intTypePromotion=1
ADSENSE

Đấu tranh chống quan điểm xuyên tạc

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đấu tranh chống quan điểm xuyên tạc
 • Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook sau đây.

  pdf246p runordie4 05-07-2022 2 2   Download

 • Cuốn sách này được hình thành trên cơ sở tuyển chọn các bài viết có chất lượng từ Hội thảo “Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức. Mời bạn đọc cùng tiếp tục tham khảo những bài viết trong phần 2 của cuốn sách sau đây.

  pdf300p runordie4 05-07-2022 1 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô là một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống quan điểm lý luận của Người. Ngay từ khi giành được chính quyền Hồ Chí Minh đã đề cập đến việc chống tham ô và tư tưởng này được thể hiện xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Để chống tham ô có hiệu quả, Hồ Chí Minh chỉ rõ nguyên nhân, hình thức, biểu hiện, tác hại của tham ô cũng như vị trí vai trò, lực lượng và những biện pháp.

  pdf8p viirene271 20-08-2021 50 20   Download

 • Hiện nay, để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm tham nhũng, Việt Nam đã tham gia hai Công ước quốc tế là Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm xuyên quốc gia (CTOC) và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC). Bài viết sẽ làm rõ quan điểm về tham nhũng theo quy định của 02 Công ước trên, kết hợp so sánh với các quy định của pháp luật Việt Nam để đưa ra quan điểm của tác giả về tham nhũng.

  pdf6p vianthony2711 16-04-2021 47 4   Download

 • Là một cộng đồng người hình thành trong quá trình lịch sử Có quan hệ đặc trưng về C.trị, k tế, v.hóa, q sự, pháp lý , cùng sống chung lãnh thổ

  ppt12p tet0202 19-02-2013 84 11   Download

 • + Xóa dần chế độ tư hữu và xây dần chế độ công hữu về tư liệu sản xuất +Xóa dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa nông thôn thành thị,lao động chân tay với lao động trí óc + Có nền công nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến năng suất cao

  ppt13p tet0202 19-02-2013 68 7   Download

 • Đảng lãnh đạo cách mạng mới thành công vì: + Đảng có lý luận Mác-Lênin + Đảng có đường lối đúng + Đảng có phương pháp phù hợp + Đảng có khả năng tập hợp được lực lượng cách mạng + Đảng kết hợp được sức mạnh DT với sức mạnh thời đại

  ppt17p tet0202 19-02-2013 116 18   Download

 • Vì lẽ sinh tồn và mục đích cuộc sống mà loài người sáng tạo ra ngôn ngữ, chử viết, đạo đức, pháp luật , văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, tôn giáo và những dụng cụ phục vụ cho ăn, ở, mặc và phương thức sử dụng chúng tất cả đó là văn hóa.

  ppt25p trinhvang 18-01-2013 101 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p p12hieu2401 13-12-2012 171 39   Download

 • Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản, phạm trù xuất phát của chủ nghĩa xã hội khoa học. Chính vì vậy, trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận phức tạp hiện nay, các thế lực thù địch, chống cộng cùng với các phần tử cơ hội, xét lại dưới mọi màu sắc đã và đang mưu toan xuyên tạc, phủ nhận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó có quan điểm về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó....

  doc23p ngohoi1808 28-10-2012 5817 270   Download

 • Hồ Chí Minh - người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam . Cả cuộc đời, Người đã dành trọn cho đất nước, cho nền độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc. Với thế giới, người là danh nhân văn hóa kiệt xuất, là vị anh hùng giải phóng dân tộc, với Việt Nam người là niềm tin, là sức mạnh và là con đường cho chúng ta hướng đến. Dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công lao to lớn của Người. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm...

  doc8p vitquaykt 22-09-2012 100 3   Download

 • I. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI 1. Đặc điểm của tình hình thế giới a. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ Thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khoa học - công nghệ, hiện nay có biểu hiện sau: - Cuộc cách mạng khẳng định tính đúng đắn của C. Mác trong việc dự báo, khoa học đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. - Cuộc cách mạng khoa học công nghệ có nhiều bước tiến, đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin, xã hội...

  pdf5p abcdef_36 09-10-2011 150 35   Download

 • I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC1. Quan niệm về vai trò của đạo đức cách mạng:Đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam , chúng ta phải đem hết tinh thần và lực lượng ra phấn đấu, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cho thanh niên, đào tạo...

  pdf24p abcdef_36 09-10-2011 317 146   Download

 • I. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cách mạng Việt Nam đi từ tự phát đến tự giác, có tổ chức, có đường lối được giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin giành được thắng lợi to lớn đó là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và kế thừa truyền thống dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng...

  pdf10p abcdef_36 09-10-2011 281 121   Download

 • I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được hình thành từ những cơ sở nào? 2. Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng. - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc được xem là vấn đề sống còn...

  pdf7p abcdef_36 09-10-2011 743 248   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tư tưởng hồ chí minh: chương iii tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p abcdef_36 09-10-2011 433 161   Download

 • I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Sơ lược quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin về vấn đề dân tộc Dân tộc là vấn đề rộng lớn, bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc. - Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, dân tộc là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. + Mác-Ăngghen đã đặt nền móng tư tưởng cho việc giải quyết vấn đề dân tộc...

  pdf16p abcdef_36 09-10-2011 567 232   Download

 • I. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ-XÃ HỘI, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Điều kiện lịch sử – xã hội xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh a) Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX + Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động… không mở ra khả năng cho Việt Nam cơ hội tiếp...

  pdf10p abcdef_36 09-10-2011 363 105   Download

 • Nước ta là nước đa tôn giáo, song có hai tôn giáo mà số tín đồ đông nhất là Phật giáo và Công giáo. Là một người cộng sản theo chủ nghĩa Mác - Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ phản đối, bài xích các tôn giáo. Người luôn luôn tỏ thái độ tôn trọng và đề cao vai trò của những vị đã sáng lập ra các tôn giáo. Người nói: "Mục đích cao cả của Phật Thích Ca và chúa Giê-su đều giống nhau. Thích Ca và Giê- su đều muốn mọi người có...

  pdf5p abcdef_36 09-10-2011 159 46   Download

 • Có thể nói rằng, giáo dục lý tưởng và giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên là một nội dung cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nói về thanh niên với tấm lòng thương yêu vô hạn của vị cha già dân tộc. Người căn dặn chúng ta "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên""....

  pdf5p abcdef_36 09-10-2011 269 85   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đấu tranh chống quan điểm xuyên tạc
p_strCode=dautranhchongquandiemxuyentac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2