intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đặng văn vũ

Xem 1-20 trên 11944 kết quả Đặng văn vũ
 • Bài viết trình bày mô tả đặc điểm siêu âm 2D và đàn hồi sóng biến dạng 2 chiều (2D-SWE) u vú. Xác định giá trị kết hợp của 2D-SWE và siêu âm 2D trong chẩn đoán ung thư vú. Đối tượng và phương pháp: 107 bệnh nhân nữ có u vú được chỉ định siêu âm 2D và đo vận tốc sóng biến dạng (SWV) trong u bằng phương pháp 2D-SWE, phân loại theo BIRADS 2013 và hướng dẫn của WFUMB 2015. Đối chiếu với kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật.

  pdf6p vialicene 19-07-2024 1 1   Download

 • Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (Mẫu 01/TP-HGTM-sđ) quy định chi tiết tại thông tư số 03/2024/TT-BTP, Điều 8 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Môn học "Marketing trong khu vực công" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể mô tả được các khái niệm về maketing trong khu vực công, xác định được nhu cầu người dân đối với hàng hóa và dịch vụ công và hiểu được tư duy maketing trong khu vực công; Vận dụng được các công cụ marketing khác như nhận dạng thương hiệu, hợp tác, mạng xã hội (social marketing);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hoangvanlong23 16-07-2024 1 1   Download

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản (Mẫu TP-ĐGTS-05-sđ) ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Việc ban hành Thông tư mới nhằm phục vụ cho việc tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo thống nhất các trường thông tin trong biểu mẫu với Luật Cư trú, Luật Căn cước. Từ đó, đảm bảo thuận tiện hơn cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

  doc3p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (Mẫu TP-ĐGTS-09-sđ) ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Việc ban hành Thông tư mới nhằm phục vụ cho việc tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo thống nhất các trường thông tin trong biểu mẫu với Luật Cư trú, Luật Căn cước. Từ đó, đảm bảo thuận tiện hơn cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (Mẫu TP-ĐGTS-11-sđ) được ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Việc ban hành Thông tư mới nhằm phục vụ cho việc tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo thống nhất các trường thông tin trong biểu mẫu với Luật Cư trú, Luật Căn cước. Từ đó, đảm bảo thuận tiện hơn cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Đơn đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-01-sđ) ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BTP. Việc ban hành Thông tư mới nhằm phục vụ cho việc tra cứu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo thống nhất các trường thông tin trong biểu mẫu với Luật Cư trú, Luật Căn cước. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết!

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn đồ án môn học Kinh tế xây dựng và nghiệp vụ đấu thầu" là một tài liệu giúp sinh viên thực hiện đồ án môn học dạng mở; gồm 2 chương, số liệu đầu bài, phần phụ lục kèm theo là những số liệu thực tế hoặc gợi ý giả định và tập bản vẽ các mẫu nhà để sinh viên tham khảo và tính toán. Kết cấu cuốn Hướng dẫn gồm 2 chương và 4 phụ lục, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p tuongmothua 11-07-2024 4 4   Download

 • Bài viết nhận diện, phân ch giá trị biểu đạt, giá trị thẩm mỹ của hai kiểu không gian nghệ thuật trong thơ Thiền (mà kệ là một trong những dạng thức nổi bật): không gian chùa chiền và không gian vũ trụ. Thông qua đây, chúng tôi có cơ sở vững chắc để khẳng định giá trị của thơ Thiền cũng như những đóng góp quan trọng của bộ phận văn học Phật giáo cho nền văn học dân tộc.

  pdf8p gaupanda041 11-07-2024 1 0   Download

 • Bài viết sẽ làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc khai thác dịch vụ cung cấp của hệ sinh thái đất ngập nước ven biển nhằm phục vụ sử dụng hợp lý các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển.

  pdf10p vialicene 02-07-2024 1 0   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc. Để có thể khai thác phát triển ngành du lịch các tỉnh Tây Bắc nhằm xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng; trước hết cần có sự đầu tư lớn về hệ thống giao thông đường bộ, đường không, đường thủy để du khách có thể dễ dàng tiếp cận được các khu, điểm du lịch của địa phương.

  pdf12p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 13/2023/TT-BLĐTBXH về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề. Thông tư này căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;...

  pdf2p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Thông tư số 14/2023/TT-BLĐTBXH về ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 19 ngành, nghề.

  pdf2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Thông tư số 40/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài.

  pdf4p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Vấn đề hạn hán trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã và đang hạn chế sự phát triển nền kinh tế của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, đồng thời tàn phá môi trường, môi sinh, tác động mạnh đến đời sống kinh tế - xã hội, nhất là người nông dân. Nghiên cứu này thực hiện đánh giá nguy các kịch bản biến đổi khí hậu trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

  pdf13p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Bài viết này giới thiệu hệ thống hỗ trợ ra quyết định WRICosMaDSS được phát triển bởi Viện Khoa học tài nguyên nước trên nền tảng WebGIS. Hệ thống cho phép người dùng quản lý và hiển thị tất các loại dữ liệu có nguồn gốc khác nhau phục vụ cho công tác quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL).

  pdf12p viwalton 02-07-2024 4 3   Download

 • Trong nghiên cứu này, sử dụng số liệu gió tái phân tích ERA5 độ phân giải 0,25 độ và sóng tái phân tích ERA5 độ phân giải 0,5 độ với tần suất 01 giờ/số liệu làm đầu vào cho bộ công cụ DNORA để mô phỏng trường sóng từ 00h ngày 01/11 đến 23h ngày 04/11/2017. Kết quả mô phỏng trường sóng bằng bộ công cụ DNORA là một miếng ghép để hoàn thiện bức tranh phân tích về hệ quả mưa, gió, sóng lớn, nước dâng,…do bão gây ra nhằm góp phần phục vụ hiệu quả công tác giảm thiểu rủi ro do bão gây ra cho khu vực Nam Trung Bộ.

  pdf10p viwalton 02-07-2024 2 2   Download

 • Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư này hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu, gồm: a) Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án, dự toán mua sắm theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Đấu thầu; Mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp,...

  pdf16p zizaybay1105 21-06-2024 0 0   Download

 • Luật số 60/2014/QH13 - Luật Hộ tịch quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch; Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p zizaybay1105 21-06-2024 2 0   Download

 • Luật số 68/2020/QH14 - Luật Cư trú quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p zizaybay1105 21-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2