intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại dương thế giới

Xem 1-20 trên 2197 kết quả Đại dương thế giới
 • Nguồn gốc và các dạng ô nhiễm Đại dương Thế giới Những thập niên gần đây nổi cộm lên vấn đề gia tăng các tác động nhân sinh tới các hệ sinh thái biển do hậu quả ô nhiễm biển và đại d-ơng. Sự lan truyền của nhiều chất ô nhiễm đã đạt tới quy mô địa ph-ơng, khu vực và thậm chí toàn cầu. Vì vậy, ô nhiễm các biển, đại d-ơng và sinh giới đã trở thành một vấn đề quốc tế quan trọng nhất và sự tất yếu phải bảo vệ môi tr-ờng biển khỏi ô nhiễm...

  pdf18p camlaichanh 21-11-2011 92 23   Download

 • Kiểm soát tổng hợp toàn cầu Đại dương Thế giới Sự cần thiết phát hiện những biến đổi phi tự nhiên trong cấu trúc và hoạt động của các hệ sinh thái biển, cũng nh- để định chuẩn các tác động nhân sinh tới Đại d-ơng Thế giới đã phát sinh nhu cầu tổ chức và thực hiện kiểm soát tổng hợp toàn cầu đối với đại d-ơng. 9.1. Định nghĩa kiểm soát Sự cần thiết thành lập hệ thống kiểm soát quốc tế về môi tr-ờng lần đầu tiên đ-ợc đặt vấn đề vào năm 1971 bởi Uỷ ban Khoa...

  pdf6p camlaichanh 21-11-2011 69 17   Download

 • Theo quan niệm truyền thống , hải dương học là khoa học nghiên cứu những quá trình vật lý, hóa học, sinh học và địa chất học diễn ra trong đại dương thế giới và trên các biên của nó.

  pdf10p vitconsieuquay 18-08-2011 139 37   Download

 • Mô hình hóa sự lan truyền các chất ô nhiễm trong đại dương Tìm kiếm những ph-ơng tiện tích cực đấu tranh chống ô nhiễm môi tr-ờng biển là một trong những vấn đề thời sự của khoa học hiện đại. Một trong các h-ớng của vấn đề này là nghiên cứu các quá trình tự làm sạch khỏi chất ô nhiễm của biển và đại d-ơng. Trong môi tr-ờng biển, bên cạnh những quá trình sinh học và lý - hóa học, có tác động làm giảm nồng độ tạp chất, thì các quá trình thủy động lực cũng...

  pdf21p camlaichanh 21-11-2011 82 19   Download

 • Hiện trạng ô nhiễm nước Đại Dương Nhiều nghiên cứu do các đợt khảo sát của Liên Xô và n-ớc ngoài thực hiện trên đại d-ơng đến nay đã cho phép chúng ta hình thành một loạt kết luận chung về trạng thái ô nhiễm hóa học n-ớc Đại d-ơng Thế giới (Simonov, 1983, 1985; Izrael, Sh-ban, 1985). Tr-ớc hết, đã xác định đ-ợc rằng sự ô nhiễm bởi nhiều hợp phần đã mang tính toàn cầu. Thực tế, tất cả các chất gây ô nhiễm với nồng độ nhỏ hay lớn, d-ới dạng này hay dạng khác đã phát...

  pdf16p camlaichanh 21-11-2011 64 16   Download

 • Cân bằng các chất ô nhiễm trong đại dương Những kết quả nghiên cứu về cân bằng các chất ô nhiễm cung cấp cơ sở để dự báo động thái ô nhiễm của các vùng n-ớc biển và đại d-ơng theo những giá trị cho tr-ớc về phát thải các chất ô nhiễm, xây dựng những khuyến cáo về chế độ phát thải tối -u và xác định các mức chịu tải cho phép tới hạn hay dung l-ợng dung hòa của biển với các chất ô nhiễm. ...

