intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ số cải cách hành chính

Xem 1-20 trên 396 kết quả Chỉ số cải cách hành chính
 • Bài viết trình bày khái quát Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019 áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kết quả chỉ số cải cách hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 trên toàn quốc.

  pdf6p quenchua9 19-11-2020 24 1   Download

 • Bản tin trình bày các nội dung như Thủ tướng Chính phủ tham mưu phải tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách; chi phí không chính thức sẽ giết chết doanh nghiệp; quan chức phải khắc phục bệnh dối trá, sống hai mặt; khen thưởng phải thực chất, không để xảy ra tiêu cực, sai phạm; chủ nhiệm văn phòng Chính phủ quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử; Vộ Nội vụ triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2018...

  pdf50p cuongcuncon 29-08-2019 24 1   Download

 • Các nội dung của bài viết gồm Thủ tướng Chính phủ gửi thư khích lệ các bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; Phó thủ tướng thường trực Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá; ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018; rà soát luật để tránh “vênh” với các cam kết thương mại quốc tế; ký kết quy chế phối hợp tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử; triển khai hướng dẫn thử nghiệm hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ; triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng ...

  pdf46p cuongcuncon 29-08-2019 18 0   Download

 • Nội dung bản tin gồm Phó thủ tướng thường trực Chính phủ tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lõng về sự phục vụ hành chính; Đoàn công tác của Chính phủ khảo sát thực tế sáp nhập xã tại Hà Tĩnh; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước; sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”; bức thư của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi những hành động cụ thể, thiết thực; nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách bảo hiểm xã hội không để ai bị bỏ lại phía s...

  pdf50p cuongcuncon 29-08-2019 16 0   Download

 • Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khắc phục nhiều “điểm yếu” trong thu hút đầu tư, như: Hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ công chức, gây phiền hà và tốn kém cho nhà đầu tư... Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 9, tăng 36 bậc và là nhóm tốt nhất toàn quốc. Kết quả thu hút đầu tư đầy triển vọng. Năm 2016, số lượng nhà đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh tăng 0,8 lần so với năm 2015. Lũy kế đến nay, tỉnh thu hút được gần 1.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đạt hơn 15 tỷ USD.

  pdf6p nguathienthan2 25-12-2019 41 6   Download

 • Bản tin gồm các nội dung Thủ tướng Chính phủ với thông điệp đầu năm tầm nhìn và khát vọng; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh “trời ơi”; phải chuyển bằng được từ “bắt buộc” sang “tự nguyện”; Bộ Tài chính đã cắt giảm 18 chi cục thuế; Bộ trưởng Bộ Nội vụ cải tổ để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn; hiệu quả từ cải cách hành chính tháo gỡ điểm nghẽn; ngành Y tế cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực...

  pdf44p cuongcuncon 29-08-2019 31 1   Download

 • Quyết định số: 2428/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 35 0   Download

 • Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2017. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc13p mattroibecon_06 07-04-2018 32 0   Download

 • Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Căn Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc7p mattroibecon_06 07-04-2018 11 0   Download

 • Quyết định số 3009/QĐ-UBND ban hành các bộ chỉ số cải cách hành chính và quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

  doc59p mattroibecon_06 07-04-2018 16 0   Download

 • Quyết định số 1254/QĐ-UBND về việc ban hành bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc30p sohucninh000 23-08-2019 27 0   Download

 • Quyết định số 1373/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

  doc27p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 1465/QĐ-UBND ban hành kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

  doc5p sohucninh000 23-08-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 971/QĐ-BTTTT ban hành phê duyệt chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan hành chính trực thuộc bộ thông tin và truyền thông. Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  doc116p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Các nội dung của bản tin gồm Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cải cách hành chính với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; ẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa Asean; Bộ quốc phòng việc giải thể các tổng cục phải cân nhắc hết sức kỹ càng; thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới nền kinh tế số; Bộ Tài chính phối hợp với bưu điện Việt Nam nhận trả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính...

  pdf45p cuongcuncon 29-08-2019 31 0   Download

 • Bản tin cung cấp các thông tin Thủ tướng Chính phủ không để tình trạng “ngâm lâu”, gây ắc tắc cho sản xuất, kinh doanh; tạo đột phá mới về cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý công tác thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Kon Tum và tỉnh Bình Thuận; đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội; quy trình xây dựng vị trí việc làm, rà soát chức danh lãnh đạo... Mời các bạn cùng tham khảo bả tin để nắm chi tiết nội dung.

  pdf39p cuongcuncon 29-08-2019 22 0   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Tiểu luận "Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay" có kết cấu nội dung gồm: Mở đầu, phân tích đề tài và kết luận. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của từng phần, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p sutihana 29-11-2016 157 16   Download

 • Bài viết đề cập đến vấn đề cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong quản lý và điều hành công việc hiện nay.

  pdf3p visamurai2711 23-07-2019 86 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Chỉ số cải cách hành chính
p_strCode=chisocaicachhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2