intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ cấu nông sản

Xem 1-20 trên 2470 kết quả Cơ cấu nông sản
 • Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp "Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật của thiết bị cô đặc mật ong kiểu chân không dạng ống phối hợp công nghệ siêu âm" trình bày mô hình hoá và mô phỏng quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong bộ phận cô đặc để xác định một số thông số về cấu tạo và chế độ làm việc nhằm định hướng ban đầu cho việc thiết kế; Xác định được ảnh hưởng của một số thông số như nhiệt độ cô đặc, chiều cao vành dẫn chất lỏng, thời gian phát sóng siêu âm đến chất lượng sản phẩm, thời gian cô đặc, thời gian kết tinh trở lại và chí phí điện năng riêng làm cơ sở để hoàn thiện thiết kế thiết bị cô đặ...

  pdf179p vineville 03-02-2023 0 0   Download

 • Việc sử dụng enzyme trong sản xuất và đời sống ngày càng đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và thực tế cho thấy chế phẩm enzyme đang được sử dụng phổ biến ở nhiều nước đã mang lại lợi ích kinh tế khá lớn, đặc biệt các enzyme có khả năng phân hủy các hợp chất thơm đa vòng. Cùng tham khảo bài viết "Phân lập và tuyển chọn các chủng Aspergillus có khả năng sinh tổng hợp enzyme laccase" sau đây để nắm rõ hơn về enzyme laccase.

  pdf39p baphap06 31-01-2023 4 2   Download

 • Tài liệu "20 năm ngành Chăn nuôi thú y (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số kết quả nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất ngành chăn nuôi; Các thành tựu nghiên cứu nổi bật của ngành dinh dưỡng và thức ăn gia súc trong 20 năm qua và định hướng nghiên cứu trong 10 năm tới; Hiện trạng cơ cấu giống và công tác giống ở một số cơ sở chăn nuôi lợn phía Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf210p vidumbledore 24-01-2023 73 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng GIS và viễn thám trong phân tích biến động đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế" nhằm phân tích biến động đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền, thông qua thu thập ảnh viễn thám, văn bản, tài liệu, các điểm điều tra thực địa đã tiến hành phân loại được ảnh viễn thám của các năm 2010, 2015, 2019 của huyện Phong Điền. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 4   Download

 • Bài viết "Ứng dụng mô hình tối ưu hóa đa mục tiêu trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp" tổng quan khả năng ứng dụng mô hình tối ưu hóa đa mục tiêu trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp làm cơ sở khoa học cho người ra quyết định lựa chọn các phương án tối ưu, góp phần chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả hướng đến phát triển nền kinh tế nông nghiệp bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Nghiên cứu "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2019" đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nhưng vẫn đảm bảo nguồn an ninh lương thực của địa phương và quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Phân tích, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu Geodatabase cho thị trường nông sản nhóm cây trồng chủ lực tỉnh Gia Lai" với mục tiêu phân tích, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường nông sản tỉnh Gia Lai theo từng nhóm cây trồng chủ lực (cây lương thực, cây công nghiệp dài ngày, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả và rau, củ, quả). Từ đó là tiền đề cho các nghiên cứu khác đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • (NB) Giáo trình Tổ chức, quản lý sản xuất (Nghề: Cơ điện nông thôn - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những yêu cầu, nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy quản lý một cơ sở sản xuất, dịch vụ sửa chữa máy nông nghiệp; trình bày được nhiệm vụ và nội dung chiến lược của kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài vụ và công tác định mức lao động của một đơn vị sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p trangxanh0906 27-12-2022 9 2   Download

 • bài viết Kết quả chọn lọc và khảo nghiệm giống khoai lang KL03 nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang cho các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du, miền núi phía Bắc, giai đoạn 2011 - 2015 (Ngô Doãn Đảm và ctv., 2015) đã chọn lọc được một số giống khoai lang triển vọng có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt, năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh hại (bọ hà, thối củ, virus), thích ứng với điều kiện ngoại cảnh bất thuận được tiếp tục nghiên cứu chọn lọc và phát triển cho các tỉnh phía Bắc là yêu cầu cấp thiết trong sản xuất khoai lang hiện nay.