  pdf8p camlaichanh 21-11-2011 69 15   Download

 • Những cơ sở sinh thái học nhân sinh đại dương và dung lượng dung hòa của các hệ sinh thái biển 8.1. Sinh thái học nhân sinh đại d-ơng – h-ớng nghiên cứu khoa học mới trong hải d-ơng học Do kết quả tác động nhân sinh, trong đại d-ơng xuất hiện những nhân tố sinh thái bổ sung, có khả năng thúc đẩy những tiến hóa tiêu cực của các hệ sinh thái biển. Sự phát hiện ra các nhân tố này đã kích thích triển khai những nghiên cứu cơ bản sâu rộng trong Đại d-ơng Thế giới...

  pdf6p camlaichanh 21-11-2011 77 13   Download

 • Tài liệu đọc thêm dành cho chuyên đề: Giáo dục Đại học thế giới và Việt Nam tập hợp những bài viết như lược sử giáo dục đại học và những vấn đề của trường đại học đương đại; giáo dục đại học hôm nay, ngày mai; đổi mới giáo dục đại học là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu gắn đào tạo với nhu cầu xã hội,... Mời các bạn tham khảo.

   

  pdf275p taukhongso11 22-05-2015 144 43   Download

 • Tài liệu Cơ sở hải dương học do Phạm Văn Huân biên soạn gồm 7 chương, phần 1 của Tài liệu trình bày nội dung từ chương 1 đến chương 4. Đề cập đến các vấn đề sau: hình thái học đại dương thế giới, đáy đại dương, những đặc trưng vật lý của nước biển, chế độ nhiệt muối và những quá trình xáo trộn trong đại dương.

  pdf45p colendaica32 31-05-2014 198 36   Download

 • Bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm Vấn đề bảo vệ môi tr-ờng biển hiện nay đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Việc giải quyết vấn đề này có thể bằng con đ-ờng đề ra những văn bản luật pháp ở cấp độ quốc gia và quốc tế và thành lập các cơ quan chuyên môn có chức năng giám sát sự tuân thủ pháp luật của tất cả những ng-ời sử dụng n-ớc. 11.1. Những đặc điểm cơ bản của pháp luật quốc gia về bảo vệ môi tr-ờng biển Trong hai chục năm gần đây, việc...

  pdf12p camlaichanh 21-11-2011 110 29   Download

 • Phương tiện kỹ thuật bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm Ph-ơng tiện kỹ thuật bảo vệ môi tr-ờng biển khỏi ô nhiễm hiện hành dùng để loại bỏ các chất độc hại từ các nguồn thải tầu biển cũng nh- để chống rò rỉ dầu th-ờng xuyên xảy khi khai thác các dàn khoan trên thềm lục địa hay trong sự cố với các tầu chở dầu. Việc phòng ngừa ô nhiễm môi tr-ờng biển khỏi các nguồn trên đất liền qua dòng n-ớc sông hay qua khí quyển chỉ có thể bằng cách áp dụng trên toàn cầu...

  pdf7p camlaichanh 21-11-2011 103 24   Download

 • Bài giảng Hải dương học: Chương 1 có nội dung trình bày các kiến thức về biển và đại dương như trái đất - đại dương thế giới, địa hình đáy biển và đại dương, trầm tích đại dương.

  pdf159p mynhanvole91 08-07-2014 98 17   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình đổi mới đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội, cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cũng gặp không ít những thách thức, khó khăn. Bởi vì, trong bối cảnh hiện nay trước sự biến đổi phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, trước chiến lược diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tìm mọi...

  pdf82p dellvietnam 24-08-2012 195 53   Download

 • Thế giới quan khoa học là cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và định hướng đúng đắn cho hoạt động thực tiễn. Hay nói cách khác, thế giới quan khoa học có vai trò quan trọng trong nhận thức và cải tạo thực tiễn. Do đó, việc giáo dục, bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng - thế giới quan khoa học cho đội ngũ cán bộ của Đảng không chỉ là việc làm thường xuyên, lâu dài mà còn là vấn đề cấp thiết trong công cuộc đổi mới...

