intTypePromotion=1
ADSENSE

Dấu phân tử DNA

Xem 1-20 trên 125 kết quả Dấu phân tử DNA
 • Khái niệm: Khái niệ Dấu (Marker) = đặc điểm dùng để̉ phân biệt/nhận diện điể dùng đê biệ t/nhậ diệ Dấu di truyền (Genetic Marker) = đặc điểm dùng để̉ phân điể dùng đê biệt/nhận diện về̀ bản chất di truyền biệ t/nhậ diệ vê bản chấ truyề Dấu phân tử (DNA Marker) = đặc điểm ADN dùng để phân biệt/nhận diện (về bản chất di truyền) Ứng dụng: Dùng để phân biệt/nhận diện sự khác nhau (về bản chất di truyền) giữa các cá thể/giống/loài Yêu cầu: + Khác nhau (Polymorphism) giữa các cá thể/các giống/các loài + mang...

  pdf20p trada85 22-01-2013 141 14   Download

 • Để có thông tin về đặc điểm di truyền của hai cây quýt Đường không hột được phát hiện ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nguyễn Bảo Vệ et al., 2007), đề tài được thực hiện nhằm: (i) tìm phương pháp đánh dấu phân tử để nhận diện và (ii) xác định mối quan hệ di truyền giữa hai cây quýt Đường không hột với nhau và với cây quýt Đường có hột. Kết quả giải trình tự các nucleotide vùng ITS và gen matK cho thấy giữa hai cây quýt Đường không hột là giống nhau và không khác biệt với cây quýt Đường...

  pdf11p sunshine_7 22-07-2013 70 10   Download

 • DNA nhân tạo đầu tiên trên thế giới - gần như toàn bộ các thành phần hợp thành phân tử DNA này đều được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Thành tựu này có thể mang lại những tiến bộ trong tương lai về phép chữa bệnh bằng gene, khả năng chế tạo máy điện toán có kích cỡ nano và các thiết bị công nghệ cao khác.Phân tử DNA nhân tạo đầu tiên trên thế giới Trong nghiên cứu mới này, Masahiko Inouye và các đồng nghiệp lưu ý rằng các nhà khoa học đã cố gắng trong nhiều...

  pdf5p heoxinhkute7 10-12-2010 66 4   Download

 • Nội dung đề tài trình bày về Tạo giống lúa thơm bằng chỉ thị phân tử và tác giả đã chọn ra 4 giống lúa thơm được hứa hẹn đưa vào hệ thống thử nghiệm quốc tế, cũng là thử nghiệm sinh thái ở khu vực phía Bắc Việt Nam. Giống HDT8 được đánh giá cao về chất lượng, năng suất và khả năng kháng sâu bệnh cao đã được phê duyệt một cách bấp bênh. Phát hành vào sản xuất ở khu vực phía Bắc Việt Nam, và được thương mại hóa bằng cách chuyển giao. để phát triển quy mô sản xuất lager kể từ năm 2012...

  pdf8p hanh_tv28 19-04-2019 21 0   Download

 • Dấu vân tay DNA 1. DNA DNA (Deoxyribonucleic acid) là chất hoá học góp phần chính tạo nên nhiễm sắc thể. Một phần nhất định của nhiễm sắc thể quy định cho một tính trạng được gọi là một gen. Về mặt cấu trúc DNA là một chuỗi xoắn kép bao gồm hai sợi đơn xoắn quanh nhau. Mỗi sợi chứa một trình tự các base (còn được gọi là nucleotide).

  pdf7p heoxinhkute13 23-04-2011 132 29   Download

 • Bệnh cháy lá do vi khuẩn Xanthomonas oryzea pv. oryzea là một trong những bệnh nghiêm trọng nhất trong khu vực trồng lúa của Việt Nam. Để ngăn chặn căn bệnh này, việc sử dụng giống kháng cung cấp hiệu quả kinh tế nhất. Để nuôi kháng hai dòng giống lúa lai, các dòng bố mẹ có chứa gen kháng đóng rất vai trò quan trọng. Trong nghiên cứu này, đánh dấu D A? Được sử dụng cho các gen kháng sàng lọc để cháy lá vi khuẩn trong dòng lúa mẹ. ? pb 181, RG556, P3 và pT818 đánh dấu được sử dụng để chọn...

  pdf9p leon_1 07-08-2013 74 6   Download

 • Kỹ thuật AFLP được phát triển bởi công ty KeyGene trong đầu những năm 1990 và đã trở thành một trong những công nghệ in dấu vân tay di truyền (fingerprinting) phổ biến nhất trên toàn thế giới. Kỹ thuật AFLP dựa trên nguyên lý kết hợp giữa kỹ thuật RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) và PCR để khuếch đại những đoạn DNA có chiều dài giới hạn sau khi được cắt hạn chế bởi enzyme cắt hạn chế. Phương pháp có độ nhạy cao trong việc tìm dấu vết của DNA của bất kỳ nguồn gốc nào hay sự phức tạp nào...

