intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách trợ cấp xã hội

Xem 1-20 trên 406 kết quả Chính sách trợ cấp xã hội
 • "Ebook Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội: Phần 1" cung cấp đến các bạn về chủ trương, đường lối của nước ta về chính sách hỗ trợ xã hội; chính sách đối với người cao tuổi; chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật; chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất; chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học.

  pdf348p angicungduoc11 24-04-2021 24 2   Download

 • Trợ giúp xã hội là một hợp phần quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là biện pháp bảo đảm xã hội, bảo vệ, chăm sóc các đối tượng yếu thế, thiệt thòi, dễ bị tổn thương trong xã hội nhằm giúp họ khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài, để tiến tới thu hẹp dần khoảng cánh giàu nghèo. Chính sách trợ giúp xã hội kết hợp với những điều kiện kèm theo là một trong những biện pháp để giúp các đối tượng yếu thế hòa nhập nhanh với cộng đồng và thoát nghèo, phát triển bền vững trên cơ sở phát huy nội lực và tiềm năng của chính bản thân các hộ gia đình được trợ giúp.

  pdf9p trinhthamhodang6 08-07-2020 18 0   Download

 • Đề tài Vai trò của xã hội dân sự trong sự phát triển? triển? (Làm rõ 3 vai trò: Vai trò phản biện chính sách trò: của xã hội dân sự; Vai trò của xã hội dân sự sự; đối với các nhóm yếu thế; Vai trò của xã hội thế; dân sự đối với các cấp chính quyền) nêu xã hội dân sự là gì? Xã hội dân sự là toàn thể những kết hợp công dân ngoài chính quyền như giáo hội, hiệp hội, câu lạc bộ, tổ chức hội, hội, bộ, thiện nguyện, nghiệp đoàn, hợp tác xã, công ty, xí nguyện, đoàn, xã...

  pdf24p model_12 24-04-2014 86 16   Download

 • Bài viết này phân tích kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương. Dữ liệu bao gồm bảng hỏi phỏng vấn từ 900 hộ nghèo và 60 cuộc phỏng vấn sâu với họ vào năm 2017 theo danh sách được cung cấp bởi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. Dữ liệu được phân tích theo phương pháp kết hợp định tính và định lượng. Kết quả cho thấy chính sách an sinh xã hội đã mang lại nhiều lợi ích cho người nghèo nhưng người nghèo ở Bình Dương vẫn chưa hiểu đầy đủ và tận dụng được các chính sách hỗ trợ.

  pdf12p kethamoi1 20-11-2019 77 8   Download

 • Bài viết phân tích việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trẻ em và gợi ý các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở Đồng Tháp. Giải pháp để trẻ em hạn chế rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là phòng ngừa thứ cấp và phòng ngừa tam cấp. Các hoạt động phòng ngừa thứ cấp tập trung nỗ lực và nguồn lực cho trẻ em và gia đình được xác định là có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

  pdf11p tamynhan9 02-12-2020 22 1   Download

 • Tài liệu Chế độ chính sách đối với người cao tuổi - Cẩm nang hỏi và đáp trình bày các câu hỏi và lời giải đáp các chế độ chính tài liệu đối với người cao tuổi như: Việc trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi, điều kiện chăm sóc người cao tuổi, đối tượng được hưởng chính tài liệu xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p violympus 12-03-2019 44 0   Download

 • Chính phủ Việt nam đang tìm kiếm những lựa chọn khác nhau để cắt giảm số lượng lớn các chính sách và văn bản pháp luật để cải thiện khả năng triển khai và hệ thống an sinh xã hội tại của Việt Nam. Một ví dụ về phương pháp hợp nhất các chính sách vào một khuôn khổ pháp lí chung là Bộ luật xã hội Đức. Đạo luật này là tổng hợp hầu hết các luật và quy định an sinh xã hội bao gồm định nghĩa của các quyền và nghĩa vụ chung, khuôn khổ rộng hơn cho các quy trình và quy định cũng như các luật về các chương trình an sinh xã hội.

  pdf9p trinhthamhodang8 02-11-2020 15 0   Download

 • Hệ thống chứng từ, sổ sách, biểu mẫu sử dụng trong chi trả các chế độ BHXH Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số 1-CBH DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠM DỪNG CHI TRẢ TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 86 2   Download

 • ASXH là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại những khó khăn về kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu nhập, gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già và chết; đồng thời đảm bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình đông con. Và để hiểu rõ hơn vấn đề an sinh xã hội ở Việt Nam mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt28p tuanctbg 12-05-2011 746 197   Download

 • Vai trò của đất đai đối với nền sản xuất xã hội ngày càng được nhìn nhận đầy đủ, toàn diện và khoa học, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, các ngành các cấp hết sức quan tâm. Đất đai ngày càng trở nên có giá thông qua sự tích tụ giá trị thặng dư theo thời gian do có sự đầu tư của Nhà nước, của xã hội và con người. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu, nhiệm...

  pdf55p intel1212 05-12-2012 97 29   Download

 • Tiểu luận đề tài: Tài chính công khái quát về an sinh xã hội, tìm hiểu và phân tích an sinh xã hội ở Việt Nam, các chính sách của chính phủ trong việc thực hiện an sinh xã hội để đảm bảo công bằng xã hội, chính phủ công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

  doc34p anhyeuviolet 30-05-2014 139 23   Download

 • Hội thảo: An sinh xã hội - nghiên cứu tình huống theo quốc gia (Trợ cấp cho người cao tuổi ở Thái Lan) tập trung trình bày các vấn đề về khung chính sách và luật pháp; từ chính sách thành hành động: 1993 – 2009 giai đoạn thử nghiệm; từ Chính sách thành Hành động: 2009 – 2013 Giai đoạn toàn dân;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf26p huyenngoc0628 02-11-2015 88 10   Download

 • Ở Việt Nam, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục đã trở thành chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì các chính sách này vẫn còn những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Bài viết này sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý các chính sách đối với sinh viên hiện nay, đồng thời góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 49 9   Download

 • An sinh xã hội, đặc biệt là trợ cấp tuổi già, là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Đề tài được thực hiện để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p anhhaianh93 12-03-2017 93 7   Download

 • Công văn 3275/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 65 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HOÁ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ; Y TẾ; VĂN HOÁ, THỂ THAO; MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf19p meocontreocay 30-05-2011 44 4   Download

 • Sự cần thiết đưa chính sách trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội, một số vấn đề cần nghiên cứu về vấn đề an sinh xã hội đối với công nhân, lao động là những nội dung chính trong bài viết "Vấn đề an sinh xã hội đối với công nhân, lao động". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 68 4   Download

 • Hệ thống chứng từ, sổ sách, biểu mẫu sử dụng trong chi trả các chế độ BHXH Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số 3-CBH GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 85 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá những thành công và bất cập trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người khuyết tật (NKT) ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu dựa trên thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp thu thập từ các đối tượng có liên quan: NKT có khả năng giao tiếp và trả lời câu hỏi (54 người), đại diện gia đình NKT gặp khó khăn trong giao tiếp (30 người), cán bộ thực thi chính sách cấp huyện (8 người) và cán bộ thực thi chính sách cấp xã (18 người).

  pdf9p vicoachella2711 27-10-2020 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf9p nuockhoangchanh 26-12-2011 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách trợ cấp xã hội
p_strCode=chinhsachtrocapxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2