intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại số cơ bản

Xem 1-20 trên 20385 kết quả Đại số cơ bản
 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam" nghiên cứu các vấn đề cơ bản của thẻ thanh toán, một phương tiện thanh toán hiện đại gắn liền với sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với những tiện ích mà thẻ thanh toán mang lại cho khách hàng, cho ngân hàng và cho nền kinh tế. Phân tích thực trạng phát triển thẻ thanh toán tại NHTMCP Công Thương VN trong những năm qua để có cái nhìn bao quát hơn.

  doc182p trananh2212 20-09-2022 6 0   Download

 • Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng công tác QLNN về DL trên địa bàn quận Thanh Khê, luận văn "Quản lý nhà nước về du lịch trên đại bàn quận Thanh Kê, thành phố Đà Nẵng" đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường QLNN về DL tại quận Thanh Khê trong thời gian đến.

  pdf122p unforgottennight04 14-09-2022 1 0   Download

 • Luận văn "Quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum" đã hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; làm rõ thực trạng công tác quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum; đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

  pdf138p unforgottennight04 14-09-2022 2 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đất nông nghiệp của huyện Tu Mơ Rông, luận văn "Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum" đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  pdf176p unforgottennight04 14-09-2022 5 0   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, xử lý số liệu thực nghiệm trong phân tích, cân bằng hóa học. Cuối mỗi chương có phần bài tập và lời giải một số bài tập điển hình, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf167p bakerboys10 07-09-2022 8 1   Download

 • Tiếp nhận văn hóa Âu-Mỹ từ 1975 đến nay: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với Việt Nam từ năm 1975 đến nay; Sự tiếp thu văn hóa pháp lý Âu - Mỹ vào Việt Nam qua nội dung các bản hiến pháp; Đặc trưng tư duy dân chủ phương Tây hiện đại và ảnh hưởng đối với Việt Nam; Một số đặc trưng tư duy dân chủ của phương Tây hiện đại với tính cách một giá trị chủ đạo của văn hóa và ảnh hưởng đối với Việt Nam; Sự đổi mới tư duy chính trị ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa; Ảnh hưởng của tư duy lý luận văn học phương Tây hiện đại đối với Việt Nam.

  pdf98p runordie8 05-09-2022 5 0   Download

 • Cuốn sách 399 câu hỏi - đáp về lịch sử văn hóa Việt Nam, tập 1 cung cấp kiến thức văn hóa lịch sử thông qua các dạng câu hỏi - đáp về chủ đề tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam, các dân tộc và những danh nhân văn hóa Việt Nam nổi tiếng thế giới. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Những khái niệm cơ bản về văn hóa, Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử, văn hóa Việt Nam thời Bắc thuộc, Văn hóa Việt Nam thời kỳ tự chủ Đại Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf226p runordie8 05-09-2022 7 0   Download

 • Quyển sách "Tủ sách bách khoa Phật giáo: Thiền Tông" được biên dịch dựa vào sách Thiền tông của giáo sư Phan Quế Minh, nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức căn bản, nhưng cũng khá đầy đủ về một phương thức tu tập có nguồn gốc sâu xa từ Ấn Độ cổ đại đó là Thiền tông.

  pdf192p runordie8 05-09-2022 8 0   Download

 • Tủ sách bách khoa Phật giáo: Thiền Tông - Phần 2 gồm có một số nội dung: Tình hình kinh tế của Thiền Lâm đời Đường, Hoàng Long Tam Quan, điểm đặc sắc của phái Dương Kỳ, Công Án Thiền, Khán Thoại Thiền, Mặc Chiếu Thiền, tư tưởng đặc sắc của Minh Giáo Khế Tung, Đại Huệ Tông Cảo và Thuyết Tâm Trung Nghĩa, Niệm Phật Thiền, trào lưu tham thiền học phật của giới sĩ đại phu đời Tống, nguyên nhân tham thiền của giới đại phu đời Tống, sự ảnh hưởng của Thiền Tông đối với lý học, nguồn gốc thuyết Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ, giá trị của Tổ Đường Tập, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục,….

  pdf192p runordie8 05-09-2022 5 0   Download

 • Văn hóa trong sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: Phần 1 gồm có những nội dung: Chương 1 – Nông thôn nông nghiệp nước ta và đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương 2 – Khảo sát một số lĩnh vực trong đời sống văn hóa — xã hội nông thôn đồng bằng sông Hồng; Chương 3 – Văn hóa làng xã trong việc xây dựng đời sống, kinh tế - xã hội nông thôn đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa; Chương 4 – Làng nghề, một yếu tố văn hóa truyền thống trong sự phát triển kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng.

