intTypePromotion=1
ADSENSE

đào tạo kinh doanh

Xem 1-20 trên 3637 kết quả đào tạo kinh doanh
 • Mục tiêu của đề tài "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Đào tạo kỹ năng và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam" là tìm hiểu những nét văn hóa cơ bản tại CTCP Đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp để xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty Cổ phần đào tạo kỹ năng và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.

  pdf102p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đánh giá mức độ đáp ứng thông tin kế toán cho nhu cầu quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng" là đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu thông tin kế toán cho quản lý tại các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý được tốt hơn.

  pdf112p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Khóa luận "Đào tạo nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Jtrue" có nội dung gồm: chương 1 - Những vấn đề cơ sở lý luận về nhân viên kinh doanh, công tác đào tạo nhân sự và phát triển nguồn nhân lực; chương 2 - Phân tích thực trạng về công tác đào tạo nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Jtrue; chương 3 - Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Jtrue. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p vuhuyennhi 06-09-2022 16 2   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế cung cấp các kiến thức về luật kinh tế cho đào tạo ngành trung cấp nghiệp vụ bán hàng, giúp người học hiểu và vận dụng các văn bản luật quản lý về kinh doanh vào thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p dongcoxanh10 06-09-2022 19 2   Download

 • MỤc tiêu của đề tài "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam" ;à nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái, tình hình quản lý, khai thác và sử dụng các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Hòn Lao, xã Đảo Cù Lao Chàm, Tp Hội An, Tỉnh Quảng Nam, tạo cơ sở cho các giải pháp để bảo tồn và phát triển, góp phần tạo sinh kế cho người dân và tăng lớp phủ thực vật bảo vệ cho hệ sinh thái trên đảo.

  pdf125p unforgottennight02 20-08-2022 6 1   Download

 • Đề tài "Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở trung tâm đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo hình thức vừa làm vừa học; thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo hình thức vừa làm vừa học ở trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng; biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo hình thức vừa làm vừa học ở trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng.

  pdf99p bakerboys09 01-08-2022 2 1   Download

 • Bài viết Vai trò của giảng dạy đạo đức nghề nghiệp kế toán trong các trường đại học trình bày 2 mục tiêu chính như: Giảng dạy đạo đức kế toán có thúc đẩy hành vi đạo đức của sinh viên kế toán trong môi trường kinh doanh không; Đạo đức nghề nghiệp kế toán có nên giảng dạy như là một môn học độc lập không.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được tổ chức biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của nghề Kế toán doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán các khoản thanh toán; kế toán nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu, chi và xác định kết quả; báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p hayatogokudera 18-07-2022 9 4   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính 2 (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kế toán tin học đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở các loại hình doanh nghiệp chủ yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p hayatogokudera 18-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính 3 (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kế toán tin học đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính; phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p hayatogokudera 18-07-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Viễn Đông" tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Viễn Đông hiện nay; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Cao đẳng Viễn Đông.

  pdf172p bakerboys08 15-07-2022 13 6   Download

 • Đề tài "Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực Hoàn Kiếm" cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản, chung nhất về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo tại Công ty. Từ đó, đề xuất những giải pháp góp phần vào việc hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty.

  pdf129p bakerboys08 15-07-2022 18 5   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế cung cấp các kiến thức về luật kinh tế cho đào tạo ngành trung cấp nghiệp vụ bán hàng, giúp người học hiểu và vận dụng các văn bản luật quản lý về kinh doanh vào thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf45p dongcoxanh25 12-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Quản trị nhân sự được biên soạn thành 6 chương với nội dung như sau: Tổng quan về Quản trị nhân sự; Phân tích công việc; Tuyển dụng nhân sự; Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động; Quan hệ lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf92p dongcoxanh25 12-07-2022 13 1   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cập nhật những tri thức mới của kế toán quản trị như các góc độ của nội dung kế toán quản trị, các phương pháp xác định chi phí hiện đại, kế toán trách nhiệm nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu đào tạo cũng như chương trình đào tạo. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kế toán quản trị trong doanh nghiệp; chi phí và phân loại chi phí trong doanh nghiệp; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp;...

  pdf140p ryomaechizen 01-07-2022 19 6   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;...

  pdf193p ryomaechizen 01-07-2022 42 5   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 27 4   Download

 • Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với các ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay. Giáo trình có cấu trúc gồm 6 chương và được chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị dịch vụ; quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp dịch vụ; quản trị cầu dịch vụ;...

  pdf169p ryomaechizen 01-07-2022 22 5   Download

 • Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với các ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay.

  pdf227p ryomaechizen 01-07-2022 19 3   Download

 • Giáo trình "Tâm lý quản trị kinh doanh" được biên soạn nhằm góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn kinh doanh và đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành quản trị kinh doanh. Giáo trình được chia thành 6 chương, phần 1 gồm 4 chương trình bày về: tổng quan tâm lý quản trị kinh doanh; đặc điểm và các quy luật tâm lý cá nhân; đặc điểm và các quy luật tâm lý tập thể lao động; tâm lý trong hoạt động lãnh đạo;...

  pdf88p ryomaechizen 01-07-2022 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=đào tạo kinh doanh
p_strCode=daotaokinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2