intTypePromotion=4
ADSENSE

Chính sách xã hội ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 867 kết quả Chính sách xã hội ở Việt Nam
 • An sinh xã hội là hệ thống các chính sách và giải pháp nhằm vừa bảo vệ mức sống tối thiểu của người dân trước những rủi ro và tác động bất thường về kinh tế, xã hội và môi trường; vừa góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bảo đảm an sinh xã hội không chỉ là bảo vệ quyền của mỗi người dân, mà còn là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển.

  doc23p letruongpro6688 03-11-2011 392 149   Download

 • Bài thảo luận môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày nội dung Câu 7: "Thực trạng giải quyết các vấn đề chính sách xã hội ở Việt Nam? Liên hệ thực tế?". Tham khảo bài giúp bạn nắm được khái niệm chính sách xã hội, thực trạng giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam,...Chúc bạn học tốt.

  ppt13p huytien_ns 28-09-2014 327 29   Download

 • Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 giới thiệu đến bạn đọc những vấn đề chung về an sinh xã hội, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15-NQ/TW, các kết quả đạt được, những tồn tại của chính Tài liệu an sinh xã hội hiện hành và các định hướng chính Tài liệu cho giai đoạn từ nay đến năm 2020. Phần 1 của Tài liệu là những vấn đề chung về an sinh xã hội, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p kiemtienthatkho 03-03-2015 180 61   Download

 • Sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân tầng xã hội, những yếu tố thuộc hệ thống chính sách, thể chế pháp luật, những yếu tố thuộc về vùng môi trường tự nhiên cơ sở hạ tầng có tác động đến phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo là những nội dung chính trong bài viết "Các yếu tố tác động đến Phân tầng xã hội ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 220 28   Download

 • Phân tích về giáo dục và thực hành Công tác Xã hội ở Việt Nam và Canada xem xét lại sự phát triển của Công tác xã hội trong lịch sử và hiện tại ở cả hai nước Canada và Việt Nam theo mô hình thực hành tổng hợp. Mô  hình này bao gồm 5 lĩnh vực thực hành: Thực hành với cá nhân, với gia đình và nhóm; phát  triển cộng đồng; chính sách xã hội; nghiên cứu xã hội; và hành chính và quản lý. Sự kết nối  từ lý thuyết tới thực hành là thường xuyên nơi mà sự khác biệt giữa hai nước là rõ nét.

  pdf31p thuytrang_7 24-08-2015 96 21   Download

 • Bài viết An sinh xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới nêu lên nhận thức về an sinh xã hội; chủ trương, quan điểm của Đảng về an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới, thực trạng đảm bảo an sinh xã hội; phương pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới.

  pdf11p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 66 12   Download

 • An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới phân tích quan điểm của Đảng, Nhà nước, thành tựu, hạn chế, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p maiyeumaiyeu22 28-11-2016 64 12   Download

 • Biến đổi xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới trình bày về nhận diện những biến xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới - những nhận thức lý luận; biến đổi xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới - hiện trạng và chính sách. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p vuthingabay 25-06-2016 73 9   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp (1897-1914) được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương II - Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt17p cuonghuyen0628 10-11-2015 122 6   Download

 • Bài viết "Cơ cấu xã hội, sự phân tầng xã hội và chính sách xã hội ở nông thôn Nam Bộ" do Nguyễn Công Bình thực hiện nhằm nghiên cứu động thái của cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay, chỉ ra những động lực và trở lực phát triển từ đó huy động mọi lực lượng xã hội cho phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 50 7   Download

 • Chuyên đề bồi dưỡng ôn thi đại học "Những chuyển biến mới về kinh tế, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất" trình bày về chính sách về kinh tế, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục, những chuyển biến mới về kinh tế và giải cấp xã hội Việt Nam,...

  pdf5p ngominhtuanvp 25-01-2016 60 3   Download

 • Tham khảo tài liệu giải bài tập 1,2,3,4 bài Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam sẽ giúp các em nhanh chóng nắm được kiến thức của bài học, cũng như biết cách vận dụng để giải các bài tập cơ bản trong sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tuyensinhhoc247_lop10 17-07-2017 61 2   Download

 • Bài viết phân tích quá trình đổi mới tư duy của Đảng về chính sách xã hội nói chung và chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình nói riêng trong gần 30 năm đổi mới đất nước thông qua các Văn kiện Đại hội Đảng.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 39 1   Download

 • Bài viết phân tích chính sách xã hội ở khu vực Đông Á với quan điểm so sánh. Bài viết tập trung vào các chính sách bảo hiểm xã hội đang phát triển ở Việt Nam. Một số điểm nổi bật cũng sẽ được rút ra từ kinh nghiệm phát triển nhà nước phúc lợi ở Châu Âu, đặc biệt là ở Thụy Điển

  pdf13p thicrom300610 03-04-2018 19 0   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 là những vấn đề về an sinh xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020 và được trình bày trong 6 chương bao hàm nội dung là các nhóm chính Tài liệu được nhận trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp người nghèo... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p kiemtienthatkho 03-03-2015 118 44   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vai trò của xã hội học đối với chính sách giảm sinh ở Việt Nam" dưới đây, nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn những chính sách, vai trò, vấn đề của xã hội học đối với chính sách giảm sinh ở Việt Nam.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 45 2   Download

 • Thực hiện chính sách xã hội trong 25 năm đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (1986-2011): Phần 1 trình bày cơ sở hình thành chủ trương, chính sách xã hội của Đảng trong thời kỳ đổi mới, chủ trương chính sách xã hội của Đảng và kết quả thực hiện từ năm 1986 đến năm 2011,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf151p visasuke2711 02-05-2019 19 2   Download

 • Công bằng xã hội là mục tiêu cốt lõi trong chính sách xã hội, nhằm hướng tới ổn định xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt của đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt các nội dung về: Thực chất công bằng xã hội, những yếu tố tạo nên sự bất công bằng, vấn đề công bằng xã hội đối với nước ta, các giải pháp cho công bằng xã hội.

  doc5p goldsea2 04-08-2010 724 214   Download

 • Bài giảng 8: Chính sách xã hội của chính phủ trình bày khái niệm bảo trợ xã hội, mục tiêu và chức năng của bảo trợ xã hội, bảo vệ, cải thiện phúc lợi và phát triển, các công cụ của bảo trợ xã hội, tài trợ cho bảo trợ xã hội, thảo luận về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

  pdf21p hoa_dai91 18-06-2014 130 12   Download

 • Khái niệm bảo trợ xã hội; mục tiêu và chức năng của bảo trợ xã hội; các công cụ của bảo trợ xã hội; tài trợ cho bảo trợ xã hội; thảo luận về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam là những nội dung chính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chính sách xã hội [Phần 2]".

  pdf18p hera_01 06-04-2016 110 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách xã hội ở Việt Nam
p_strCode=chinhsachxahoiovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2