intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá sự thôi nhiễm

Xem 1-20 trên 323 kết quả Đánh giá sự thôi nhiễm
 • Đánh giá kết quả của các phản ứng LAMP trong chẩn đoán virus gây tiêu chảy cấp ở lợn hiện tại là tốn thời gian và làm tăng nguy cơ tạp nhiễm cho các phản ứng tiến hành sau đó. Do vậy, trong nghiên cứu này đã phát triển phương pháp LAMP kết hợp sử dụng chỉ thị màu kép cho chẩn đoán phát hiện PEDV.

  pdf7p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Trên cơ sở đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, nghiên cứu hướng đến đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p bakerboys02 10-05-2022 5 3   Download

 • Luận văn làm rõ trên phương diện lý luận gồm các dấu hiệu pháp lý về tội chứa mại dâm, trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người phạm tội trong Bộ luật hình sự và nêu lên đánh giá tình hình tội phạm này trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian 5 năm (2010 - 2014). Trên cơ sở đó, đưa ra những tồn tại trong thực tiễn xét xử; từ đó đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về tội chứa mại dâm.

  pdf101p badbuddy09 29-03-2022 3 1   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý, TNHS đối với người phạm tội. Phân tích, đánh giá thực tiễn xét xử tội tổ chức đánh bạc của TAND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, từ đó chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của BLHS về tội tổ chức đánh bạc và các tội phạm khác có liên quan.

  pdf91p badbuddy08 25-03-2022 2 0   Download

 • Luận văn ở sự so sánh với pháp luật triều Lê, pháp luật nhà Thanh, pháp luật phương Tây. Tuy không phải ở tất cả mọi điểm đều được so sánh (vì như thế là nhiệm vụ của một đề tài khác). Song đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà luận văn đề ra và nó cũng đem lại một số kết quả bước đầu trong việc góp phần đánh giá đúng đắn hơn về nền pháp luật triều Nguyễn.

  pdf129p badbuddy08 16-03-2022 5 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là để làm rõ một số nội dung pháp lý, cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề TNPL của đối tượng nộp thuế do vi phạm pháp luật HQ về TXK, TNK. Qua đó, đánh giá tổng thể thực trạng áp dụng trong những năm qua, chỉ ra những tồn tại, đồng thời có sự so sánh quy định này với quy định của một số nước trên thế giới để kiến nghị việc hoàn thiện pháp luật về HQ khi thực hiện việc quản lý TXK, TNK trước yêu cầu đổi mới và hoàn thiện các quy định pháp luật này tại Việt Nam.

  pdf102p badbuddy07 11-03-2022 4 2   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn và lý luận, đánh giá việc áp dụng các biện pháp tăng nặng trách nhiệm hình sự trong các vụ án mà đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, luận văn góp phần làm sáng tỏ các quy định của pháp luật hình sự về việc áp dụng các biện pháp tăng nặng nói chung và việc áp dụng cụ thể các quy định này đối với người phạm tôi chưa thành niên nói riêng nhằm đạt và hiệu quả cao nhất trong việc áp dụng thực tiễn, đồng thời đưa ra một số ý kiến đánh giá và đóng góp xây dựng và đưa ra một số giải pháp mới.

  pdf105p badbuddy06 04-03-2022 1 0   Download

 • Luận văn nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận, đánh giá những thành tựu đã đạt được, chỉ ra những vướng mắc và các yêu cầu của thực tiễn đối với công tác THQCT và KSHĐTP trong giai đoạn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của VKSNDTP Hải Phòng, từ đó có những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đồng thời nhằm nâng cao uy tín, vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp trong quá trình đấu tranh, phòng, chống tội phạm; bảo vệ quyền và tự do của con người.

  pdf140p badbuddy06 04-03-2022 4 0   Download

 • Trên cơ sở đánh giá thực tiễn pháp luật và việc áp dụng các quy định của pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu từ năm 2009-2013, đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt tài sản, góp phần hoàn thiện Bộ luật hình sự đồng thời tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thi hành các quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự đối với các tội này.

  pdf92p badbuddy06 04-03-2022 4 0   Download

 • Kim loại vi lượng là thành phần tất yếu của tự nhiên. Tuy nhiên hàm lượng của chúng ngày càng tăng cao trong môi trường bao gồm thủy vực, dưới các hoạt động phát thải của con người. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng riêng lẻ và kết hợp của đồng (Cu) và crôm (Cr) ở nồng độ từ 5 – 500 µg/L lên sự phát triển của bèo tấm ở điều kiện phòng thí nghiệm trong thời gian 10 ngày.

