intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CNC machine tools

Xem 1-14 trên 14 kết quả CNC machine tools
 • This paper introduces the results of a multi-criteria decision making (MCDM) study when CBN grinding SKD11 tool steel in a CNC milling machine. In this work, the TOPSIS method was applied to solve the MCDM problem, and the Entropy method was used to find the weight of criteria.

  pdf6p viwarmachine 01-07-2023 3 2   Download

 • Báo cáo bài tập lớn môn CAD/CAM: Gia công Con Rùa 3D trên NX 11 có nội dung gồm 5 chương: chương 1 giới thiệu tổng quan về Unigraphics NX, chương 2 trình bày mô phỏng 3D trên NX, chương 3 sơ lược các bước vẽ 3D máy HAAS CNC 3 trục, chương 4 gia công CNC con rùa, chương 5 các bước ráp máy HAAS đã vẽ vào thư viện- machine tool builder. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài báo cáo.

  doc61p xusong 05-07-2021 46 10   Download

 • This paper presents the development of a Group Technology (GT) code based system for selection of cutting tools and conditions of turning operations. The system developed can be used to select the tool holder and insert. It is able to analyse and optimise cutting tools required for particular turning operation. This system is constructed and implemented using Optiz GT code method and machine cloud app.

  pdf8p cleopatrahuynh 01-06-2020 17 1   Download

 • This paper demonstrates an experimental scrutiny into turning process of hot work tool steel AISI H21 under dry machining plight. In this paper, face centered central composite design concealed by response surface methodology is practiced and analysis of variance is implemented to analyze the eloquent benefaction of machining parameters on responses.

  pdf12p toritori 11-05-2020 8 0   Download

 • This paper presents a comprehensive ANN based multisensor fusion approach designed to support the implementation of an adaptive error compensation of geometric, thermal and dynamic errors for enhancing the accuracy of CNC machine tools.

  pdf8p praishy2 27-02-2019 16 0   Download

 • This paper presents an analytical scheme for analyzing the singular configuration problem of general five-axes CNC machine tool. A computational technique based on the generalized pseudo inverse kinematics for finding out feasible solution of the problem is proposed. The technique is then used for developing postprocessor algorithm of five-axes CNC machine tool. Typical examples of singularity analysis are carried out, and real cutting parts are implemented for verifying the research result.

  pdf11p thienthanquydu 19-10-2018 20 0   Download

 • Lecture "Basic programming of CNC milling machine" provides students with the knowledge: General coordinate System, designation of machine axes, machine coordinate system, work coordinate system, work datum setting procedure, work coordinate system – Selection,... Invite you to refer to the disclosures.

  ppt95p thobongbexiu 22-12-2015 53 1   Download

 • Hiệp hội kỹ sư chế tạo hệ thống tự động và máy tính (CASA/SME = Computer and Autonmated Systems Association/Society for Manufacturring Engineers) định định nghia  “CIM là một hệ thống sản xuất tích hợp và truyền thông với triết lý quản lý mới cho phép cải thiện tổ chức và quản lý nhân sự một cách hiệu quả” im Cim khoâng phaûi laø saûn phaåm coù theå mua vaø caøi ñaët. Noù laø caùch suy nghó vaø giaûi quyeát vaán ñeà .

  pdf29p online_12 08-11-2013 102 19   Download

 • Haas Factory Outlet A Division of Productivity Inc Mill Series Training Manual Haas CNC Mill Operator Revised 022613 (032512) (printed 022613) .This Manual is the Property of Productivity Inc The document may not be reproduced without the express written permission of Productivity Inc. The content must not be altered, nor may the Productivity Inc name be removed from the materials. This material is to be used as a guide to operation of the machine tool. The Operator is responsible for following Safety Procedures as outlined by their instructor or manufacturer s specifications.

  pdf81p summitvietnam 04-05-2013 76 12   Download

 • The modular tooling concept was developed by cutting tool manufacturers from the long-standing tooling cartridges (Fig. 112 – indicates a typical self-contained cartridge), which had been previously available for many years. Initially, the modular tooling was designed and developed for turning operations (Fig. 113) and was demonstrably shown to offer amazing versatility to a whole range of machine tools and, not just the CNC versions.

  pdf58p khangoc2394 25-08-2012 72 11   Download

 • CNC controllers, working as a brain for manufacturing automation, are high valueadded products accounting for over 30% of the price of machine tools. CNC technology is generally considered as a measure of the level of manufacturing technology of a nation, and is currently led by major advanced countries such as USA, Japan, and Germany.

  pdf466p ktcn_1 17-07-2012 165 60   Download

 • HSM đã được nghiên cứu trong một thời gian dài (từ những năm đầu của thế kỷ 20). -Những nghiên cứu đầu tiên về gia công cao tốc đã được thực hiện bởi Carl Salomon năm 1931.  -Ngày 27 Tháng Tư 1931, Friedrich Krupp AG đã được cấp bằng sáng chế của Đức về “method of machining metal or of materials behaving similarly when being machined with cutting tools”. Dựa trên các nghiên cứu cắt gọt kim loại được thực hiện bởi Carl. Salomon với thép, kim loại màu và ánh kim ở tốc độ cắt:  440 m / phút (thép); 1.600 m /phút (đồng),  2.840 m / phút (đồng) và lên đến 16.500 m / phút (nhôm)....

  ppt20p tinhyeumu25 07-10-2011 361 123   Download

 • COMPUTER NUMERICAL CONTROL PROGRAMMING BASICS A Primer for the SkillsUSA/VICA Championships Steve Krar Arthur Gill Distributed to educational administrators, instructors, students, and apprentices with the compliments of INDUSTRIAL PRESS, INC. publishers of MACHINERY’S HANDBOOK “The Bible of the Machine Trades” CALL FOR AUTHORS Industrial Press is expanding its list of professional and educational titles in addition to starting a new program in electronic publishing. If you have any suggestions or actual writing plans, we encourage you contact us.

  pdf0p nguyen8 30-11-2009 178 46   Download

 • Trong vài thập kỷ gần đây số lượng các hệ CNC tăng vọt trong mọi lĩnh vực sản xuất. Nhược điểm chung của chúng là ở chỗ, các thông số công nghệ, như vận tốc cắt và lượng chạy dao được áp đặt bởi người lập trình và phụ thuộc vào kinh nghiệm, hiểu biết của anh ta. Ngược lại, ý tưởng chứ đựng trong điểu khiển thích nghi là cải thiển năng suất hoặc chi phí gia công nhờ tính toán và thiết đặt các thông số công nghệ tối ưu ngay trong quá trình gia công. Trên thực...

  pdf9p trannhu 04-08-2009 1175 378   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2