  pdf73p runordie8 05-09-2022 4 0   Download

 • Văn hóa Phùng Nguyên là văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại đồng thau Việt Nam ở lưu vực sông Hồng, là cội nguồn đầu tiên của nền Văn minh Việt cổ ở buổi đầu thời dựng nước. Cuốn sách "Di tích Văn Hóa Phùng Nguyên" của nhà Khảo cổ học Hán Văn Khẩn giới thiệu khá công phu những địa điểm thuộc Văn hóa Phùng Nguyên, những di tích mới được thám sát, những di tích đã được khai quật,... nhằm cung cấp đến bạn đọc, những ai đang quan tâm đến lĩnh vực khảo cổ, muốn tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc.

  pdf125p runordie8 05-09-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính đề cập khá đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích về phong tục gia đình, thôn xóm, trong xã hội. Việt Nam phong tục là tư liệu cần thiết để suy cổ nghiệm kim. Cuốn sách gồm có 3 thiên, tập trung nói về phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng và phong tục xã hội. Trong ebook Phong tục Việt Nam: Phần 1 sau đây sẽ trình bày một số phong tục truyền thống trong gia đình và trong làng xóm như: Cha mẹ với con, anh chị em, thân thuộc, phụng sự tổ tôn, đạo làm con, thượng thọ, việc tế tự, nhập tịch, đại-hội, lễ kỳ an, chùa chiền, hương ẩm,...

  pdf241p runordie8 05-09-2022 2 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp đến nguồn lợi thủy sản tại khu bảo tồn Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam" tập trung đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp hoạt động đánh bắt tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đến nguồn lợi thủy sản nhằm cung cấp cơ sở khoa học để Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đối với nghề này trong thời gian đến.

  pdf10p tieuvulinhhoa 22-09-2022 56 1   Download

 • Giáo trình "Bản đồ địa hình" được soạn thảo cho sinh viên đại học chuyên ngành bản đồ, trắc địa, địa chính và địa lý. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về những vấn đề chung của bản đồ địa hình; cơ sở toán học của bản đồ địa hình; nội dung và hệ thống ký hiệu của bản đồ địa hình; tổng quát hóa các yếu tố nội dung cơ bản của bản đồ địa hình và phương pháp thể hiện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf154p lacvuchi 09-09-2022 5 2   Download

 • Giáo trình "Trắc địa" được kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho học viên những nội dung về: những kiến thức cơ bản của trắc địa; lý thuyết về sai số trong đo đạc; đo góc; đo chiều dài;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p lacvuchi 09-09-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Đo đạc cơ bản (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) cung cấp cho học viên những nội dung về: đo góc và thiết bị đo góc; kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy kinh vĩ; công tác chuẩn bị tại một trạm đo; các phương pháp đo góc bằng và góc đứng; các nguồn sai số và độ chính xác trong đo góc bằng, góc đứng; đo dài và thiết bị đo dài;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p lacvuchi 09-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật đo lường điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trung cấp) được kết cấu gồm 5 bài, cung cấp cho học viên những nội dung về: đại cương về đo lường điện; các loại cơ cấu đo thông dụng; đo các đại lượng điện cơ bản; sử dụng các loại máy đo thông dụng; đo các đại lượng không điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p lacvuchi 09-09-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành may (Nghề: May thời trang - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại và quá khứ, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; nhận biết được các từ vựng về giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt và kỳ nghỉ.

  pdf46p lacvuchi 09-09-2022 6 1   Download

 • "Giáo trình Xã hội học đại cương" phần 1 trình bày đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu của xã hội học; Sự ra đời của xã hội học và một số mô hình lý thuyết xã hội học; Cơ cấu xã hội; Hành động xã hội và tương tác xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p viastonmartin 08-09-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Trắc địa cơ sở 1 (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên nêu được khái niệm và phân loại, bình sai đơn giản các lưới khống chế đo vẽ; đọc, phân loại và sử dụng tờ bản đồ, phân loại các phương pháp thành lập, độ chính xác của tờ bản đồ. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 được chia sẻ dưới đây!

  pdf82p lacvuchi 09-09-2022 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đại số cơ bản
p_strCode=daisocoban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2