  pdf7p vikissinger 03-03-2022 4 0   Download

 • Gạo cẩm đang được sử dụng như một loại thực phẩm chức năng giúp cải thiện sức khoẻ con người. Chọn tạo giống lúa cẩm có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng tốt, hàm lượng anthocyanin cao và nhiễm nhẹ sâu bệnh là hết sức cần thiết. Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá đặc điểm nông sinh học, năng suất và chất lượng của một số dòng lúa cẩm mới tại Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

  pdf10p vikissinger 03-03-2022 4 0   Download

 • Mục đích của đề tài là nghiên cứu một cách chuyên sâu về vấn đề miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, đánh giá những quy định trong Bộ luật dân sự 2005, Luật Thương mại 2005 về căn cứ miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng của Việt Nam trong thời gian qua để chỉ ra những hạn chế, bất cập trong cơ chế xây dựng pháp luật, từ đó đề ra phương hướng hoàn thiện nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho các tổ chức cá nhân tham gia quan hệ hợp đồng, góp phần tạo dựng môi trường xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh văn minh, lành mạnh.

  pdf82p badbuddy03 22-02-2022 19 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn của phân cấp quản lý nhà nước về xây dựng; đánh giá thực trạng phân cấp quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương về xây dựng; tổng hợp những nhược điểm, tồn tại đồng thời tìm ra nguyên nhân để kiến nghị các biện pháp đổi mới nhằm phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cấp thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf130p badbuddy03 22-02-2022 17 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn này là trên cơ sở tiếp cận tổng thể, phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ khái niệm bảo hiến và những điểm còn bất cập, hạn chế trong hoạt động của các cơ quan có nhiệm vụ bảo hiến đến việc bảo đảm thực thi, tôn trọng các quy định của Hiến pháp nước ta, đồng thời hướng tới xây dựng, hoàn thiện cơ chế bảo hiến.

  pdf87p badbuddy03 22-02-2022 10 1   Download

 • Việc chưa phân loại ngay từ đầu nguồn sẽ dẫn đến mùi hôi, rỉ nước, làm mất thẩm mỹ cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy mục tiêu đề tài “Máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ gia đình” nhằm khắc phục hạn chế tối đa việc rác hữu cơ gây mùi, rỉ nước. Với nhiều lần so sánh và thử nghiệm,“Máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ gia đình” đã giúp người dân có thể sử lý rác hữu cơ một cách đơn giản, không mất thời, xử lý mùi hôi và giảm gây ô nhiễm môi trường. “Máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ gia đình” là bạn đồng hành của mỗi nhà.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 7 0   Download

 • Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, tác giả không nghiên cứu toàn bộ những vấn đề thuộc chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề trách nhiệm b ồi thường thiêṭ haị do ngườ i chưa thành niên gây ra cho ngườ i khác mà thôi. Đồng thời, trên cơ sở kết quả nghiên cứu từ đề tài này và có đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật của một số vụ việc đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tác giả mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật.

  pdf126p badbuddy05 21-02-2022 5 0   Download

 • Nhiễm khuẩn vết mổ là một trong bốn loại nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp. Nó làm kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị và là nguyên nhân tử vong ở người bệnh được phẫu thuật trên toàn thế giới. Sử dụng kháng sinh dự phòng là một trong các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ.

  pdf12p viclerkmaxwel 16-02-2022 1 0   Download

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về tội phạm giết người và hoạt động kiểm sát điều tra vụ án giết người của Viện kiểm sát; đánh giá thực tiễn tình hình hoạt động kiểm sát điều tra tội giết người trên địa bàn TP.HCM trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2016 của Viện kiểm sát và làm rõ các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát điều tra; luận văn đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm sát điều tra vụ án hình sự nói chung và vụ án giết người nói riêng trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.

  pdf84p badbuddy01 29-01-2022 3 0   Download

 • Ung thư gan nguyên phát là bệnh ung thư phổ biến và có tỉ lệ tử vong cao. Gen HLA-DQ mã hóa các chuỗi polypeptid của phân tử MHC lớp II tham gia hoạt hóa tế bào trình diện kháng nguyên trong đáp ứng miễn dịch. Đa hình đơn nucleotide (SNP) rs2856718 của gen HLA-DQ có thể liên quan tới nhiễm virus viêm gan B mãn tính và nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xác định sự phân bố của SNP rs2856718, đồng thời đánh giá mối liên quan giữa SNP này với nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan.

  pdf5p viericschmid 13-01-2022 5 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động khởi kiện của NTD và HBVNTD trong thời gian qua. Luận văn phân tích, làm rõ những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân nhằm đưa ra giải pháp thu hút sự tham gia của cá nhân NTD trong thời gian tới hoặc thông qua HBVNTD góp phần xây dựng và nâng cao cách thức giải quyết tranh chấp giữa các DN và NTD hoặc HBVNTD.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p guitaracoustic10 08-01-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá sự thôi nhiễm
p_strCode=danhgiasuthoinhiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2