intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghiệp hóa đô thị hóa

Xem 1-20 trên 3514 kết quả Công nghiệp hóa đô thị hóa
 • Đô thị hóa là một quy luật tất yếu, tỷ lệ đô thị hóa được xem là một chỉ báo về sự phát triển của một quốc gia, vùng miền, địa phương. Đô thị hóa không chỉ là sự mở rộng không gian địa lý của các thành phố, thị xã, mà còn là quá trình biến đổi dân cư. Nội dung bài viết giới thiệu những nét cơ bản về quá trình đô thị hóa ở Việt Nam từ khi đổi mới đất nước; dự báo xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 410 66   Download

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng; luận án "Việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng" đề xuất các giải pháp chủ yếu về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 53 8   Download

 • Các nguồn năng lượng mới như năng lượng gió, năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, đặc biệt năng lượng tái tạo từ sinh khối (biomass), v.v… vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của loài người. Vỡ vậy năng lượng hoá thạch, trong đó có năng lượng từ dầu khí, vẫn là những nguồn năng lượng không thể thay thế hiện nay và trong một giai đoạn dài nữa

  pdf65p banhukute 19-06-2013 75 13   Download

 • Đô thị hóa là nhân tố quan trọng của mọi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế, thương mại. Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh có những nét đặc trưng riêng gồm nhiều yếu tố phức hợp về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.

  pdf7p vichoji2711 04-05-2020 14 1   Download

 • Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị nhằm đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại hình đô thị, đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển của các đô thị Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề án này cùng với kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường là cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp...

  pdf130p lanlan38 01-04-2013 223 83   Download

 • Đề tài nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực của sự phát triển linh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con người … Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia từ tr ước đến nay. Một nước cho dù có tài nguyên...

  pdf31p akvevn 29-05-2011 824 253   Download

 • Đề tài: “Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18” Việc chuyển mình từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước là một tất yếu khách quan. Nền kinh tế này buộc các doanh nghiệp phải tự lo liệu các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức kinh doanh đến tiêu thụ sản phẩm. Do đó, cạnh tranh để tồn...

  pdf81p tieungot 21-01-2013 479 196   Download

 • Kinh tế trang trại là một khái niệm không còn mới với các nước kinh tế phát triển và đang phát triển. Song đối với nước ta đang còn là một vấn đề mới, do nước ta mới chuyển sang nền kinh tế thị trường nên việc nhận thức chưa đầy đủ về kinh tế trang trại là điều không thể tránh khỏi. Thời gian qua các lý luận về kinh tế trang trại đã được các nhà khoa học trao đổi trên các diễn đàn và các phương tiện thông tin đại chúng....

  pdf35p huemanvdoc 25-11-2009 377 174   Download

 • SỰ CẦN THIẾT CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA A. Đặt vấn đề Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNHHĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xa hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ...

  pdf11p caott6 22-05-2011 497 93   Download

 • Đất ở các khu vực công nghiệp và đô thị bị ô nhiễm như thế nào? Cập nhật 11:18, 24/7/2009, bởi VLoSer Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị cũng ảnh hưởng đến các tính chất vật lý và hoá học của đất. Những tác động về vật lý như xói mòn, nén chặt đất và phá huỷ cấu trúc đất do các hoạt động xây dựng, sản xuất và khai thác mỏ. Các chất thải rắn, lỏng và khí.

  pdf5p heoxinhkute8 27-12-2010 247 69   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2008 tác giả. Nguyễn Thị Trang Thanh, Thực trạng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp Nghệ An. Trong quá trình phát triển, nông nghiệp Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu.Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại...

  pdf8p phalinh14 07-08-2011 117 39   Download

 • Để đạt được những thành tựu to lớn và những bước tiến vượt bậc những thay đổi đó là bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế nước ta đó chính là công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Từ đất nước có nền kinh tế tiểu nông và nghèo nàn vậy để xoá bỏ đói nghèo lạc hậu và trở thành một đất nước có nền kinh tế phát triển thì sự tất yếu là phải đổi mới phải công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Tại đại hội Đảng...

  pdf15p notonline1122 21-02-2013 59 11   Download

 • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tác động đến sự biến đổi trong gia đình, cộng đồng xóm giềng ở nông thôn. Sự biến đổi nhiều hay ít, tùy thuộc vào sự phát triển của đô thị hóa, của tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khu vực phát triển mạnh theo hướng đô thị, con người sống theo lối sống đô thị, nghề nghiệp của cư dân đa dạng, quan hệ xóm giềng của họ sẽ thay đổi. Người dân không còn chú trọng đến mối quan hệ “chiều ngang - theo diện rộng” mà chuyển sang mối quan hệ của “chiều sâu”, quan hệ theo chuyên môn, nghề nghiệp.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 55 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu chính của khóa luận là khảo sát thực trạng giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hạt nhân ở đô thị hiện nay. Đề xuất các biện pháp về giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hạt nhân ở đô thị nhằm xây dựng gia đình văn hóa.

  pdf12p cumeo5000 16-08-2018 63 5   Download

 • Bài viết làm rõ những hạn chế trong nhận thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam thời gian qua, phân tích những hạn chế trong quá trình thực thi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện ở các khía cạnh: lựa chọn bước đi, cơ cấu vùng và liên kết vùng, cơ chế phát triển công nghiệp,… Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các giai đoạn tiếp theo.

  pdf12p kequaidan3 04-03-2020 30 5   Download

 • Trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển NNL ở một số quốc gia và địa phương nhằm tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích thực trạng NNL ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, từ đó đề xuất một số giải pháp để phát triển NNL trong tiến trình CNH, HĐH ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf68p bautroibinhyen1 02-11-2016 29 2   Download

 • Xử lý nước thải đô thị Nghiên cứu lựa chọn các công nghệ xử lý nước thải đô thị thích hợp trước hết nhằm bảo đảm yêu cầu vệ sinh, đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nước ta hiện nay. Thực hiện được nhiệm vụ này cũng chính là tạo tiền đề để chúng ta hướng đến một trường phái Việt trong lĩnh vực xử lý nước thải đô thị. Cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quá trình đô thị hoá ở nước ta...

  pdf9p heoxinhkute12 23-03-2011 380 145   Download

 • Đại hội cũng chi rõ, để thực hiện được mục tiêu trên thì vấn đề quan trọng có tính chất quyết định là thực hiện trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, thực hiện cơ giới hóa sản xuất, từ đó nâng cao năng suất lao động.

  doc2p kaka_nuce 15-04-2011 468 83   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam, phần 2 trình bày các nội dung: Mô hình công nghiệp hóa ở Việt Nam, lựa chọn mô hình công nghiệp hóa cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf195p doinhugiobay_09 06-01-2016 205 57   Download

 • Bài giảng "Môi trường đô thị" giới thiệu đến các bạn những nội dung về tính chất vật lý, tính chất hóa học, giải pháp xử lý nước thải công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt28p mailai20796 29-09-2015 127 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công nghiệp hóa đô thị hóa
p_strCode=congnghiephoadothihoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2