Đại số cơ bản

Xem 1-20 trên 14830 kết quả Đại số cơ bản
 • Bài 10 của bài giảng Đại số cơ bản hướng dẫn người học tìm hiểu về không gian vectơ. Nội dung bài giảng gồm có một số nội dung sau: Các khái niệm cơ bản; độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính; hạng của một hệ vectơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nganga_04 27-09-2015 20 3   Download

 • Cùng tiếp tục củng cố và nâng cao kiến thức đại số cơ bản qua những bài tập về không gian véctơ trong bài giảng. Hy vọng những hướng dẫn giải trong bài tập này sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các bạn.

  pdf5p nganga_04 27-09-2015 14 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại số cơ bản', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p kieudinhtuan 05-05-2010 123 22   Download

 • Trong bài 18 sẽ trình bày về không gian vectơ Euclide với những nội dung cơ bản như: Các khái niệm cơ bản; hệ trực giao, hệ trực chuẩn, cơ sở trực giao, cơ sở trực chuẩn; hình chiếu trực giao và đường trực giao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p nganga_04 27-09-2015 23 7   Download

 • Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cơ sở, số chiều của không gian vectơ. Nội dung chính được trình bày gồm: Cơ sở, tính chất cơ bản của không gian vectơ hữu hạn chiều, tọa độ của vectơ trong cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

  pdf6p nganga_04 27-09-2015 23 4   Download

 • Bài này cung cấp cho người học các kiến thức về không gian vectơ con với một số nội dung cơ bản như: Định nghĩa không gian vectơ con, tiêu chuẩn của không gian vectơ con, số chiều của không gian con, không gian giao và không gian tổng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p nganga_04 27-09-2015 20 3   Download

 • Trong bài này sẽ trình bày các kiến thức về ánh xạ tuyến tính với những nội dung cơ bản như: Định nghĩa và ví dụ về ánh xạ tuyến tính, các tính chất cơ bản của ánh xạ tuyến tính, định lý cơ bản về sự xác định của ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p nganga_04 27-09-2015 19 2   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 1-TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf7p trungtran4 27-08-2010 172 68   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 11-12-13-TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf13p trungtran4 27-08-2010 119 54   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 10-TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf7p trungtran4 27-08-2010 159 53   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 9-TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf4p trungtran4 27-08-2010 144 49   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 8-TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf6p trungtran4 27-08-2010 129 48   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 3-TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf3p trungtran4 27-08-2010 108 47   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 4-TS Trần Huyền bàm sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf5p trungtran4 27-08-2010 128 45   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 14 TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf4p trungtran4 27-08-2010 104 42   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 15 TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf5p trungtran4 27-08-2010 110 41   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 5-TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf5p trungtran4 27-08-2010 112 39   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 6-TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf5p trungtran4 27-08-2010 132 38   Download

 • Ôn tập đại số cơ sở bài 7-TS Trần Huyền bám sát nội dung ra đề trong chương trình tuyến sinh, không những giúp sinh viên có tâm thế vững vàng trong kỳ thi mà có thể tự đào tạo mình, tự học, tự đánh giá. Tài liệu được biên soạn một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích. Chúc cá bạn sinh viên thành công.

  pdf4p trungtran4 27-08-2010 124 38   Download

 • Bài này cung cấp cho người học các dạng bài tập về không gian véctơ và hướng dẫn giải các bài tập này. Mời các bạn cùng tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân.

  pdf5p nganga_04 27-09-2015 34 8   Download

Đồng bộ tài khoản