chiều; cài đặt được các giải thuật bằng ngôn ngữ C/C++. Hy vọng bài giảng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình học tập của các bạn.

  ppt119p namthangtinhlang_02 04-11-2015 30 6   Download

Đồng bộ tài khoản