intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá nguy cơ Sức khỏe môi trường

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đánh giá nguy cơ Sức khỏe môi trường
 • Sân bay Đà Nẵng là căn cứ không quân lưu trữ số lượng lớn chất Da cam và các chất diệt cỏ khác trong chiến dịch Ranch Hand 1961-1971 và hiện là một trong 3 điểm nóng ô nhiễm dioxin nghiêm trọng nhất tại Việt Nam. Nghiên cứu này áp dụng Khung đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường (ĐGNCSKMT) để đánh giá nguy cơ sức khỏe do phơi nhiễm với dioxin trong thực phẩm của người dân sống xung quanh điểm nóng ô nhiễm dioxin sân bay Đà Nẵng. Quá trình ĐGNCSKMT có sự tham gia của các bên liên quan.

  pdf11p trinhthamhodang6 07-07-2020 26 0   Download

 • Bài báo này xem xét về các chương trình đào tạo, nghiên cứu và chính sách về đánh giá nguy cơ Sức khỏe môi trường ở Việt Nam hiện nay. Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp có thể áp dụng toàn diện phương pháp đánh giá nguy cơ Sức khỏe môi trường ở Việt Nam. Kết quả của đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường cần gắn chặt với công việc xây dựng chính sách bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

  pdf9p trinhthamhodang6 07-07-2020 14 0   Download

 • Nội dung bài giảng giúp sinh viên mô tả được các bước xác định vấn đề SKMT-NN trình bày được lý thuyết về xác định các yếu tố nguy cơ SKMT-NN áp dụng được nội dung lượng giá mối quan hệ liều đáp ứng,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt34p uocvong09 16-10-2015 99 11   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Đánh giá nguy cơ sức khoẻ môi trường nghề nghiệp" trình bày từ bài 3 đến bài 5 với các nội dung: đánh giá phơi nhiễm, mô tả nguy cơ và truyền thông nguy cơ và nhận thức nguy cơ sức khỏe môi trường nghề nghiệp.

  pdf79p kloi123 21-09-2017 130 10   Download

 • Có nhiều yếu tố nguy cơ hóa học, sinh học và vật lý tồn tại trong môi trường gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người. Đánh giá nguy cơ là một công cụ và phương pháp quan trọng nhằm đưa ra đánh giá khoa học về mức độ của một nguy cơ cụ thể, từ đó đưa ra các biện pháp khác nhau để kiểm soát nguy cơ.

  pdf6p thanos2 22-05-2018 24 1   Download

 • Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp cho GDP của đất nước nói chung và đối với nền kinh tế nông thôn nói riêng. Tuy nhiên, một trong những thách thức đang đặt ra đối với các nhà quản lý là vấn đề môi trường và sức khỏe cộng đồng đang bị ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của các làng nghề. Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả chọn đề tài "Khảo sát và đánh giá nguy cơ ô nhiễm các hợp chất flo hữu cơ (PFCs) trong nước và trầm tích tại một số làng nghề dệt nhuộm, tái chế giấy, nhựa".

  pdf117p change13 07-07-2016 88 15   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng sức khỏe tâm thần của những người lao động trong 10 ngành nghề lao động đặc biệt; xác định các yếu tố nguy cơ do điều kiện lao động ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần; xây dựng các giải pháp can thiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf255p tsmttc_009 12-08-2015 77 11   Download

 • Mục tiêu bài học nhằm trình bày được nội dung và vai trò của vệ sinh học môi trường và nghề nghiệp trong việc phát hiện và kiểm soát các yếu tố nguy cơ môi trường và nghề nghiệp; các khái niệm cơ bản về yếu tố nguy cơ, đánh giá nguy cơ môi trường và nghề nghiệp.

  pdf8p uocvong09 16-10-2015 46 2   Download

 • Phần 2 tài liệu Sức khỏe con người trong độc học môi trường (In lần thứ 3) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính, đánh giá độ an toàn, đánh giá nguy cơ của chất độc, ảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khỏe con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p tradaviahe18 27-03-2021 4 1   Download

 • Nội dung của giáo trình được thể hiện qua 6 chương: Chương 1 - Một số khái niệm về độc học, môi trường và sức khoẻ con người; Chương 2 - Các dạng độc chất; Chương 3 - Sự hấp thụ, phân bố và đào thải; Chương 4 - Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính; Chương 5 - Đánh giá độ an toàn; Chương 6 - Đánh giá nguy cơ của độc chất; Chương 7 - Ảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khoẻ con người. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf159p fpt_12 24-05-2013 147 37   Download

 • Nội dung của giáo trình được thể hiện qua 6 chương: Chương 1 - Một số khái niệm về độc học, môi trường và sức khoẻ con người; Chương 2 - Các dạng độc chất; chương 3 - Sự hấp thụ, phân bố và đào thải; chương 4 - Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính; chương 5 - Đánh giá độ an toàn; chương 6 - Đánh giá nguy cơ của độc chất; chương 7 - ảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khoẻ con người.

