intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở triết học của dạy học

Xem 1-20 trên 245 kết quả Cơ sở triết học của dạy học
 • Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trên cơ sở khai thác triệt để các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học. Là phương hướng đổi mới phương pháp dạy và học môn toán ở bậc tiểu học. Một trong những biện pháp chủ yếu để đạt được mục đích trên là gây cho học sinh hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui bằng cách lôi cuốn các em vào những trò chơi toán học hấp dẫn, phù hợp với trình độ nhận thức, đặc điểm...

  doc28p phamlan 20-12-2010 1392 292   Download

 • Những năm gần đây, dưới ánh sáng của tri thức khoa học hiện đại, các quan niệm của chúng ta về sức khoẻ và bệnh tật ngày càng được mở rộng, các phương pháp phòng, điều trị bệnh tật và nâng cao sức khoẻ cũng trở nên phong phú và đa dạng hơn. Tuy nhiên, nếu đi sâu nghiên cứu tư tưởng của người xưa, đặc biệt là trong triết học và y học phương Đông cổ đại, chúng ta thấy ngay từ rất sớm, người phương Đông đã xây dựng một quan niệm khá toàn diện về các vấn...

  pdf6p sunshine_6 02-07-2013 88 7   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Tính tích cực học tập trong học phần "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh nêu lên cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp nâng cao tính tích cực học tập trong học phần "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf129p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 75 27   Download

 • Lí thuyết hoạt động khởi sinh biện chứng từ các quan điểm Triết học – Tâm lí. Các khái niệm hoạt động, đối tượng của hoạt động, nhu cầu, động cơ trong hoạt động cũng như mối liên hệ giữa chúng là cơ sở của Tâm lí học hoạt động được khái quát ở mức độ trừu tượng cao. Việc nghiên cứu làm sáng tỏ các khái niệm trên và mối liên hệ giữa chúng - để từ đó xác định các năng lực tiếp cận lí thuyết hoạt động và các biện pháp để rèn luyện các năng lực...

  pdf11p giadinhyenbank 25-05-2013 124 17   Download

 • Tạp chí Triết học số 5 (117), Tháng 8 - 2000 gồm có các chủ đề sau đây: Kỷ niệm 55 năm cách mạng Tháng Tám và quốc khánh 2 - 9, hướng tới Đại hội IX của Đảng, kỷ niệm 110 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 180 năm ngày sinh của Ph. Ăngghen, kỷ niệm 60 năm ngày mất của Phan Bội Châu, trao đổi ý kiến, thông tin, giới thiệu sách.

  pdf72p talata_1 14-10-2014 77 16   Download

 • Bài viết đề cập đến một số nội dung cơ bản của tư tưởng triết học pháp quyền Hegel trong tác phẩm “Những nguyên lý của triết học pháp quyền“ xuất bản năm 1821 tại Berlin. Ý chí là đối tượng nghiên cứu của triết học pháp quyền, Hegel đã phân tích sự triển khai cụ thể khái niệm tự do ý chí trong gia đình, xã hội công dân và nhà nước, từ đấy đưa ra kết luận rằng chỉ trong chế độ nhà nước quân chủ lập hiến, sự tự do cá nhân mới trở thành hiện thực, vì vậy, mỗi công dân hãy phấn đấu để trở thành thành viên của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 69 12   Download

 • Tạo chí Triết học Số 5 (123), Tháng 8 - 2001 gồm có các vấn đề sau đây: Nghị quyết IX của Đảng và thực tiễn cuộc sống, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị truyền thống và thách thức toàn cầu hóa, kỷ niệm 335 năm ngày sinh G.V. Lépnít, trao đổi ý kiến, ý kiến bạn đọc, thông tin.

  pdf63p talata_1 14-10-2014 56 11   Download

 • Nhưng muốn phát triển khoa học và triết học, thì trước hết phải khắc phục tính tư biện giáo điều, lề thói lý luận suông xa rời cuộc sống của triết học và khoa học cũ. Theo Ph.Bêcơn, triết học mới cần phải được coi là khoa học của mọi khoa học, hoặc là cơ sở của mọi khoa học. Mục đích của triết học và khoa học mới là xây dựng các tri thức lý luận chặt chẽ đầy tính thuyết phục về mọi lĩnh vực nghiên cứu như: Thượng đế, giới tự nhiên, con người, chứ không phải...

  pdf49p muaythai5 21-10-2011 162 45   Download

 • Hiện nay, có một số thuật ngữ triết học, chính trị học có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta nhưng chưa thật chính xác, đầy đủ do cách dịch chưa sát nguyên nghĩa hoặc do bản thân từ ngữ chuyển

  pdf9p abcdef_51 18-11-2011 99 15   Download

 • Chủ nghĩa Freud trở thành một trào lưu khá phổ biến từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, gắn với những biểu hiện khủng hoảng của văn hóa, xã hội. Các nhánh khác nhau của chủ nghĩa Freud bổ sung cơ sở triết học và phương pháp luận cho học thuyết của chủ nghĩa Freud mà chính Freud còn thiếu. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm về phân tâm học và tân phân tâm học qua bài viết sau đây.

