Đại cương tài chính

Xem 1-20 trên 2157 kết quả Đại cương tài chính
 • Chương 5 Cung cầu tiền tệ thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: lý thuyết cầu tiền tệ, các khối tiền tệ trong lưu thông, các chủ thể cung tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf10p pnq9292 20-09-2014 65 11   Download

 • Chương 14 Thanh toán và tín dụng quốc tế thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf7p pnq9292 20-09-2014 49 9   Download

 • Chương 6 Ngân hàng trung ương thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quá trình ra đời của ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và vai trò quản lý vĩ mô của ngân hàng trung ương,...

  pdf9p pnq9292 20-09-2014 46 6   Download

 • Chương 4 Lãi suất thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và phân loại lãi suất, lãi suất và tỷ suất lợi tức, các nhân tố tác động đến lãi suất, cấu trúc rủi ro và kỳ hạn lãi suất.

  pdf10p pnq9292 20-09-2014 36 6   Download

 • Chương 8 Tài chính công-chính sách tài khóa thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tài chính công, ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa.

  pdf16p pnq9292 20-09-2014 49 6   Download

 • Chương 10 Các trung gian tài chính thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm các trung gian tài chính, vai trò các trung gian tài chính, một số trung gian tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf9p pnq9292 20-09-2014 41 6   Download

 • Chương 12 Tài chính quốc tế thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán, sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài.

  pdf12p pnq9292 20-09-2014 43 6   Download

 • Chương 7 Lạm phát thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và phân loại lạm phát, nguyên nhân lạm phát, tác động lạm phát, các biện pháp kiểm soát lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf8p pnq9292 20-09-2014 48 5   Download

 • Chương 9 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính, cơ chế tài chính, thu thập và lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf10p pnq9292 20-09-2014 61 5   Download

 • Chương 11 Ngân hàng thương mại thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: hình thành và phát triển ngân hàng, chức năng ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng, các nghiệp vụ cơ bản, thu thập và chi phí ngân hàng.

  pdf5p pnq9292 20-09-2014 37 5   Download

 • Chương 15 Thị trường tài chính thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sự hình thành thị trường tài chính, cơ cấu thị trường tài chính, thị trường tài chính tiền tệ, thị trường vốn.

  pdf11p pnq9292 20-09-2014 48 5   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong "Bài giảng Đại cương Tài chính: Chương 1" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm tài chính, bản chất tài chính, chức năng tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf9p pnq9292 20-09-2014 41 4   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong "Bài giảng Đại cương Tài chính: Chương 2" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sự ra đời tiền tệ, các chế độ tiền tệ, chức năng tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf10p pnq9292 20-09-2014 46 4   Download

 • Chương 3 Tín dụng thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và chức năng tín dụng, vai trò tín dụng, các hình thức tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf12p pnq9292 20-09-2014 53 4   Download

 • Hoạt động thu - chi tiền tệ của các chủ thể. Khái quát: tài chính phản ánh hoạt động chuyển giao tiền tệ để thỏa mãn các nhu cầu của các chủ thể kinh tế.

  pdf9p thanhthao100 04-11-2011 39 8   Download

 • Sự ra đời và phát triển phạm trù tài chính gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và nền kinh tế hàng hóa. Tài chính gắn với các chủ thể sử dụng = hình thành các khâu tài chính: Tài chính công Tài chính doanh nghiệp Các định chế tài chính Tài chính cá nhân và hộ gia đình.

  pdf9p newbievnx 17-03-2011 77 10   Download

 • Đề tài đánh giá hệ thống các chính sách đãi ngộ tài chính tại Công ty TNHH Triệu Mạnh, từ đó bổ sung những giải pháp cụ thể giúp công ty hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ tài chính của Công ty. Nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ tài chính chính là giải pháp giúp tăng cường sự gắn kết của người lao động với công ty.

  pdf76p thangnamvoiva30 02-11-2016 36 2   Download

 • Các trung gian tài chính là những tổ chức thực hiện huy động nguồn tiền của những người tiết kiệm cuối cùng (Ultimate Savers) và sau đó cung cấp cho những người cần vốn cuối cùng (Ultimate Borrowers)

  pdf9p truongan 13-11-2009 214 121   Download

 • Tài liệu tham khảo môn Tài chính tiền tệ_ Chương " Ngân hàng Trung ương"của PGS.TS Sử Đình Thành dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

  pdf9p truongan 13-11-2009 241 108   Download

 • Tài chính quốc tế là tổng thể các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị gắn liền với sự chuyển dịch các nguồn lực tài chính giữa các quốc gia với nhau. Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế: - Sự phân công lao động và hợp tác quốc tế - Sự phát triển các hoạt động đầu tư quốc tế

  pdf12p truongan 13-11-2009 197 107   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đại cương tài chính
p_strCode=daicuongtaichinh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản