intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển động tịnh tiến

Xem 1-20 trên 3501 kết quả Chuyển động tịnh tiến
 • được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm cân bằng ổn định của vật rắn; Phân tích được các loại chuyển động, vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p trangdo0906 18-01-2023 7 2   Download

 • Bài viết Thiết kế nguyên tắc hệ thống chùm positron chậm bằng chương trình mô phỏng Simion trình bày các kết quả nghiên cứu và áp dụng chương trình mô phỏng quỹ đạo hạt mang điện Simion để xây dựng các mô hình thiết kế khả thi cho hệ thống. Một số tính toán mô phỏng thử nghiệm quỹ đạo chuyển động của chùm hạt positron đã được tiến hành nhằm mục đích so sánh giữa các mô hình.

  pdf7p vidumbledore 19-01-2023 4 1   Download

 • Nội dung giáo trình đề cập một cách hệ thống các kiến thức cơ bản nhất về Sơ cấp cứu trong thực tiễn sản xuất cũng như cuộc sống. Cụ thể bao gồm các bài sau: Giới thiệu chung về sơ cứu; Khảo sát cơ bản; Sơ cứu trong trường hợp ngừng thở; Sơ cứu trong trường hợp ngừng tim; Sơ cứu chảy máu; Sơ cứu gãy xương; Sơ cứu một số tình huống khác; Sơ cứu ngộ độc; Vận chuyển nạn nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình dưới đây.

  pdf104p trangdo0906 18-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2015-2018" được tiến hành nhằm đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa các hộ gia đình, cá nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các khó khăn trong công tác này cho huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng GIS và viễn thám trong phân tích biến động đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế" nhằm phân tích biến động đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền, thông qua thu thập ảnh viễn thám, văn bản, tài liệu, các điểm điều tra thực địa đã tiến hành phân loại được ảnh viễn thám của các năm 2010, 2015, 2019 của huyện Phong Điền. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 3   Download

 • Bài viết "Tiếp cận hệ thống để chuyển đổi sang đô thị tuần hoàn" sử dụng cách tiếp cận hệ thống để nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm khởi động cho tiến trình chuyển đổi sang đô thị tuần hoàn để thực hiện thành công chủ trương về khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng là một môn học không mang tính chuyên sâu về CNTT với mục tiêu trang bị cho người học những kiến thức căn bản để thực hiện các ứng dụng trong hoạt động thực tiễn ở mỗi đơn vị trong quá trình xử lí thông tin nghiệp vụ.

  pdf252p trangtrang0906 23-12-2022 7 3   Download

 • Đề tài "Tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa" hình thành khung lý thuyết để phân tích tác động của xuất khẩu đến TTKT; đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình tăng trưởng GRDP và hoạt động xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa với những gam sáng tối cụ thể; phân tích tác động của xuất khẩu tới TTKT tỉnh Khánh Hòa dưới góc độ chất lượng thông qua các góc độ gia tăng sản lượng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và giảm nghèo; đề xuất được một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy mở rộng hoạt động xuất khẩu qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa.

  pdf27p bigdargon09 20-12-2022 7 2   Download

 • (NB) Nội dung giáo trình "Sơ cấp cứu" đề cập một cách hệ thống các kiến thức cơ bản nhất về Sơ cấp cứu trong thực tiễn sản xuất cũng như cuộc sống. Cụ thể bao gồm các bài sau: Bài 1 Giới thiệu chung về sơ cứu; Bài 2 Khảo sát cơ bản; Bài 3 Sơ cứu trong trường hợp ngừng thở; Bài 4 Sơ cứu trong trường hợp ngừng tim; Bài 5 Sơ cứu chảy máu; Bài 6 Sơ cứu gãy xương; Bài 7 Sơ cứu một số tình huống khác; Bài 8 Sơ cứu ngộ độc; Bài 9 Vận chuyển nạn nhân.

