intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến tranh thực dân mới

Xem 1-20 trên 395 kết quả Chiến tranh thực dân mới
 • Quân lực Việt Nam Cộng hòa là 1 sản phẩm của chủ nghĩa thực dân mới và chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, nó được tổ chức, biên chế, trang bị hiện đại và hoạt động tác chiến theo quân đội Mỹ. Qua việc tìm hiểu cơ cấu tổ chức và họat động của nó trong giai đoạn 1955-1963, tác giả góp phần lý giải thất bại của Mỹ trong chiến tranh thực dân mới ở miền Nam Việt Nam đó thực chất là thất bại quân sự.

  pdf14p hulk1234 01-06-2018 46 2   Download

 • Nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ đảng viên ở cơ sở về âm mưu gây chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự...

  doc13p minhctv 27-04-2011 9362 1134   Download

 • Muốn tiến hành chiến tranh phải có căn cứ địa hậu phương vững chắc, đó chính là quan điểm cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến tranh nhân dân Việt nam. Hậu phương căn cứ địa là hệ thống bao gồm các cơ sở chính trị ở thành thị và nông thôn, các khu du kích và căn cứ du kích trong vùng tạm bị địch chiếm, các vùng tự do rộng lớn nằm trên khắp lãnh thổ đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết Đảng Bộ tỉnh Hưng Yên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

  pdf6p quenchua11 23-03-2021 6 0   Download

 • Tư tưởng chỉ đạo tác chiến: nắm vững tư tưởng tiến công, coi đó là qui luật giành chiến thắng trong suốt quá trình chiến đấu. Tiến công mọi lúc mọi nơi từ cục bộ đến toàn bộ. Đánh giá đúng kẻ thù, chủ động kế sách đánh giặc

  ppt9p vn_thanks 18-05-2011 1126 119   Download

 • Trong quá trình tiến hành chiến tranh tại Việt Nam, nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, đế quốc Mĩ đã sử dụng văn hóa như một công cụ đắc lực và hữu hiệu để tạo ra nơi đây một lối sống “gấp”, sống chỉ biết hưởng thụ, nhằm nô dịch về văn hóa và hủy hoại những giá trị văn hóa truyền thống.

  pdf6p vitomato2711 11-03-2020 25 1   Download

 • Ngay sau khi Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng Đồng Minh, nhân dân Việt Nam đã thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành lại nền độc lập dân tộc và lật đổ ngai vàng phong kiến, xây dựng nền cộng hòa dân chủ. Bài viết này tập trung phân tích xu hướng giải thuộc địa hóa và Chủ nghĩa thực dân mới tại Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ II.

  pdf7p viirene2711 03-10-2020 4 0   Download

 • Là một cán bộ chỉ huy chiến đấu, cuộc đời của Thiếu tướng Hoàng Đan luôn gắn với chiến trường. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông đã đảm đương nhiều chức vụ trong quân đội. Tài liệu Những điều đọng lại qua hai cuộc chiến tranh là những trang Tài liệu gồ ghề, thô ráp như những chiến trường mà ông đã chỉ huy chiến đấu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf138p doinhugiobay_07 19-12-2015 187 26   Download

 • Sau 9 năm kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1945-1954) đã thắng lợi vẻ vang. Đây là thắng lợi có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, chấm dứt hẳn ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang một thời kì mới, thời kì xây dựng miền Bắc theo con đường xã hội chủ nghĩa và...

  pdf122p cancer23 07-08-2012 125 22   Download

 • Kiến thức: Học sinh nắm được những nét chính của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới II: Sự đối đầu giữa hai phe TBCN và XHCN. Tình hình chung và xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh Học sinh nắm được khái niệm chiến tranh lạnh, chiến tranh cục bộ, chiến tranh thực dân mới. 2/ Tư tưởng: Học sinh nhận thức được vấn đề: trong thời kì chiến tranh lạnh, tình hình thế giới luôn căng thẳng và phức tạp ...

  pdf6p chuong_vang 20-05-2011 161 17   Download

 • Bài viết tập trung phân tích sự phá sản của những tư tưởng chỉ đạo cơ bản nhất của nghệ thuật quân sự mà Mỹ đã áp dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, cụ thể là: - Sự phá sản của sự sùng bái sức mạnh hỏa lực, vũ khí kỹ thuật chiến tranh hiện đại của Mỹ - Mỹ không thể giành thế chủ động mà luôn rơi vào thế bị động chiến lược.

  pdf13p phalinh20 22-08-2011 75 12   Download

 • Qua việc hệ thống hóa tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (TTLTQGII), tác giả sẽ phục dựng lại tổ chức Quân lực Việt Nam giai đoạn 1969-1975. Với việc phục dựng tổ chức của Quân lực Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1969-1975 sẽ giúp cho tác giả và các nhà nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn về công cụ quân sự- Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam và quá trình chiến đấu, giành chiến thắng của lớp lớp cha ông đi trước một đội quân hiện đại do Mỹ trực tiếp huấn luyện và chỉ huy.

  pdf15p ironman1234 06-06-2018 39 7   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại (Tiết 2) trình bày nguyên nhân, thành tựu của văn hóa Phục Hưng, cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt42p thayboitinhyeu 08-06-2020 13 0   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 12 - Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) tìm hiểu âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp; đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951); hậu phương kháng chiến phát triển về mọi mặt; những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.

  ppt30p nangthothubon_vn20 14-06-2020 23 0   Download

 • Giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p womanhood911_06 02-11-2009 4955 1138   Download

 • Tài liệu Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 1) tập trung phản ánh cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam diễn ra trên địa bàn Nam Bộ thời kỳ 1945-1954. Nội dung Tài liệu đề cập đến rất nhiều sự kiện lịch sử xảy ra trong thời gian dài của cuộc kháng chiến có quy mô lớn, rất cam go, ác liệt, đầy hy sinh, gian khổ của quân dân Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của Tài liệu sau đây để tìm hiểu những chặng đường kháng chiến của Nam Bộ.

  pdf729p nganga_00 29-08-2015 299 88   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc15p duynguyen2000 08-03-2014 832 64   Download

 • Với mong muốn giúp các em HS nắm được kiến thức bài “Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược” mời các bạn tham khảo bộ sưu tập dưới đây. Bài học này giúp cho các em có những hiểu biết về cuộc chiến đấu của quân dân ta ở miền Nam đánh bại liến tiếp hai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh”; quân dân ta ở miền Bắc đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ; về sự kết hợp ciữa cách mạng hai miền Nam – Bắc. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 ở miền Nam và trọng trận “Điện Biên Phủ trên không” ở miền Bắc.

  doc23p thanhthanh090909 10-04-2014 754 62   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc11p theanhanh12 05-04-2014 1082 60   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt37p hieunguyen877 08-03-2014 320 56   Download

 • Chế độ thực dân đã cáo chung ở Việt Nam tất cả các thuộc địa trên thế giới. Ngày nay, nhìn lại một đất nước bị ngoại bang thống trị, chúng ta có thể rút ra được một bài học lịch sử về những chế độ chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 Tài liệu Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại (Tập 1: Văn hóa và chính trị) để cùng tìm hiểu về những gì mà thực dân Phá đã gây ra tại Việt Nam.

  pdf145p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 151 55   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến tranh thực dân mới
p_strCode=chientranhthucdanmoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2