  pdf10p viharry 15-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết Phát triển kinh tế từ các mô hình nông lâm nghiệp ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trình bày thực trạng phát triển kinh tế từ các mô hình nông lâm nghiệp bền vững của huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ; Hiệu quả kinh tế của mô hình nông lâm nghiệp tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Giải pháp phát triển các mô hình nông lâm nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

  pdf8p viharry 15-12-2022 4 1   Download

 • Sổ tay hướng dẫn quy trình công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (Tập 1) giúp bà con nông dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quan tâm đến công nghệ này trả lời một số câu hỏi như: Công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước là gì, phạm vi ứng dụng và hiệu ích ra sao? Có những công nghệ tiên tiến tiết kiệm nước nào được áp dụng tại Việt Nam? Cần những điều kiện cơ bản như thế nào để áp dụng được? Làm thế nào để lựa chọn được công nghệ phù hợp với cây trồng của mình?...

  pdf52p trangcam0906 15-12-2022 14 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu của C. Mác về công xã nông thôn ở Ấn Độ giới thiệu những nghiên cứu của C. Mác về sự ra đời, cơ cấu tổ chức và những hạn chế của công xã nông thôn ở Ấn Độ. C. Mác nghiên cứu công xã nông thôn Ấn Độ làm tiền đề cho kết luận về xã hội phương Đông và phương thức sản xuất châu Á.

  pdf13p viwmotors 13-12-2022 18 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nông nghiệp ở huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam" là khái quát được lý luận và thực tiễn để hình thành khung nội dung nghiên cứu; xác định được tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực phát triển nông nghiệp; chỉ ra được mặt mạnh, yếu kém trong phát triển nông nghiệp của huyện; kiến nghị được cách thức phát triển nông nghiệp của huyện thời gian tới.

  pdf123p bigdargon05 02-12-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện Thăng Bình giai đoạn 2000-2010 và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện Thăng Bình trong thời gian tới.

  pdf96p bigdargon05 02-12-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Giải pháp đẩy mạnh chyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh" nhằm đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách đẩy mạnh chuyển dịch CCKT ngành nông nghiệp của huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf122p hoahuongduong205 02-12-2022 15 3   Download

 • Luận văn "Phát triển nông nghiệp bền vững ở Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam" có cấu trúc gồm 5 chương trình bày cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững; thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam trong thời gian vừa qua; một số giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015.

  pdf117p bigdargon05 02-12-2022 0 0   Download

 • Bài viết Thiết kế và chế tạo máy trồng tỏi nghiên cứu và chế tạo máy trồng tỏi phục vụ trong nông nghiệp. Máy trồng tỏi thay thế cho con người trong sản xuất tỏi, giúp nâng cao độ tin cậy, năng suất của người nông dân. Máy sử dụng bánh xính cao su để có thể di chuyển linh hoạt trên cát mà không làm hư đất; cơ cấu bánh xoay khoét lỗ lấy hạt giúp hạt được gieo đều, có thể thay đổi linh hoạt để phù hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau.

  pdf5p vizenvo 30-11-2022 9 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Quản lý hoạt động câu lạc bộ Tuồng trên địa bàn huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam" nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý các câu lạc bộ nghệ thuật nói chung và nghệ thuật Tuồng nói riêng, luận văn phân tích và làm rõ thực trạng về hoạt động quản lý các câu lạc bộ tuồng tại huyện Nông Sơn và đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ Tuồng của huyện trong thời gian tới.

  pdf121p matroicon2510 30-11-2022 9 2   Download

 • Đề tài "Phân tích thống kê tình hình phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005-2016" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về hoạt động sản xuất nông nghiệp; xác định hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thống kê phân tích tình hình phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phân tích thống kê tình hình phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005-2016.

  pdf119p bigdargon04 24-11-2022 4 0   Download

 • Đề tài "Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Cát tỉnh Bình Định" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận phát triển trang trại; thực trạng phát triển kinh tế trang trại; giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế.

  pdf103p bigdargon04 24-11-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ cấu nông sản
p_strCode=cocaunongsan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2