intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ước về quyền trẻ em

Xem 1-20 trên 55 kết quả Công ước về quyền trẻ em
 • Bài giảng Các nguyên tắc của Công ước về quyền trẻ em được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu sâu hơn về các nguyên tắc của Công ước về quyền trẻ em và diễn giải được ý nghĩa và mục đích của các nguyên tắc của Công ước về quyền trẻ em.

  pdf13p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 89 5   Download

 • Những giáo án bài Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em môn Giáo dục công dân lớp 6 được biên soạn chi tiết dành cho quý vị tham khảo. Qua bài Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em chúng ta hiểu được các quyền cơ bản của trẻ em theo công ước Liên Hợp Quốc, biết phân biệt những việc làm vi phạm quyền trẻ em và việc làm tôn trọng quyền trẻ em. Với những bài giáo án trên hy vọng mang đến cho quý thầy cô và các bạn một tài liệu tham khảo hay và hữu ích.

  doc11p phanchi2222 29-03-2014 1497 70   Download

 • Bài giảng: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em được trình bày rõ ràng, chi tiết giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết kế bài giảng. Dựa vào nội dung bài học giáo viên giúp cho các em biết được bốn nhóm quyền cơ bản và một số quyền trong bốn nhóm theo Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Tôn trọng quyền của mình và của mọi người. Thông qua những bài giảng trên giáo viên học hỏi cách thức và kinh nghiệm thiết kế bài giảng đạt chất lượng tốt hơn trong quá trình giảng dạy của mình.

  ppt23p aidiem22 27-03-2014 421 30   Download

 • Thông qua bài "Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em" thì chúng ta biết được các quyền cơ bản của trẻ em theo công ước. Hiểu ý nghĩa về quyền trẻ em và sự phát triển của trẻ em.

  doc8p quocy2324 22-03-2014 392 17   Download

 • Trong Luật nhân quyền quốc tế, quyền trẻ em được chế định chủ yếu trong Công ước về quyền trẻ em (CRC, năm 1989) và 2 nghị định thư không bắt buộc bổ sung CRC được thông qua năm 2000 (Nghị định thư về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, Nghị định thư về sự tham gia của trẻ em trong xung đột vũ trang). Trong đó khái niệm “Trẻ em” được xác định là những người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, đây là một điều luật mở cho các...

  pdf111p lalan38 01-04-2013 82 14   Download

 • Bài giảng Giáo dục quyền trẻ em trong trường tiểu học giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về quyền của học sinh, các hành vi giáo viên không được làm, các hành vi học sinh không được làm, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Với các bạn chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu hữu ích và cần thiết.

  ppt29p cocacola_08 14-11-2015 177 9   Download

 • Quyền được giáo dục là một quyền cơ bản của con người, được công bố qua Công ướng về quyền trẻ em. Tất cả chúng ta nên biết về quyền lợi này. Mục đích của META và tài liệu này là nhấn mạnh thực tế về quyền được giáo dục cho tất cả mọi người biết – phụ huynh, học sinh, giáo viên, các hiệu trưởng, nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức của nhà nước và thành phố. Để cho họ những lời khuyên, cách ngăn chặn sự phân biệt kỳ thị hoặc cách giải quyết nó. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf28p kaiyuan1121 18-08-2018 51 0   Download

 • Quyền trẻ em là những điều mà trẻ em được hưởng, được làm, được tôn trọng và thực hiện nhằm bảo đảm sự sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia của trẻ. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng về Quyền trẻ em" của Trần Công Bỉnh.

  ppt15p ngochuyen1234567 31-10-2015 245 45   Download

 • (bq) giải thích công ước về quyền của người khuyết tật giới thiệu với bạn nội dung tóm tắt của công ước về quyền của người khuyết tật cũng như lý do ra đời công ước đó. bạn sẽ được giới thiệu về quyền và trách nhiệm của mỗi người và những kế hoạch, chương trình, hoạt động mà chính phủ cần thực hiện để giúp trẻ em khuyết tật thực hiện các quyền của mình. bạn cũng sẽ biết được mình có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt.

  pdf24p chikychiky 20-10-2018 35 0   Download

 • Bài giảng Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC) nêu lên nhận thức sâu sắc hơn về trẻ em và hiểu được khái niệm Quyền Trẻ em; nêu được sự khác nhau giữa nhu cầu và quyền; hiểu được bối cảnh lịch sử, cấu trúc và tinh thần cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.

