intTypePromotion=1
ADSENSE

Đầu tư nước ngoài

Xem 1-20 trên 7367 kết quả Đầu tư nước ngoài
 • Mục tiêu chung của luận án "Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030" là đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

  pdf243p baphap06 31-01-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những vấn đề chung về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan hệ thương mại Nhật Bản - Việt Nam; Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Nhật Bản và Nam bộ Việt Nam (1860-1945); Đầu tư của Nhật Bản ở miền Nam Việt Nam (1955-1975); Thành tựu quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế (2000 - 2012);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf80p vidumbledore 24-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế - Chương 5: Chính sách đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan chính sách đầu tư quốc tế; các chính sách chung đối với đầu tư quốc tế; các chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài; một số chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • "Sổ tay hướng sử dụng công cụ sàng lọc dự án đầu tư" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mục đích của công cụ; Phạm vi của công cụ sàng lọc đầu tư; Cấu trúc công cụ sàng lọc đầu tư; Cách sử dụng công cụ sàng lọc dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p phuong3659 11-01-2023 5 2   Download

 • Bài viết "Đo lường chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán của các công ty trên địa bàn Hà Nội" đo lường chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên địa bàn Hà Nội. Dựa vào một số nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu gồm 6 nhóm nhân tố tác động tới chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán trên địa bàn TP. Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Một số nhân tố ảnh hưởng đến FDI của 8 nước châu Âu trong giai đoạn 2000-2019" đánh giá tác động của 5 yếu tố Quy mô thị trường, Tổng dự trữ ngoại hối, Cơ sở hạ tầng, Độ mở thương mại của một quốc gia, Chi phí lao động lên dòng vốn FDI thông qua phân tích dữ liệu của 8 quốc gia phát triển thuộc Châu Âu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu tổng quan về chính sách phát triển nông nghiệp và đầu tư nước ngoài có sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới" nghiên cứu về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới; về chính sách phát triển nông nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có sử dụng đất nông nghiệp tại một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN bao gồm 4 phần: Phần 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Thống kê ASEAN; Phần 2. Cơ sở pháp lý cho hoạt động của Thống kê ASEAN; Phần 3. Cơ chế hoạt động của Thống kê ASEAN; Phần 4. Cộng đồng ASEAN qua những con số, gồm các số liệu cập nhật, đồ họa thông tin liên quan tới các lĩnh vực như nhân khẩu học, kinh tế, tự do hóa thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiến bộ xã hội của các quốc gia thành viên ASEAN.

  pdf202p trangxanh0906 30-12-2022 35 2   Download

 • Bài viết "Huy động các nguồn lực tài chính để phát triển đô thị bền vững ở tỉnh Kiên Giang" xem xét thực trạng phát triển đô thị và huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị theo hướng bền vững của tỉnh Kiên Giang. Bài viết chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân trong huy động các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển đô thị bền vững ở Kiên Giang. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ từ đầu thế kỷ XXI đến nay" trình bày biểu hiện quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa kỳ thăng hoa nhất là từ 1995 đến nay (2022), phân tích trên cơ sở những thành tựu quan hệ kinh tế giữa hai nước trong hai lĩnh vực thương mại và đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cấp tỉnh ở Việt Nam qua ví dụ nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ" trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn (xét trường hợp nghiên cứu tỉnh Phú Thọ) để có thêm thông tin cho những ai quan tâm đến việc thu hút vốn FDI và đánh giá hiệu quả FDI. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf10p phuongthu205 27-12-2022 4 1   Download

 • Nội dung Niên giám Thống kê năm 2012 gồm các nội dung chính như: đơn vị hành chính và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư; doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây.

  pdf427p trangtrang0906 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học Quốc tế: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm di chuyển vốn quốc tế; Các hình thức di chuyển vốn quốc tế; Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp nước ngoài; Lý thuyết giải thích về đầu tư trực tiếp nước ngoài; Hiệu ứng của đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p trangtrang0906 23-12-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào" là hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài; đánh giá thực trạng quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Sê kông, nước CHDCND Lào thời gian qua; đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh SêKông.

  pdf150p bigdargon09 20-12-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội" đã hệ thống một số vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư; đánh giá và phân tích thực trạng tình hình thu hút vốn trong nước và nước ngoài vào Khu kinh tế Nhơn Hội, luận chứng được giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội.

  pdf24p bigdargon06 15-12-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa" nghiên cứu khái quát lý luận và thực tiễn về vấn đề thu hút FDI; đánh giá những tiềm năng phát triển Du lịch ở Khánh Hòa và nhu cầu về vốn cho phát triển ngành du lịch, nghiên cứu tình hình thu hút FDI vào ngành du lịch; thành công, hạn chế trong hoạt động thu hút FDI vào du lịch tỉnh Khánh Hòa; đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút FDI để đáp ứng nhu cầu vốn và phát triển cho ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa.

  pdf23p bigdargon06 15-12-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" là phân tích, đánh giá thực trạng của QLNN về FDI trong lĩnh vực CN, xác định rõ những thành tựu, hạn chế nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QLNN về FDI trong lĩnh vực CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; pháp luật về hợp đồng kinh tế; pháp luật về cạnh tranh; pháp luật về phá sản doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p trangcam0906 12-12-2022 16 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" nhằm thực trạng thu hút FDI vào các KCN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2021 và đưa ra một số giải pháp giúp Quảng Ninh thu hút FDI vào các khu CN trong giai đoạn 2023-2025.

  pdf100p trangcam0906 12-12-2022 12 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Vốn đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh" nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn cho đầu tư PTKT địa phương tại tỉnh Tây Ninh; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn cho đầu tư PTKT của tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

  pdf183p trangcam0906 12-12-2022 12 2   Download

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword= Đầu tư nước ngoài
p_strCode=dautunuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2