  pdf104p trangtim0906 15-12-2022 10 2   Download

 • (NB) Giáo trình Máy cắt kim loại được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các chuyển động tạo hình của các loại máy công cụ; phân loại được các cơ cấu truyền động và truyền dẫn trong máy căt kim loại; trình bày được công dụng, phân loại và tính năng kỹ thuật của máy tiện vạn năng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p trangtim0906 15-12-2022 10 2   Download

 • Cuốn sách "Sổ tay chọn máy thi công xây dựng (Tái bản)" trình bày những phương pháp cơ bản để chọn máy, xác định các thông số kỹ thuật, tính toán năng suất, thống kê những đặc tính cơ bản của một số loại máy chính dưới dạng bảng số và đồ thị (có kèm theo hình vẽ theo tỉ lệ nhất định); các loại cần trục, thăng tải, máy làm đất, máy đóng cọc và máy phục vụ cho công tác bêtông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p langmongnhu 14-12-2022 7 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics; Đưa ra các nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt và tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics.

  pdf110p matroicon2510 06-12-2022 35 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Ngọc Anh" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền gửi ngân hàng và tình hình tài chính nói chung công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Ngọc Anh; Đưa ra nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền tiền gửi ngân hàng và tình hình tài chính tại công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Ngọc Anh.

  pdf128p matroicon2510 06-12-2022 13 4   Download

 • Báo cáo "Kế toán phải trả người lao động tại công ty TNHH dịch vụ kế toán Trí Cần" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phản ánh thực tế hạch toán tiền lương và khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. Phân tích biến động khoản mục phải trả người lao động, và tình hình tài chính của công ty. Đề ra nhận xét chung về thực trạng tại doanh nghiệp và đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán phải trả người lao động và tình hình tài chính của công ty.

  pdf137p matroicon2510 06-12-2022 8 2   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái - Chi Nhánh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái - Chi Nhánh Bình Dương; Đưa ra các nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt và tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái - Chi Nhánh Bình Dương.

  pdf85p matroicon2510 06-12-2022 29 6   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH Đức Thành" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu được quá trình luân chuyển chứng từ thu,chi tiền mặt diễn ra như thế nào, vai trò và cách thức để thực hiện quá trình thu, chi tiền mặt trong công ty. Mô tả được cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. Phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung của công ty TNHH Đức Thành. Đưa ra nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán.

  pdf144p matroicon2510 06-12-2022 22 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH công nghiệp Phi Thái" nhằm đề xuất một số giải pháp với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả doanh nghiệp; Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện việc bố trí chi phí sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất cho công ty TNHH Công nghiệp Phi Thái Việt Nam.

  pdf88p matroicon2510 06-12-2022 13 4   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu tường minh, kĩ càng và chi tiết nhất về sự ra đời cùng những hoạt động vận chuyển tiêu biểu của quân và dân ta đã thực hiện tại Bến Lộc An. Từ đó, rút ra được vai trò của Bến Lộc An trong tuyến đường vận tải chiến lược trên biển thời kỳ kháng chiến oanh liệt chống đế quốc Mỹ cứu nước.

  pdf61p matroicon2510 06-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ Fast mobile của Ngân hàng Techcombank trình bày xác định mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Fast mobile của Techcombank, thông qua hai phương pháp nghiên cứu là định tính và định lượng, với 5 nhân tố được phân tích là mức độ tin cậy của dịch vụ, khả năng đáp ứng, năng lực phục vụ, mức độ đồng cảm, hình ảnh và uy tín của ngân hàng.

  pdf6p vizenvo 29-11-2022 9 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số giải pháp thực hiện công tác cải tiến chất lượng tại trường THPT Nghi Lộc 3" nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của của tập thể giáo viên và học sinh trong các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THPT Nghi Lộc 3; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng năm học và từng thời kỳ.

  pdf90p matroicon0804 21-11-2022 5 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển động tịnh tiến
p_strCode=chuyendongtinhtien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2