  ppt20p nguyenbaotrieuipn 09-05-2012 324 94   Download

 • blund end: đầu bằng. Đầu tận cùng của sợi kép ADN kết thúc bằng hai nucleotide liên kết bổ sung với nhau. • ADNc (complementary DNA): phân tử ADN bổ sung được phiên mã từ ARNm bằng enzym phiên mã ngược. ADNc không chứa intron, chỉ gồm exon so với ADN (gen) ở trong hệ gen (genome). • centromere: tâm động. Là đoạn nhiễm sắc thể tại đó hai nhiễm sắc tử dính vào nhau trong phân bào nguyên nhiễm. Tâm động là vị trí để phức protein kinetochore bám vào và tương tác với các sợi thoi...

  pdf10p poseidon02 18-07-2011 182 56   Download

 • Dấu vân tay DNA 1. DNA DNA (Deoxyribonucleic acid) là chất hoá học góp phần chính tạo nên nhiễm sắc thể. Một phần nhất định của nhiễm sắc thể quy định cho một tính trạng được gọi là một gen. Về mặt cấu trúc DNA là một chuỗi xoắn kép bao gồm hai sợi đơn xoắn quanh nhau. Mỗi sợi chứa một trình tự các base (còn được gọi là nucleotide).

  pdf9p butmauvang 29-08-2013 78 7   Download

 • Ngẫu nhiên khuếch đại đa hình DNA (RAPD) phương pháp mô tả bởi Williams và Welsh & McClelland vào năm 1990 sử dụng mồi ủ để nhắm mục tiêu các trang web tương đồng phân phối ngẫu nhiên trong bộ gen của Bombyx mori L. Công nghệ này đã cung cấp một công cụ để phân tích di truyền của sinh học đối tượng và nó đã được áp dụng succefully trong chọn lọc di truyền cũng như sinh sản cho nhiều đối tượng nông nghiệp. Trong nghiên cứu này, mười RAPD mồi đã được khảo sát tiết lộ phân tử di truyền tương tự...

  pdf7p leon_1 01-08-2013 55 5   Download

 • Những cấu trúc chứa DNA trong tế bào 1. Những đoạn DNA chứa thông tin di truyền Đại phân tử DNA là do polynucleotide tạo thành, được chia làm nhiều đoạn. Mỗi đoạn là một đơn vị chức năng, gọi là gen . Gen được định nghĩa trong di truyền học: + Mendel là người đầu tiên nêu lên khái niệm “nhân tố di truyền” Toàn bộ những gen khác nhau của cơ thể, gọi là Idiotype. Ở Eukaryote nó bao gồm các gen trên nhiễm sắc thể (chromotype) và các gen ngoài nhân (plasmotype). Ở prokaryote, nó bao gồm bộ...

  pdf10p butmauvang 29-08-2013 50 4   Download

 • Những cấu trúc chứa DNA trong tế bào 1. Những đoạn DNA chứa thông tin di truyền Đại phân tử DNA là do polynucleotide tạo thành, được chia làm nhiều đoạn. Mỗi đoạn là một đơn vị chức năng, gọi là gen. Gen được định nghĩa trong di truyền học: + Mendel là người đầu tiên nêu lên khái niệm “nhân tố di truyền” + J. Morgan cụ thể hóa khái niệm về gen: gen nằm trên nhiễm sắc thể chiếm một locus nhất định. Gen là đơn vị chức năng xác định một tính trạng. + Sau khi học thuyết...

  pdf9p butmauvang 29-08-2013 38 4   Download

 • Nghiên cứu đã sử dụng chỉ thị phân tử RAPD và ISJ để đánh giá và xác định tần số đột biến của quần thể ở ngô được tạo ra từ gây đột biến hạt phấn với hóa chất EMS. Kết quả sử dụng 50 mồi RAPD và 2 mồi ISJ với DNA của giống ngô ML10 (giống nền sử dụng để tạo quần thể đột biến) đã xác định được 10 mồi đa hình từ 3 - 4 băng. Trong 10 mồi sử dụng, có 5 mồi chạy ổn định và lặp lại tốt giữa 186 mẫu DNA được tách từ 186 cá thể M1 từ quần thể đột biến. Tần số đột biến trung bình cho cả 5 mồi là 1/34,3 kb. Nghiên cứu này là bước đầu tiên đánh giá chất lượng quần thể đột biến bằng chỉ thị phân tử.