  pdf34p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 124 10   Download

 • Báo cáo bổ sung của NGO cho báo cáo định kỳ lần thứ ba, thứ tư của Chính phủ về kết quả thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2002-2007 nhằm đưa ra mục tiêu của báo cáo là đưa ra quan điểm của các tổ chức Phi chính phủ (NGO) về tình hình thực hiện Quyền Trẻ em ở Việt Nam, ñưa ra các khuyến nghị cho Báo cáo quốc gia để tăng cường và hỗ trợ công việc của Chính phủ về quyền trẻ em, và đưa ra kinh nghiệm của các tổ chức Phi chính phủ về việc thực hiện CRC tại Việt Nam.

  pdf54p hoa_loaken91 02-06-2014 84 5   Download

 • Bài viết đưa ra những nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên theo Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến các thuật ngữ .

  pdf11p viirene2711 12-10-2020 31 2   Download

 • Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cũng như những trẻ em khác đều có các quyền cơ bản được quy định trong Công ước về quyền trẻ em của Liên hợp quốc và Luật phòng chống HIV/ AIDS của Việt Nam. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cũng như những trẻ em khác đều có các quyền cơ bản được quy định trong Công ước về quyền trẻ em của Liên hợp quốc và Luật phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam....

  pdf32p sitachan 01-06-2013 56 5   Download

 • Tài liệu nhằm giúp các em nắm bắt được những kiến thức lý thuyết về Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, từ đó vận dụng vào làm những bài tập cụ thể SGK trang 31. Mời các em tham khảo.

  pdf7p chacvan04 07-04-2017 74 2   Download

 • Thông qua và mở cho các nước ký, phê chuẩn và gia nhập theo nghị quyết 44/25 ngày 20-11-1989 của đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. - Có hiệu lực từ ngày 2-9-1990 theo điều 49 của Công ước – Việt Nam phê chuẩn ngày 20-2-1990. Lời mở đầu Các quốc gia thành viên của công ước này, Xét rằng, theo các nguyên tắc đã công bố trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, công nhận phẩm cách vốn có cũng như các quyền bình đẳng không thể tước đoạt được của tất cả các thành viên trong gia đình của...

  pdf21p nine4219 20-08-2012 421 61   Download

 • Tài liệu "Tập huấn Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ" cung cấp những nội dung chính sau: Khái niệm về trẻ em và quyền trẻ em (QTE), giới thiệu về Công ước của Liêp hợp quốc (LHQ) về QTE, nhóm quyền được sống còn, nhóm quyền được bảo vệ, nhóm quyền được phát triển, nhóm quyền được tham gia, các nguyên tắc của công ước LHQ về QTE, nâng cao hiểu biết về sự tham gia của trẻ, xây dựng kế hoạch tập huấn vỡ kế hoạch thực hiện về QTE vỡ sự tham gia của trẻ em. Mời tham khảo.

  pdf75p tangtuy06 01-04-2016 166 25   Download

 • Bài viết này sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người và được thực hiện với ý định trở thành tài liệu tham khảo có tính cập nhật và toàn diện cho tất cả các bên tham gia trong công tác thúc đẩy an sinh cho trẻ

  pdf10p sieunhansoibac3 12-04-2018 14 0   Download

 • Bài viết này tổng kết những thành tựu và hạn chế trong công tác lập pháp ở Việt Nam về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em khi Việt Nam tham gia công ước CRC, tìm kiếm những biện pháp của mình để thực hiện các quyền chung của tất cả trẻ em.

  pdf5p nguaconbaynhay9 04-12-2020 17 0   Download

 • 1. Kiến thức: Hiểu Quyền được tham gia của trẻ em và các điều khỏan trong Công ước có liên quan đến Quyền này Trách nhiệm của người lớn và trẻ em trong việc thực hiện Quyền tham gia của trẻ em 2. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp: Nâng cao sự tự tin của trẻ trong quá trình tương tác với người khác, bày tỏ suy nghĩ, sáng kiến, nhu cầu đồng thời nêu bật những thắc mắc, câu hỏi của các em Kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ: giúp các em chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác để đáp ứng các Quyền của...

  doc6p thinhlu 04-09-2011 232 30   Download

 • MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: - Giúp học sinh hiểu các quyền cơ bản của trẻ em, ý nghĩa của quyền trẻ em. - Phân biệt được những việc làm vi phạm quyền trẻ em và việc làm tôn trọng quyền trẻ em. - Học sinh tự hào là tương lai của dân tộc và nhân loại. Biết ơn những người đã chăm sóc, dạy dỗ, đem lại cuộc

  pdf5p abcdef_26 03-09-2011 566 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Công ước về quyền trẻ em
p_strCode=conguocvequyentreem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2