intTypePromotion=4
ANTS

Complex numbers primer

Xem 1-3 trên 3 kết quả Complex numbers primer
  • Hiện nay trường sô phức ℂ được xây dựng theo nhiều cách, trong đó có hai cách đại số thường sử dụng : ℂ là trường phân rã của đa thức bất khả quy 21x(trên ℝ) . 210xcó nghiệm trong ℂ , tức là tồn tại i∈ ℂ , 21i . Xem ℂ =2R={(a;b)}, xây dựng phép toán cộng và nhân thích hợp, rồi chứng minh (ℂ ,+,x) là một trường. Tác giả xây dựng ℂ trên tinh thần này . Phần lớn quy tắc tính được thao tác trên các ví dụ một cách hình thức. Tiếp theo là...

    pdf74p phuctran399 14-11-2010 146 39   Download

  • Tham khảo tài liệu 'số phức - complex numbers primer', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf20p 4everloveyou 29-06-2010 113 25   Download

  • Before I get started on this let me first make it clear that this document is not intended to teach you everything there is to know about complex numbers. That is a subject that can (and does) take a whole course to cover. The purpose of this document is to give you a brief overview of complex numbers, notation associated with complex numbers, and some of the basic operations involving complex numbers. This document has been written with the assumption that you’ve seen complex numbers at some point in the past, know (or at least knew at some point in...

    pdf26p phuctran399 05-11-2010 83 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Complex numbers primer
p_strCode=complexnumbersprimer

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản