Danh sách đối tượng

Xem 1-20 trên 730 kết quả Danh sách đối tượng
 • Mẫu bảng danh sách đối tượng tham gia BHYT theo Mẫu số: 02b-TBH Ban hành kèm theo QĐ số 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của BHXH VN

  xls1p tuongvan 17-07-2009 488 45   Download

 • Biểu mẫu " Danh sách đối tượng"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 116 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách đối tượng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p snrise1812 12-11-2010 60 6   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu danh sách đối tượng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

  xls4p mattroi_thuytinh 25-07-2010 100 5   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số……/2010/TTLT-BCA-BTCBLĐTBXH; mẫu danh sách đối tượng đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp

  pdf3p la-vie 31-12-2010 96 4   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu danh sách đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

  xls1p mattroi_thuytinh 25-07-2010 89 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p jolie 02-03-2009 329 53   Download

 • 02b-TBH Danh sách đối tượng tham gia BHYT. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  xls1p pretty1 14-07-2010 181 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p depart 27-02-2012 223 19   Download

 • Mẫu số 02-B Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ; DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN (theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ)

  pdf3p skkndayhoc 23-09-2011 64 5   Download

 • Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG Ngày :...................... STT Mã Tên Chức vụ Điện thoại Fax Địa chỉ .

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 56 1   Download

 • Cũng như ngăn xếp, hàng đợi là CTDL tuyến tính. Hàng đợi là một danh sách các đối tượng, một đầu của danh sách được xem là đầu hàng đợi, còn đầu kia của danh sách được xem là đuôi hàng đợi. Với hàng đợi, chúng ta chỉ có thể xen một đối tượng mới vào đuôi hàng và loại đối tượng ở đầu hàng ra khỏi hàng. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu các phương pháp cài đặt hàng đợi và trình bày một số ứng dụng của hàng đợi....

  doc17p daodangson01041991 20-09-2010 260 104   Download

 • Bài giảng Quy trình phân tích chính sách tập trung làm rõ mục đích của phân tích chính sách, quy trình phân tích chính sách, phương pháp đánh giá đối tượng thụ hưởng, chỉ tiêu đánh giá chính sách và một số nội dung khác.

  pdf25p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 13 4   Download

 • Sắp xếp một danh sách các đối tượng theo một thứ tự nào đó là một bài toán thường được vận dụng trong các ứng dụng tin học. Ví dụ ta cần sắp xếp danh sách thí sinh theo tên với thứ tự abet, hoặc sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm trung bình với thứ tự từ cao đến thấp.Một ví dụ khác là trong bài tìm số lớn thứ k,việc sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần khiến cho bài toán trở nên đơn giản hơn nhiều.

  doc7p vietanh_90 30-11-2010 268 78   Download

 • Danh sách là một dãy các phần tử thuộc cùng một lớp đối tượng nào đó gọi là kiểu phần tử...

  ppt59p vinhyl2 27-03-2011 256 75   Download

 • Mối liên hệ giữa các phần tử được ngầm hiểu. Mỗi phần tử có một chỉ số và ngầm hiểu rằng xi+1 nằm sau xi. Do đó các phần tử phải nằm cạnh nhau trong bộ nhớ. Số lượng phần tử cố định. Không có thao tác thêm và hủy mà chỉ có thao tác dời chỗ. Truy xuất ngẫu nhiên đến từng phần tử nhanh chóng. Phí bộ nhớ do không biết trước kích thước. Ví dụ: mảng một chiều. Danh sách liên...

  pdf21p ad_uit 20-01-2011 143 59   Download

 • Sắp xếp là một quá trình biến đổi một danh sách các đối tượng thành một danh sách thoả mãn một thứ tự xác định nào đó. Sắp xếp đóng vai trò quan trọng trong tìm kiếm dữ liệu. Chẳng hạn, nếu danh sách đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần), ta có thể sử dụng kỹ thuật tìm kiếm nhị phân hiệu quả hơn nhiều tìm kiếm tuần tự…

  doc21p daodangson01041991 20-09-2010 126 51   Download

 • Mô hình WireFrame thể hiện hình dáng của đối tượng 3D bằng 2 danh sách...

  doc7p linhhoang10 26-03-2011 82 24   Download

 • Hoán vị nội dung các phần tử trong danh sách • Cài đặt lại trên xâu một trong những thuật toán sắp xếp đã biết trên mảng • Điểm khác biệt duy nhất là cách thức truy xuất đến các phần tử trên xâu thông qua liên kết thay vì chỉ số như trên mảng.

  pdf107p nobita_12 18-11-2013 75 14   Download

 • Hoán vị nội dung các phần tử trong danh sách • Cài đặt lại trên xâu một trong những thuật toán sắp xếp đã biết trên mảng • Điểm khác biệt duy nhất là cách thức truy xuất đến các phần tử trên xâu thông qua liên kết thay vì chỉ số như trên mảng.

  pdf88p nobita_12 18-11-2013 47 11   Download

Đồng bộ tài khoản