  pdf9p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 116 13   Download

 • Hỗ trợ cho những vùng khó khăn để phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, đưa các vùng này vượt qua tình trạng kém phát triển. g) Mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại Trong nền kinh tế toàn cầu hoá, mở cửa nền kinh tế là cần thiết với tất cả các nước công nghiệp hóa, hiện đại hoá không thể thành công nếu không mở cửa nền kinh tế. Trong việc mở cửa hội nhập, phải đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên...

  pdf6p caott10 18-06-2011 67 6   Download

 • Triết học trước đây đều cố gắng giải thích về nguồn gốc, bản nguyên đầu tiên của thế giới.Cho nên mỗi một nhà triết học đều quan niệm về vật chất thông qua một dạng vật thể, vật chất cụ thể và coi nó là cơ sở, bản nguyên đầu tiên của mọi sự tồn tại.Ví dụ như triết học Trung Quốc cổ đại coi vũ trụ được hình thành bởi ngũ hành,triết học Hy Lạp cổ đại:Talet cho là nước, Anaximen cho là không khí, Lơxip và Đêmôcrit là nguyên tử… Thuyết nguyên tử cổ đại là một bước phát triển mới của chủ nghĩa duy vật,nó...

  doc13p ngock34nlu 10-11-2010 1290 861   Download

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng ý thức xã hội mới là vấn đề bức thiết. Xây dựng ý thức xã hội mới là sự nghiệp của toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Xây dựng ý thức xã hội mới, chúng ta cần phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 1308 219   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Việt Nam trong xu thế hội nhập & phát triển dưới con mắt triết học" được chia làm 2 phần: phần 1 cơ sở của đề tài, phần 2 thực trạng của vấn đề nghiên cứu. Cùng tham khảo bài tiểu luận dưới đây để nắm rõ nội dung cụ thể.

  doc38p galaxyhehe 24-06-2014 347 130   Download

 • Thế kỷ XXI là thế kỷ của “ tri thức”, thế kỷ của “ văn minh trí tuệ”. Tuy nhiên, để xóa dần khoảng cách về tri thức giữa các vùng miền thì các em học sinh ở miền núi, vùng sâu vùng xa những vùng đặc biệt khó khăn cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Và tất nhiên một điều không thể thiếu đó là yếu tố người thầy và cơ sở vật chất . Trong những năm gần đây quán triệt quan điểm của Đảng “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” toàn ngành giáo dục đã...

  pdf19p vachmauthu6_2305 18-03-2011 181 79   Download

 • Đề tài "Tìm hiểu tư tưởng nhân sinh quan trong triết học Khổng Tử" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 Khổng Tử và triết học Khổng Tử, chương 2 tư tưởng nhân sinh quan trong triết học Khổng Tử, chương 3 một số ảnh hưởng của tư tưởng nhân sinh quan trong triết học Khổng Tử đối với xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf60p ngocloipham 15-01-2016 300 79   Download

 • Trên cơ sở làm rõ tầm quan trọng của vấn đề nhân cách, vai trò của môn GDCD và thực trạng xây dựng và phát triển nhân cách học sinh THPT ở tỉnh Nam Định qua giảng dạy môn GDCD, từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp xây dựng và phát triển nhân cách tốt đẹp cho học sinh THPT tỉnh Nam Định, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH.

  pdf88p dellvietnam 23-08-2012 237 68   Download

 • Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, những tư tưởng cơ bản của Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc27p hpnguyen18 03-07-2018 412 75   Download

 • Theo Ph.Bêcơn, triết học mới cần phải được coi là khoa học của mọi khoa học, hoặc là cơ sở của mọi khoa học. Mục đích của triết học và khoa học mới là xây dựng các tri thức lý luận chặt chẽ đầy tính thuyết phục về mọi lĩnh vực nghiên cứu như: Thượng đế, giới tự nhiên, con người, chứ không phải là củng cố các đức tin mù quáng. Nhiệm vụ của triết học mới là đại phục hồi cho khoa học hay xây dựng khoa học mới bằng cách cải tạo toàn bộ tri thức hiện...

  pdf49p muaythai5 21-10-2011 182 60   Download

 • Câu 519: Theo quan đi m ể của CNDVBC luận điểm nào sau đây là sai? a. Chủ nghĩa duy vật đều thừa nhận nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con ngươì. b. CNDV đều thừa nhận nhận thức là sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan vào trong đầu óc con người dựa trên cơ sở thực tiễn. (b) c. CNDVBC thừa nhận nhận thức là quá trình phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan vào trong đầu óc con người trên cơ sở thực tiễn. Câu 520: Trường phái triết học nào cho thực tiễn...

  doc66p little_angel_0590 03-04-2011 178 56   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở triết học của dạy học
p_strCode=cosotriethoccuadayhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2