  pdf0p gaocaolon8 21-11-2020 9 0   Download

 • Nội dung giáo trình Di truyền học - Vi sinh vật ứng dụng gồm bài mở đầu và 8 chương trình bày về giới thiệu các đặc điểm của di truyền học vi sinh vật, cơ sở phân tử của tính di truyền, các khía cạnh của các nguyên lý điều hoà biểu hiện gene ở vi khuẩn; các khái niệm, phương pháp và thành tựu của lĩnh vực công nghệ DNA tái tổ hợp.

  pdf221p 986753421 05-06-2012 523 217   Download

 • Việc tinh chế enzyme cắt giới hạn đầu tiên (1970) và sử dụng nó để tạo ra các phân tử DNA tái tổ hợp đầu tiên trong ống nghiệm (1972-1973) là nền tảng cho sự ra đời của kỹ thuật di truyền (genetic engineering) và công nghệ DNA tái tổ hợp (recombinant DNA technology). Chính sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này không những đã đưa lại khối lượng tri thức khổng lồ về cấu trúc và cơ chế hoạt động của các gene, các bộ gene prokaryote và eukaryote mà còn trở thành lực lượng sản xuất...

  pdf20p mu_vodich 05-06-2010 97 112   Download

 • Nguyên tắc cơ bản của kĩ thuật đọc trình tự (DNA sequencing): Là kĩ thuật xác định tất cả những hợp phần do nucleotide hình thành nên phân tử DNA. Các công trình đầu tiên về “DNA sequencing” được công bố bởi Maxam và Gilbert (1977), Sanger và cs (1977). Cấu trúc của chuỗi DNA là dây xoắn đôi, liên kết với nhau bởi liên kết hidro. Trên mỗi dây có một chuỗi các base, tập hợp của bốn nucleotide : A, T, C, G....

  ppt8p anhtuan08sh12011 24-10-2010 472 100   Download

 • Hình 11: Kết quả giải trình gen trên máy tự động. Thông tin được ghi và lưu lại dưới dạng các băng DNA có màu huỳnh quang khác nhau, dưới dạng sóng và trình tự nucleotide. 5) Sau khi chuẩn bị gel, kiểm tra kết nối máy điện di với máy vi tính, thiết định protocol và thư mục về mẫu rồi điện di tiền khởi để kiểm tra độ sạch của bản gel (chủ yếu là bề ngoài tấm thủy tinh vùng quỹ đạo của đầu dò đọc huỳnh quang, nếu chưa sạch phải lau lại bằng isopropyl alcohol). 6) Xử...

  pdf18p iiduongii9 09-05-2011 220 92   Download

 • 89 Dung dịch hybridization chứa 1,5 ml NaCl 5M, 0,1 ml Tris-HCl 2M (pH 8,0), 0,05 ml EDTA 0,5M, 1 ml dung dịch Denhardt 10×, 1ml SDS 10%, 0,5 ml DNA cá hồi đã biến tính 1 mg/ml và mẫu dò đánh dấu bằng 32P đã biến tính 1 - 3×107 cpm, tổng 10 ml. Dung dịch Denhardt 10× chứa 2% BSA fraction V, 2% polyvinyl pyrrolidone và 2% ficoll 400 (Pharmacia); sử dụng BSA thường gặp nấm mốc nên khi dùng mới pha, bảo quản ở tủ lạnh chỉ được 1 tháng. Chú ý: Một số màng lọc như...

  pdf18p iiduongii9 09-05-2011 180 88   Download

 • LAI PHÂN TỬ 1. ĐÁNH DẤU MẪU DÒ DNA, RNA, OLIGONUCLEOTIDE 2. CÁC KIỂU LAI Lai trong pha lỏng Lai trên pha rắn (Southern, Northern, dot blot) Lai tại chỗ 3. ỨNG DỤNG CÁC PHÂN TỬ DÙNG ĐÁNH DẤU HOÁ HỌC Có ái lực với antiDigoxigenin Dùng phối hợp với dATP, dCTP, dGTP, dTTP Có ái lực với streptavidin Dùng phối hợp với dATP, dCTP, dGTP, dTTP ĐÁNH DẤU BẰNG BIOTIN Đánh dấu mẫu dò (probe) Lai với trình tự mục tiêu thông qua phức hợp avidin/chất phát huỳnh quang Phát hiện phân tử lai PHƯƠNG PHÁP NICK TRANSLATION “Đục lỗ” trên 2 mạch của DNA bằng Dnase I...

  pdf25p thachthaoxanh 23-08-2011 183 76   Download

 • Ngày nay, DNA microarray là một trong những công cụ mạnh nhất trong lĩnh vực sinh học phân tử. Thiết bị này có để dùng để đánh dấu các mẫu sinh học và phát hiện các gene riêng biệt hoặc các trình tự di truyền. Nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ phân tích pháp y đến phát hiện bệnh hoặc phát triển thuốc.

  pdf5p heoxinhkute2 04-09-2010 184 71   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dấu phân tử DNA
p_strCode=dauphantudna

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2