intTypePromotion=4
ADSENSE

Creating mdi applications

Xem 1-2 trên 2 kết quả Creating mdi applications
  • Agenda: Introduction Windows Forms, How to handle events in Windows Forms, Adding controls to forms (design-time), Dynamically adding controls to Forms (runtime), Using Complex Controls, Creating GUI Components, Working with Menu, Creating MDI applications with Windows Forms, Deploying Windows Forms Applications.

    ppt18p nguyenvanhi 19-11-2010 160 51   Download

  • Thiết kế form bằng visual studio. net cho phép chúng ta thiết kế giao diện ứng dụng trực quan bằng cách kéo thả các điều khiển. Bạn có thể điều chỉnh vị trí các điều khiển, thiết lập các thuộc tính thông qua cửa sổ thuộc tính, và tạo các điều kiện cho các điều khiển

    pdf14p ruavanguom 17-10-2012 80 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Creating mdi applications
p_strCode=creatingmdiapplications

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản