Cây nhị phân tìm kiếm

Xem 1-20 trên 118 kết quả Cây nhị phân tìm kiếm
 • Hủy 1 phần tử trên cây phải đảm bảo điều kiện ràng buộc của Cây nhị phân tìm kiếm. Ta dùng cách hủy gián tiếp, do X có 2 cây con. Thay vì hủy X ta tìm phần tử thế mạng Y. Nút Y có tối đa 1 cây con. Ta tiến hành xoá hủy nút Y (xoá Y giống 2 trường hợp đầu).

  ppt19p tanvui92 19-03-2011 342 123   Download

 • Cấu trúc dữ liệu Cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân trong đó tại mỗi nút, khoá của nút đang xét lớn hơn khóa của tất cả các nút thuộc cây con trái và nhỏ hơn khoá của tất các nút thuộc cây con phải. Cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm là cấu trúc dữ liệu biểu diễn cây nhị phân nói chung. struct TNode { int Info; struct TNode *pL,*pR; };

  pdf42p nobita_12 18-11-2013 45 14   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân tìm kiếm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa cây nhị phân tìm kiếm, ưu điểm của cây nhị phân tìm kiếm, cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p doinhugiobay_14 16-02-2016 29 4   Download

 • Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: Hiểu được các thành phần của cây nhị phân tìm kiếm; thành thạo các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm: tạo cây, thêm phần tử, xóa phần tử, duyệt cây nhị phân tìm kiếm; áp dụng cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm vào việc giải quyết một số bài toán đơn giản.

  pdf8p nhanmotchut_1 04-10-2016 23 3   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân tìm kiếm" trình bày các định nghĩa về cây nhị phân tìm kiếm, cài đặt cây nhị phân tìm kiếm, phương thức “public” gọi phương thức “private”, tìm một phần tử, tìm phần tử nhỏ nhất,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p thangnamvoiva20 17-09-2016 14 1   Download

 • cây nhị phân tìm kiếm cân bằng là cây mà tại mỗi nút của nó độ cao của cây con trái và của cây con phải chênh lệch không quá một. Lần ngược về gốc để phát hiện nút bị mất cân bằng. Tiến hành cân bằng lại nút đó bằng thao tác cân bằng thích hợp.

  ppt17p tanvui92 19-03-2011 149 25   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 4 trình bày các kiến thức liên quan đến cây nhị phân. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Cấu trúc cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf40p youcanletgo_02 04-01-2016 31 9   Download

 • Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng là cây mà tại mỗi nút của nó độ cao của cây con trái và của cây con...

  ppt15p baotuyet_113 01-06-2011 240 50   Download

 • Cây nhị phân: là cây mà mỗi nút có tối đa 2 cây con Cây nhị phân tìm kiếm : là cây nhị phân trong đó tại mỗi nút, khóa của nút đang xét lớn hơn khóa của tất cả các nút thuộc cây con trái và nhỏ hơn tất cả các nút thuộc cây con phải.

  ppt18p tranthequynh10091990 07-01-2011 458 124   Download

 • Chương 7 Cây nằm trong bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: cấu trúc cây (Tree), cấu trúc cây nhị phân (Binary Tree), cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree) và cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree).

  pdf131p little_12 13-06-2014 67 17   Download

 • Cây AVL (AVL tree) là cây nhị phân tìm kiếm mà tại mỗi đỉnh của cây, độ cao của cây con trái và cây con phải không chênh lệch quá 1. Trong chương này sẽ trình bày một số nội dung liên quan đến cây AVL như: Xây dựng cây cân bằng, các trường hợp mất cân bằng, xử lý mất cân bằng, thao tác tìm kiếm, thao tác thêm phần tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nhanmotchut_1 04-10-2016 13 8   Download

 • Sử dụng cấu trúc dạng cây, chúng ta cần dùng giải thuật nào với từng dạng dữ liệu để đạt hiệu quả cao nhất. Để giải quyết vấn đề trên ta cùng tìm hiểu một số phương pháp duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p sagami 24-08-2017 29 8   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Cấu trúc cây" cung cấp cho người học các khái niệm về cấu trúc cây, phép duyệt cây và biểu diễn cây, cây nhị phân và cây nhị phân tìm kiếm, các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL, cây AA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf142p tsmttc_007 11-09-2015 29 6   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 4 - Cấu trúc cây, Trees do ThS. Phạn Nguyệt Thuần giảng dạy. Bài giảng trình về các khái niệm và thuật ngữ cơ bản, cây tổng quát, cây nhị phân (Binary Tree), cây nhị phân tìm kiếm (BST- Binary Search Tree), cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVLTree). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf76p ngoctamtam 25-10-2016 11 3   Download

 • Bài giảng môn "Cấu trúc dữ liệu - Chương 5: Cây (tree)" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm cây - Biểu diễn cây; cây nhị phân - Binary Tree (Định nghĩa, biểu diễn và các thao tác, cây nhị phân tìm kiếm (Binary Searching Tree)) cây cân bằng - Balanced Tree (Định nghĩa – Cấu trúc dữ liệu; các thao tác trên cây cân bằng). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p tsmttc_007 12-09-2015 7 2   Download

 • Dưới đây là bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 5 - Cấu trúc dữ liệu cây. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về định nghĩa; cây nhị phân (cây nhị phân tìm kiếm, cây nhị phân cân bằng). Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf32p cocacola_10 02-12-2015 16 2   Download

 • Đề tài "Lý thuyết và mô phỏng cây AVL" có kết cấu nội dung gồm 2 phần: Lý thuyết (trình bày nội dung lý thuyết về cây nhị phân tìm kiếm và cây nhị phân cân bằng), mô phỏng (trình bày nội dung lý thuyết mô phỏng và phân tích thiết kế dữ liệu). Để tìm hiểu nội dung chi tiết hơn, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p sutihana 05-12-2016 8 2   Download

 • Bài giảng giới thiệu khái niệm cấu trúc cây; cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm như cách tổ chức, các thuật toán, ứng dụng; giới thiệu cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p hetiheti 03-03-2017 10 2   Download

 • Bài giảng gồm các bài tập minh họa cho phương pháp Qui hoạch động: bài toán tìm xâu con chung dài nhất, đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd và bài toán cây nhị phân tìm kiếm tối ưu. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p hetiheti 04-03-2017 7 2   Download

 • Chương 4: Tìm kiếm trong "Bài giảng Cấu trúc dữ liệu" trình bày những nội dung chính về các phương pháp tìm kiếm trong danh sách, tìm kiếm tuyến tính, tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm nội suy và cây nhị phân tìm kiếm.

  ppt40p anhgau456 25-11-2015 12 1   Download

Đồng bộ tài khoản