Chuẩn mực kế toán số 14

Xem 1-18 trên 18 kết quả Chuẩn mực kế toán số 14
 • Đề tài hệ thống hóa lý luận về Doanh thu và Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác; tìm hiểu thực trạng vận dụng Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam; tìm ra ưu và nhược điểm mà Công ty hiện đang có từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu tại Công ty.

  pdf117p thangnamvoiva30 02-11-2016 7 3   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng trong kế toán các khoản doanh thu và thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau: (a) Bán hàng: Bán sản...

  pdf7p quochung 21-07-2009 2656 844   Download

 • Tuân thủ các quy định trong Chuẩn mực kế toán số 14 “DT và thu nhập khác” và các Chuẩn mực kế toán khác có liên quan.

  pdf25p lalala_dien 23-06-2011 525 166   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

  pdf8p estupendo4 19-08-2016 3 0   Download

 • Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007, nên việc xác định và hạch toán kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay đã có những điểm mới khác biệt so với trước đây.

  pdf4p maybay_thaboom 30-06-2010 611 349   Download

 • Theo đó, đối với các công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tư (kể cả dự án doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư, vừa tự thi công), việc ghi nhận doanh thu bán bất động sản phải đảm bảo thoả mãn đồng thời 5 điều kiện đối với doanh thu bán hàng được quy định trong Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác. Cụ thể: doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu bán bất động sản khi bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh...

  pdf2p bibocumi19 13-12-2012 33 6   Download

 • Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007, nên việc xác định và hạch toán kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay đã có những điểm mới khác biệt so với trước đây.

  pdf18p maichi08 27-12-2010 118 55   Download

 • Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007

  pdf17p maichi08 27-12-2010 75 22   Download

 • Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã, đang và sẽ ngày càng được mở rộng, phát triển không ngừng. Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp đang có một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi:...

  doc90p muonhocthemthuonglt 23-05-2013 42 22   Download

 • Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007

  pdf8p maichi08 27-12-2010 80 12   Download

 • Báo cáo thu nhập và thuyết minh Số lượng của các khoản doanh thu: − − − − − Bán hàng Cung cấp dịch vụ Lãi Tiền thuê Cổ tức Số doanh thu được công nhận từ việc trao đổi hàng hoá dịch vụ. VAS 14: DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác,

  pdf12p xingau3 05-08-2011 214 106   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

  doc7p thaobong91 06-10-2009 154 67   Download

 • Điều hòa không khí trung tâm Diện Tiêu Công Tần Vị trí Chiều tích chuẩn suất g điều hòa cao (m) 2 (m ) điều hòa (Hp) 1010.5 Tầng 1 6 40m3/Hp 01 6 Văn phòng Hành lang Khu vệ sinh Khu Lobby 784.54 121.7 36 49.5 4.2 4.2 4.2 4.2 40m3/Hp 60m3/Hp 60m3/Hp 60m3/Hp 14.504 82.376 ∑=96.88 Hp Văn 2.8 40m3/Hp 54.918 784.54 phòng Hành 121.7 2.8 60m3/Hp lang ∑=64.59 03 Khu vệ Hp 9.67 36 2.8 60m3/Hp sinh Khu 49.5 2.8 60m3/Hp Lobby Ghi chú: điều hòa không khí các tầng khác, từ tầng 4 đến tầng 14...

  pdf10p vteo20 01-10-2010 308 213   Download

 • Ví dụ 3. Khảo sát chỉ tiêu X của một loại sản phẩm ta thu được kết quả sau: Xi 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 Số sản phẩm 7 14 33 27 19 Kiểm định giả thiết X có phân phối chuẩn với mức ý nghĩa 2%. Giải. Bài toán yêu cầu kiểm định giả thiết với mức ý nghĩa α = 2% = 0,02: H0: X có phân phối chuẩn X ∼ N(μ,σ2) (μ, σ2 chưa biết) với giả thiết đối: H1 : X không có phân phối chuẩn

  pdf9p iiduongii3 05-04-2011 229 127   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I. Mục tiêu 1. 2. Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: lúc nhỏ, lớn lên, trai, gái, dâu, rể, lần lượt, chia lẻ,… (MB) mỗi, vẫn, buồn phiền, bẻ, sức, gãy dễ dàng,… (MT, MN). Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ...Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ mới: va chạm, dâu (con dâu), rể (con rể), đùm bọc, đồn kết, chia lẻ, hợp lại.

  doc6p quangphi79 07-08-2014 392 36   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành tại 45 cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm nhằm điều tra tình hình áp dụng một số chỉ tiêu vệ sinh thú y đảm bảo an toàn sinh học. Kết quả cho thấy, về cơ sở hạ tầng trong tổng số 45 hộ chỉ có 5 hộ có thiết kế chuồng trại phù hợp với tiêu chuẩn ngành. Số hộ chăn nuôi được đánh giá ở mức độ trung bình và kém lần lượt là 14 và 17 hộ. Tuy nhiên, số hộ chấp hành tốt quy định về...

  pdf6p kem3mau 13-06-2013 43 12   Download

 • ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..1..GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN..Đề Tài:.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC CẤP.CHO THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN – HUYỆN ĐIỆN BÀN –.QUẢNG NAM..Giáo viên hƣớng dẫn: Phạm Phú Song Toàn.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Bảo.Lớp: 08 MT..SVTH : NGUYỄN ANH BẢO-LỚP 08MT...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..2..GVHD:PHẠM PHÚ SONG TOÀN..MỤC LỤC.MỤC LỤC ................................................................................................................ 1.MỞ ĐẦU .............................................

  pdf79p bautroibinhyen1 02-11-2016 4 3   Download

 • Phẫu thuật nội soi cắt túi mật được xem là “tiêu chuẩn vàng” điều trị sỏi túi mật không những hiệu quả và an toàn như trong mổ hở mà còn đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Mục tiêu: đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Thiết kế nghiên cứu: tiền cứu, mô tả cắt ngang. Phương pháp: tất cả bệnh nhân được phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại BVĐK Sài gòn từ 10/2005-10/2007.

  pdf20p nuoccam111 05-05-2011 128 13   Download

Đồng bộ tài khoản