Chương trình dịch

Xem 1-20 trên 6333 kết quả Chương trình dịch
 • Tài liệu tham khảo môn chương trình dịch...

  pdf2p truong531 23-06-2011 157 39   Download

 • Mô tả các bước chính của chương trình dịch Phân tích từ vựng là gì? Viết một chương trình phân tích từ vựng Mô tả từ tố - biểu thức chính quy (REs) Viết một chương trình sinh ra chương trình phân tích từ vựng

  pdf19p suatuoi_thomngon 31-07-2011 100 32   Download

 • Kiểm tra tính đúng đắn về cú pháp của chương trình nguồn. Xác định chức năng của các thành phần trong chương trình nguồn câu Phân tích cú pháp không làm tất cả mọi công đoạn của chương trình dịch Ví dụ: kiểm tra kiểu, khai báo biến, khởi tạo biến Để lại cho phần phân tích ngữ nghĩa Đặc tả cú pháp của ngôn ngữ

  pdf27p suatuoi_thomngon 31-07-2011 85 24   Download

 • Bài giảng Chương trình dịch có mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về chương trình dịch, cung cấp các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình, rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên.

  ppt267p hhkoyeu 23-07-2014 94 24   Download

 • Sử dụng cú pháp điều khiển (giống kiểm tra kiểu) Sinh mã các nút biểu thức hoặc nút lệnh dựa vào mã của các nút con Cú pháp điều khiển – Mô tả chính xác chương trình dịch cần làm gì – Có thể cài đặt dễ dàng – Có thể chứng minh tính đúng của chương trình dịch

  pdf16p suatuoi_thomngon 31-07-2011 46 9   Download

 • Bài giảng Chương trình dịch cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chương trình dịch; các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp; cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình; rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf268p youcanletgo_05 21-01-2016 23 8   Download

 • Mục đích của bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp" là cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Các phương pháp phân tích cú pháp, cánh cài đặt một bộ PTCP từ một Văn phạm phi ngữ cảnh, các khái niệm và sử dụng công cụ sinh bộ PTCP - Yacc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 33 7   Download

 • Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 5: Phân tích ngữ nghĩa" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa, kiểm tra kiểu - Hệ thống kiểu trong ngôn ngữ lập trình, bảng ký hiệu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin dùn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf24p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 22 7   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ PTTV, xây dựng lược đồ cho các biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ, DFA và NFA - các automata hữu hạn xác định và không xác định dùng để nhận dạng chính xác ngôn ngữ, sử dụng công cụ có sẵn Lex để sinh ra bộ PTTV. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 34 6   Download

 • Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp" có cấu trúc gồm 5 phần trình bày vai trò của bộ phân tích cú pháp, văn phạm của ngôn ngữ lập trình, phân tích cú pháp từ trên xuống, phân tích cú pháp từ dưới lên, sinh bộ phân tích cú pháp. Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 trình bày các nội dung của phần phân tích cú pháp từ dưới lên và sinh bộ phân tích cú pháp,

  pdf47p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 44 5   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 2: Các giai đoạn chính của chương trình dịch" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giai đoạn của trình biên dịch, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, sinh mã trung gian, các vấn đề thiết kế bộ sinh mã đích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 35 5   Download

 • Bài giảng 3 trình bày về văn phạm phi ngữ cảnh trong chương trình dịch. Những nội dung chính sẽ được trình bày trong bài giảng gồm có: Văn phạm; phân loại văn phạm của Chomsky; cây phân tích, dẫn xuất, và văn phạm nhập nhằng; Ôtômát đẩy xuống.

  ppt33p namthangtinhlang_04 15-11-2015 12 5   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của Kỹ thuật dịch, khái quát quá trình biên dịch, cấu thành của chương trình dịch, định nghĩa của ngôn ngữ lập trình cấp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 21 4   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 2: Chương trình dịch đầu tiên" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể các thành phần cấu tạo nên chương trình dịch đơn giản, hoạt động và cài đặt các giai đoạn của kỳ đầu của chương trình dịch cơ bản - Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và sinh mã trung gian, sử dụng máy ảo kiểu stack. Mời các bạn cùng tham kho nội dung chi tiết.

  pdf59p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 24 4   Download

 • Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 6: Sinh mã trung gian" giới thiệu tới sinh viên các kiến thức: Ngôn ngữ trung gian, một số ngôn ngữ trung gian, mô tả các nút biểu thức của IR, toán tử, mô tả các nút lệnh của IR, cây sinh IR,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin dùn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf27p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 24 4   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 1: Bộ xử lý ngôn ngữ" cung cấp co người học các kiến thức: Ngôn ngữ lạp trình cấp cao, ngôn ngữ lập trình các thế hệ, đặc trưng của ngôn ngữ lập trình cấp cao, các cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình, bộ xử lý ngôn ngữ, các công cụ liên quan đến trình biên dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 22 4   Download

 • Bài 7 của bài giảng Chương trình dịch trang bị cho người học những kiến thức về phân tích ngữ nghĩa. Trong bài giảng này sẽ giới thiệu một số nội dung như: Biểu thức kiểu, hệ thống kiểu, luật ngữ nghĩa kiểm tra kiểu. Cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt20p namthangtinhlang_04 15-11-2015 24 4   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 4: BNF và sơ đồ cú pháp" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Công thức siêu ngữ Backus và các biến thể, so sánh BNF và EBNF, định nghĩa sơ đồ cú pháp, sơ đồ cú pháp của KPL. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf5p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 24 3   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 7: Phân tích cú pháp tiền định" trình bày các nội dung: Phân tích tiền định, tính FOLLOW, bảng phân tích tiền định. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf3p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 18 3   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 9: Phương pháp đệ quy trên xuống" trình bày các nội dung: Đặc điểm của phương pháp, bộ phân tích cú pháp, mô tả chức năng, thủ tục triển khai một đích, từ sơ đồ thành thủ tục, bộ phân tích cú pháp KPL, sơ đồ cú pháp của lệnh KPL,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 20 3   Download

Đồng bộ tài khoản