intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại cương về logic học

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đại cương về logic học
 • Giáo trình Kỹ thuật xung số cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về kỹ thuật số; Flip - Flop; Mạch đếm và thanh ghi; Mạch logic MSI; Họ vi mạch TTL - CMOS; Bộ nhớ; Kỹ thuật ADC - DAC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf59p namkimcham25 19-07-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu - Bài 14: Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Khái niệm về kịch bản biến đổi khí hậu; lôgic của bài toán nghiên cứu biến đổi khí hậu; các bước hình thành kịch bản biến đổi khí hậu; các bước xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho khu vực, quốc gia, vùng lãnh thổ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p runordie4 27-06-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách "Toán logic & kỹ thuật số" được biên soạn để giúp các sinh viên, các cán bộ nghiên cứu hiểu biết sâu sắc về các hệ thống điện tử số hiện đại, làm cơ sở cho việc làm chủ và có thể sáng tạo ra các hệ thống điện tử số mới. Sách được viết dựa trên đề cương môn học Kỹ thuật số đã được thông qua và thống nhất trong cả nước. Nội dung của cuốn sách có bố cục gồm 2 phần chính, phần 1: Cấu trúc toán Logic. Phần này chủ yếu nêu lên các vấn đề cơ bản của toán Logic - rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf168p cucngoainhan4 26-11-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Logic học đại cương: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa về phép chứng minh, phép bác bỏ. Cấu tạo của phép chứng minh và cấu tạo của phép bác bỏ. Các phương pháp chứng minh và các phương pháp bác bỏ. Các quy tắc cho luận đề, luận cứ, luận chứng của phép chứng minh và bác bỏ.

  pdf16p conbongungoc09 05-08-2021 52 8   Download

 • Mục đích của Bài giảng Logic học đại cương: Chương 4 là giúp sinh viên hiểu và trình bày chính xác nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của từng quy luật. Vận dụng kiến thức về từng quy luật trong việc giải bài tập và trong quá trình tư duy của bản thân.

  pdf76p conbongungoc09 05-08-2021 34 7   Download

 • Bài giảng Logic học đại cương: Chương 1 Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của logic học cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về logic và logic học; Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của logic học; Lịch sử hình thành và phát triển của logic học; Quá trình nhận thức, các hình thức và quy luật của tư duy. Tính chân thực của tư tưởng và tính đúng đắn về hình thức của tư duy; Mối quan hệ giữa logic và ngôn ngữ; Ý nghĩa của việc học, nghiên cứu logic học.

  pdf25p conbongungoc09 05-08-2021 30 9   Download

 • Bài giảng Logic học: Chương 1 Đại cương về logic học cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhận thức và tư duy, logic học là gì, ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ vị từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf12p elysale 17-06-2021 23 0   Download

 • Bài giảng Logic học: Chương 1 - Đại cương về Logic học cung cấp cho người học những kiến thức như: Logic học là gì? Quá trình nhận thức của tư duy; Hình thức – quy luật của logic; Sự hình thành và phát triển; Phân loại logic học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p elysale 17-06-2021 48 1   Download

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 Logic-tập hợp-ánh xạ-số phức cung cấp cho người học các kiến thức: đại cương về logic, sơ lược về lí thuyết tập hợp, ánh xạ, số phức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf79p agatha25 19-05-2021 33 3   Download

 • Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thông tin và tin học, lịch sử máy tính, phân loại máy tính, các hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, đại số logic. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf44p lovebychance03 04-05-2021 24 2   Download

 • Kỹ thuật số là học phần cơ sở của chương trình đào tạo đại học ngành học ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông học phần được bố trí giảng dạy sau môn kỹ thuật điện tử, kỹ thuật xung. Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về toán logic, các phần tử logic và các phần tử nhớ, phương pháp thiết kế các hệ mạch tổ hợp, các bộ đếm và các hệ mạch dãy có nhớ khác.

  pdf11p lovebychance01 17-04-2021 23 0   Download

 • Học phần Thiết kế logic mạch số giúp người học hiểu được những kiến thức để thiết kế các mạch logic: Mạch tổ hợp, mạch dãy đồng bộ, mạch dãy không đồng bộ; thiết kế dùng các vi mạch MSI và LSI; thiết kế được các mạch tổ hợp cũng như các mạch dãy. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để biết thêm các nội dung chi tiết về môn học.

  pdf11p lovebychance01 17-04-2021 29 0   Download

 • Logic học đại cương là học phần tự chọn của chương trình đào tạo đại học ngành tài chính ngân hàng. Học phần được bố trí giảng dạy trước các học phần chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Mệnh đề, các phép toán logic; hàm mệnh đề; khái niệm và quan hệ giữa các khái niệm; các công thức, quy tắc suy luận; các phép suy luận, suy diễn; phương pháp chứng minh, bác bỏ và giả thuyết.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 50 3   Download

 • "Đề cương chi tiết bài giảng môn Đại số tuyến tính và hình học giải tích" thông tin đến người học những kiến thức về logic, tập hợp, ánh xạ, cấu trúc đại số; ma trận, định thức; hạng của ma trận, ma trận khả nghịch; hệ phương trình tuyến tính; bài tập và kiểm tra...

  pdf57p gaocaolon10 03-03-2021 47 1   Download

 • "Bài giảng Logic học - Bài 1: Nhập môn Logic học" trình bày đại cương về logic học; logic học nhằm xây dựng hứng thú học tập logic học và vận dụng logic học vào việc học tập, rèn luyện và trong ứng xử.

  pdf25p nguathienthan10 26-02-2021 51 5   Download

 • Do vai trò to lớn của toán học trong đời sống khoa học kỹ thuật hiện đại nên các kiến thức và phương pháp toán học là công cụ thiết yếu giúp cho học sinh học tập tốt các môn học khác, giúp cho các em học sinh phát triển các năng lực tư duy và phẩm chất trí tuệ, rèn luyện óc trừu tượng, suy luận hợp logíc. Ngoài ra nó còn giúp cho học sinh tính cần cù nhẫn nại, tự lực tự cường, tính cẩn thận, chính xác... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p capheviahe26 02-02-2021 22 2   Download

 • "Bài giảng Logic học đại cương - Bài 5: Các quy luật cơ bản của tư duy Logic hình thức" giúp cho sinh viên xác định được khái niệm về quy luật, quy luật tư duy; cơ sở hình thành, nội dung, cách vận dụng từng quy luật của logic hình thức.

  pdf26p kequaidan9 16-12-2020 49 4   Download

 • "Bài giảng Logic học đại cương - Bài 1: Nhập môn Logic học đại cương" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho sinh viên tri thức “logic học là một khoa học” về đối tượng của logic học, các nhiệm vụ của logic học, vị trí, ý nghĩa của khoa học tâm lí trong cuộc sống của con người.

  pdf27p kequaidan9 16-12-2020 41 6   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Logic học đại cương - Bài 3: Hình thức tư duy phán đoán" để nắm được khái quát về phán đoán; phân loại phán đoán; tính chu diên của các thuật ngữ; quan hệ giữa các phán đoán cơ bản – hình vuông logic; phán đoán phức.

  pdf27p kequaidan9 16-12-2020 43 6   Download

 • "Bài giảng Logic học đại cương - Bài 4: Hình thức tư duy suy luận" thông tin đến các bạn kiến thức về phân loại suy luận; khái quát về suy luận; suy luận diễn dịch; suy luận quy nạp; suy luận tương tự.

  pdf25p kequaidan9 16-12-2020 52 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đại cương về logic học
p_strCode=daicuongvelogichoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2