  pdf164p beepbeepnp 21-06-2013 153 35   Download

 • Mục tiêu đề tài: đánh giá thực trạng của công tác xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng tới môi trường vùng nghiên cứu; đánh giá nguy cơ và ảnh hưởng của các loại bao bì thuốc BVTV trong nông nghiệp đến sức khoẻ của cộng đồng; trên cơ sở đó đề xuất ra các biện pháp nhằm nâng cao ý thức người dân địa phương cũng như hiệu quả công tác quản lý, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng tại địa phương.

  doc97p ngoccuongbeo 14-10-2014 452 128   Download

 • Do công nghệ sản xuất lạc hậu, cơ sở hạ tầng, trình độ lao động và dân trí nhiều hạn chế... nên sự phát triển không bền vững của các làng nghề tái chế kim loại ở đồng bằng sông Hồng đã và đang làm tăng mức phát thải chất ô nhiễm, gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng [5]. Trong thực tế, hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (TTCN) là một trong những nguồn chủ yếu phát thải kim loại nặng (KLN) vào môi trường, sau đó KLN xâm...

  pdf6p shop_123 09-05-2013 106 19   Download

 • Sự bùng nổ nhanh chóng của sản xuất và sử dụng các hạt nano thiết kế đã vượt qua khả năng của cộng đồng khoa học để theo dõi sự hiện diện của họ trong môi trường. Nếu không có dữ liệu đo lường, nó không phải là có thể đánh giá liệu những lời hứa của các hạt nano được đi kèm với nguy cơ sức khỏe sinh thái, con người đáng kể. Nhiều cơ quan quốc gia và quốc tế và các nhóm nghiên cứu đã được công nhận khoảng cách này và đưa vào chương trình nghiên cứu nơi để giải quyết...

  pdf24p giangsinh_trang 05-01-2012 64 14   Download

 • Bài giảng trình bày những kiến thức cơ bản về khái niệm vệ sinh môi trường nói chung, vệ sinh lao động lao động, các tiêu chuẩn vệ sinh nói chung và vệ sinh nơi làm việc, các yếu tố nguy cơ môi trường nơi làm việc và trong cộng đồng; đặc điểm, phương pháp thực hiện và ứng dụng các công cụ và các kỹ thuật theo dõi, đánh giá hiện trạng các yếu tố nguy cơ vật lý và hoá học trong cộng đồng và nơi làm việc.

  ppt27p uocvong09 16-10-2015 80 12   Download

 • Để sống một cuộc sống có nghĩa là chấp nhận rủi ro. Trong thực tế, một sự tồn tại rủi ro là không thể. Tất cả mọi người được tiếp xúc với các nguy cơ sức khỏe từ lúc thụ thai cho đến khi chết. lớn nhất rủi ro trong cuộc sống là được sinh ra. Được sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường chỉ là 50-50 đề xuất. 1 Sau đó, mỗi người chúng ta được tiếp xúc với các rủi ro có thể dẫn đến một quang phổ kết quả, bao gồm các tổn thương nhỏ, bệnh tật nghiêm trọng đòi hỏi...

  pdf47p bengoan741 22-12-2011 54 10   Download

 • Đánh giá nguy cơ sức khỏe tiềm năng con người của cyanide trong nước và đất là phức tạp. hóa học khác biệt giữa các hợp chất xyanua. Cyanide hóa học và điều kiện môi trường ảnh hưởng đến nguy cơ sức khỏe tiềm năng con người trong một số tiềm năng, cách phát hành từ một môi trường nguồn (ví dụ, đất) để một phương tiện tiếp xúc (ví dụ, không khí), và hấp thụ vào cơ thể như một hàm tiếp xúc với tuyến đường, thời gian tiếp xúc, và vốn có độc tính. Ví dụ, tiếp xúc cấp tính để miễn...

  pdf22p hoakimthienduong 20-12-2011 65 8   Download

 • Đánh giá nguy cơ độc tính, một công cụ phổ biến trong khoa học quản lý, các dự án hoặc đặc điểm tiềm năng và mức độ cho một tình huống nhất định để dẫn đến một tác dụng phụ được xác định có hiệu lực. Nó thường liên quan đến việc xem xét một tỷ lệ tiếp xúc, sau đó so sánh tỷ lệ có liên quan đến một phản ứng độc hại cho.

  pdf32p giangsinh_trang 05-01-2012 44 7   Download

 • Môi trường lao động (MTLĐ) ở một số cơ sở chế biến thuỷ sản (CBTS) tại thành phố Đà Nẵng tiềm ẩn một số nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp. Một số mối nguy hại thường xuyên trong ngành CBTS này là: vi khí hậu xấu, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp, ẩm ướt, ánh sáng không đủ, các hơi khí độc. Nồng độ H2S và NH3 ở một số cơ sở CBTS tại thành phố Đà Nẵng đều nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn vệ sinh lao động.

  pdf7p vimariecurie2711 01-08-2019 37 3   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại khu vực nội thành Hà Nội và đánh giá thực trạng sức khỏe cộng đồng có nguy cơ bị ảnh hưởng do ô nhiễm không khí bởi các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

  pdf6p hanh_tv10 11-01-2019 54 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá nguy cơ Sức khỏe môi trường
p_strCode=danhgianguycosuckhoemoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2