  pdf90p vascaravietnam 15-08-2012 147 31   Download

 • Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể tham khảo bộ sưu tập bài giảng Thực hành Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương cho giảng dạy và học tập. Qua bài học, học sinh cần nắm được có mấy loại dông biển trong các đại dương. Đặc điểm của các dòng biển và sự chuyển động của chúng trong các đại dương. Trình bày được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới. Sử dụng bản đồ “Các dòng biển trong đại dương thế giới” để kể tên một số dòng biển lớn và hướng chảy của chúng.

  ppt15p chieutim_33 05-03-2014 532 31   Download

 • Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 9 đến chương 16 với các nội dung: dự báo thời tiết và dịch vụ khí tượng, đại dương thế giới và các đặc điểm cơ bản của nó, đáy đại dương thế giới, tính chất lý - hóa của nước biển, nhiệt độ nước biển và đại dương, sóng biển, dao động mực nước đại dương thế giới, hiện tượng thủy triều và các hải lưu.

  pdf64p kloi1122 17-10-2017 129 26   Download

 • Một số giáo án Thực hành Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương được chúng tôi tuyển chọn trong bộ sưu tập là tài liệu tham khảo dành cho bạn đọc. Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức để trình bày hướng chuyển động các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới. Nêu ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng. Có kĩ năng sử dụng bản đồ các dòng biển trong đại dương thế để kể tên một số dòng biển lớn và hướng chảy của chúng dòng biển Gơn-xtrim,Cư-rô-si-ô, Pê-ru, Ben-ghê-la.

  doc4p quehuong_22 05-03-2014 419 16   Download

 • Các Quá trình tự làm sạch môi trường biển khỏi những chất ô nhiễm Tự làm sạch đ-ợc hiểu là tập hợp các quá trình vật lý, hóa học, vi sinh học và thủy sinh học gây nên sự phân hủy, sử dụng các chất ô nhiễm và dẫn đến phục hồi các đặc tr-ng tự nhiên của n-ớc biển vốn có ở trạng thái không ô nhiễm. T-ơng tự, theo Tiêu chuẩn Nhà n-ớc của Liên Xô 17403– 72, “tự làm sạch” là tập hợp tất cả những quá trình tự nhiên trong n-ớc ô nhiễm h-ớng tới phục...

  pdf9p camlaichanh 21-11-2011 65 15   Download

 • Những nồng độ tới hạn cho phép của các chất ô nhiễm trong môi trường nước Những nồng độ tới hạn cho phép (NĐTHCP) của các chất ô nhiễm mang chức năng quan trọng về chuẩn hóa chất l-ợng n-ớc, nhằm đảm bảo sức khoẻ dân c- (con ng-ời và thủy sinh vật) và điều chỉnh các khả năng phát thải những chất ô nhiễm vào môi tr-ờng n-ớc. Khái niệm về NĐTHCP dựa trên quan niệm về tính chất có ng-ỡng trong tác động của các hóa chất (Pravđin, 1934). Nội dung của quan niệm đó là: đối với...

  pdf7p camlaichanh 21-11-2011 65 15   Download

 • Cây cầu này được xây dựng trên không, xuyên qua rừng cây rậm rạp, giúp bạn có cảm giác mình đang thực hiện một cuộc đi dạo giữa những tán cây. Nằm tại khu rừng quốc gia Bavarian ở Neuschonau (Đức), đây là cây cầu đi bộ trên không dài nhất thế giới (dài 1.300m), giúp bạn có cảm giác như "bay bay" giữa những tán cây. Con đường mòn giữa thiên nhiên tuyệt vời này dẫn đến nơi cao nhất chính là một tòa tháp cao 44m. ...

  doc2p phuong_trinh_123 16-05-2013 68 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đại dương thế giới
p_strCode=daiduongthegioi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2